Uniwersytet Medyczny Łódź

Uniwersytet Medyczny Łódź

Uniwersytet Medyczny Łódź

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Łódzki Uniwersytet Medyczny to pierwsza publiczna uczelnia medyczna w Polsce, która rozpoczęła kształcenie młodzieży na kierunkach lekarskim, lekarsko- dentystycznym czy położniczym w 2002 roku. Uczelnia została powołana do życia z połączenia Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego, a jej działalność edukacyjna jest kontynuacją kilkudziesięcioletniej tradycji obu jednostek akademickich.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi to społeczność akademicka licząca sobie niemal dziewięć tysięcy studentów dla których przygotowana jest oferta pięciu Wydziałów (Wojskowo- Lekarski, Nauk o Zdrowiu, Farmaceutyczny, Lekarski oraz Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego). Od lat plasuje się w czołówce uczelni medycznych w Polsce.

Największą popularnością cieszą kierunki na Wydziale Lekarskim, na jedno miejsce, w procesie rekrutacyjnym, przypada około 15 chętnych. W skład Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wchodzą trzy kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny oraz techniki dentystyczne. Wydział ten może pochwalić się liczbą ponad 16000 wydanych dyplomów.

Wymienione wcześniej kierunki to tylko fragment oferty edukacyjnej łódzkiej uczelni. Uniwersytet daje możliwość podjęcia studiów cywilnych, jak i wojskowych na szesnastu kierunkach.

Studenci Uniwersytetu Medycznego muszą przygotować się na ciężką pracę w myśl przysłowia: „Bez pracy nie ma kołaczy”. Studia medyczne wymagają ogromnego zacięcia oraz samodyscypliny. Studenci uczęszczają na zajęcia z anatomii, farmakologii, analizy chemicznej oraz łaciny.

Studia medyczne są niezwykle wymagające, ale ich ukończenie gwarantuje pracę w zawodzie cieszącym się niezwykłym prestiżem. Do uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu wymagane jest ukończenie pięcioletnich, jednolitych studiów, odbycie 13 miesięcznego stażu zawodowego oraz zdanie Państwowego Egzaminu Lekarskiego.

Praktykę medyczną studenci mogą odbyć w jednym z trzech szpitali klinicznych: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego oraz Centralny Szpital Kliniczny.

Studia na Uniwersytecie medycznym w Łodzi to także czas wolny, który można wykorzystać na działalność w organizacjach studenckich takich jak: Samorząd Studencki, Klub Sportowy AZS oraz IAESTE, czyli międzynarodowej organizacji studenckiej która daje możliwość wymiany zagranicznych praktyk zawodowych dla studentów kierunków technicznych.

UMED to także projekty kulturalne takie jak: UMED Cooluralnie. Projekt polegający na organizowaniu tanich wejść dla studentów i pracowników UMED na wszelkiego rodzaju wydarzenia kulturalne.

 

Rekrutacja na uniwersytet medyczny

Kandydaci na Uniwersytet Medyczny w Łodzi muszą założyć konto w internetowym serwisie rekrutacyjnym. Aby konto to było aktywne, kandydat musi uzupełnić je o wszystkie dane kontaktowe. Ważnym elementem rekrutacji na Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej. Opłata ta jest potwierdzeniem zainteresowania kandydata, studiami na medycznej uczelni publicznej. Kolejny etap to uzupełnienia informacji odnośnie wyników maturalnych. Każdy przedmiot maturalny ma swoją wagę rekrutacyjną oznacza to, że jest dzielony lub mnożony przez odpowiedni współczynnik liczbowy. Po działaniu tym uzyskiwana jest prawidłowa liczba punktów zdobytych podczas rekrutacji. Łódzka rekrutacja na studia medyczne opiera się na rozszerzonej biologii i chemii, oraz przedmiocie dodatkowym jakim jest fizyka i matematyka. Punkty z przedmiotów rozszerzonych są podwajane. Dodatkowo kandydaci na studia medyczne muszą przystąpić do badań lekarskich. Skierowanie należy pobrać ze strony internetowej Uniwersytetu Medycznego.

 

Praca po studiach na uniwersytecie medycznym

Absolwenci i studenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pracę znajdą w najbardziej kojarzonych z tym uniwersytetem miejscach czyli szpitalach, klinikach i poradniach. Jednak to nie są jedyne miejsca w których znajdziemy absolwentów kierunków medycznych.

Absolwenci kierunku Zdrowie Publiczne poszukiwani są przez liczne firmy i przedsiębiorstwa zajmujące się promocją zdrowia. Studenci tego kierunku swojej szansy upatrywać mogą również w administracji państwowej oraz firmach farmaceutycznych. Kierunek farmacja zapewnia zatrudnienie w aptekach, ale także w przedsiębiorstwach zajmujących się opracowywaniem i ulepszaniem leków i środków opatrunkowych.

Fizjoterapeuci wykształceni na łódzkiej uczelni medycznej mogą założyć własną działalność lub rozpocząć współpracę z firmami takimi jak: Bimed Centrum Medyczne. Na terenie Łodzi działalność firmy ukierunkowana jest na rehabilitację ortopedyczną, sportową, ale także urologiczną i neurologiczną. Praca ta pozwala na wykorzystywanie najnowocześniejszych urządzeń do fizykoterapii oraz oparta jest na standardach i opracowaniach kinezyterapeutycznych (ćwiczeniach) opartych na schematach wypracowanych w wiodących światowych ośrodkach.

Na Uniwersytecie Medycznym działa również program umożliwiający pracę już podczas studiów. Studiujesz- Pracujesz to trzymiesięczny program praktyk dla studentów trzeciego roku studiów kierunków realizowanych na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Program umożliwia studiowanie, pracowanie, zarabianie własnych pieniędzy, a przede wszystkim zdobywanie cennego doświadczenia zawodowego. Dodatkowym atutem programu jest pomoc oferowana przez jego organizatorów, każdy ze studentów ma możliwość zdobycia Indywidualnej Organizacji Studiów, która umożliwia połączenie edukacji z pracą w ramach projektu.  

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)