Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

18.06.2021

uniwersytet medyczny Lublin

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Lublin. Stolica województwa lubelskiego, będąca zarazem największym miastem akademickim wschodniej części naszego kraju. Lublin to nie tylko piękny Stary Rynek i Zamek pamiętający rządy Władysława Jagiełły, ale przede wszystkim miasto o szerokiej ofercie akademickiej.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie to jedna z pięciu uczelni publicznych działających na terenie miasta. Uczelnia medyczna to cztery wydziały na których studiuje ponad 7 tysięcy studentów. Duży odsetek stanowią studenci zagraniczni, których wymiana odbywa się dzięki przystąpieniu do programu Socrates Erasmus. Uniwersytet Medyczny w Lublinie współpracuje też z uczelniami i instytucjami ze Stanów Zjednoczonych, Danii, Holandii, Włoch, Niemiec, Ukrainy. Dzięki uczestnictwu w programie TEMPUS uczelnia nawiązała kontakty z uniwersytetami z Hiszpanii i Belgii.

Studenci i absolwenci uniwersytetu medycznego swoje umiejętności zawodowe zdobywać mogą podczas praktyk i staży w jednym z czterech szpitali klinicznych (Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie).

W ramach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie działa wiele organizacji studenckich m.in. Młodzi Medycy - EMSA Lublin, Oddział Lublin Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA- Poland, Samorząd Studentów oraz bardzo prężnie działający oddział Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii. Oprócz tego studenci uczelni udzielają się w Lubelskim Stowarzyszeniu Studentów Farmacji, Lubelskim Towarzystwie Studentów Analityki Medycznej, Studenckim Towarzystwie Naukowym. Na terenie uczelni istnieje także duszpasterstwo akademickie, chór oraz Zespół Pieśni i Tańca UM. Studenci chętnie zapisują się także do sekcji Akademickiego Związku Sportowego.

Decydując się na studia na lubelskiej uczelni medycznej do wyboru masz 17 kierunków kształcenia w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Najpopularniejszymi z kierunków, nie zmiennie pozostają kierunek lekarski, lekarsko- dentystyczny oraz farmacja. Z roku na rok coraz większą popularnością cieszą się kierunki takie jak biomedycyna czy elektroradiologia. Podczas studiów na pierwszym z wymienionych kierunków student zdobywa interdyscyplinarną wiedzę z zakresu m.in. anatomii, histologii, fizjologii, genetyki, biologii molekularnej, mikrobiologii i farmakologii pozwalającą na rozumienie metod stosowanych w badaniach naukowych, diagnostyce, leczeniu i monitorowaniu przebiegu chorób. Drugi z kierunków przygotowuje do pracy w zakładach radiologii, kardiologii inwazyjnej, chirurgii wewnątrznaczyniowej, medycyny nuklearnej, a także w pracowniach EKG, EEG, EMG, audiologii, fizjologii klinicznej, informatyki medycznej oraz w inspekcji ochrony radiologicznej. Zajęcia na kierunku elektroradiologia przygotowują do wykonywania zadań zawodowych w zakresie organizowania, planowania i wykonywania procedur medycznych zarówno diagnostycznych, jak i terapeutycznych z zastosowaniem metod i technik radiologicznych, technik z obszaru diagnostyki elektromedycznej oraz medycyny nuklearnej.

Rekrutacja na Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Jak stać się studentem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie? Sprawa jest prosta, jeśli już na początku swej edukacji w szkole ponadgimnazjalnej nastawisz się na przedmioty takie jak: biologia, chemia i fizyka. To właśnie wyniki maturalne z tych trzech przedmiotów brane są pod uwagę podczas rekrutacji na kierunki medyczne realizowane w ramach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Rekrutacja na uczelnię medyczną zaczyna się w połowie maja i jej pierwsza tura trwa do połowy lipca. Należy pamiętać, że limity przyjęć na tego typu uczelnie ustalane są przez Ministerstwo Zdrowia, a nie samą uczelnie na której chcemy podjąć studia. Dlatego tak ważne są wysokie wyniki egzaminu maturalnego, które po publikacji prze OKE, należy samodzielnie wprowadzić do Internetowego Serwisu Rekrutacyjnego.

Internetowy System Rekrutacyjny to Pierwszy organ uczelniany z jakim spotyka się kandydat. Podczas rekrutacji jest to szybka i łatwa droga kontaktu na linii uczelnia medyczna- kandydat.

Po rejestracji, wpłaceniu opłaty rekrutacyjnej oraz uzupełnieniu wszystkich potrzebnych kwestionariuszy licealista staje się pełnoprawnym kandydatem Uniwersytetu Medycznego.

Pierwsza lista zakwalifikowanych pojawia się około po około 7 dniach od zakończenia rekrutacji. Kolejnym krokiem jest dostarczenie na wydział dokumentów takich jak: świadectwo maturalne, kopia dowodu oraz zaświadczenie lekarskie. Dokumenty te tworzą pierwszą teczkę studenta. Etap składania dokumentów jest ostatnim etapem rekrutacji na uczelnie medyczne.

Praca po studiach na uniwersytecie medycznym

Twoja profesja uzależniona jest od kierunku jaki ukończysz. Reguła ta ma swoje potwierdzenie zwłaszcza wśród absolwentów uczelni medycznych. Kierunek Lekarski kształci lekarzy specjalistów, którzy zatrudnienie znajdują w szpitalach, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach naukowo-badawczych i szkolnictwie.

Po ukończeniu studiów na kierunku farmacja możesz znaleźć zatrudnienie w paru różnych profesjach. Możesz zostać specjalistą w zakresie farmacji naukowej (tworzenie nowych leków), farmacji klinicznej (analizy materiałów biologicznych, współpraca z lekarzami w kontekście określania interakcji leków), farmacji technologicznej (nadzór produkcji farmaceutyków) lub aptekarzem (sprzedaż leków, doradztwo doraźne, wykonywanie leków recepturowych itp.).

Podczas studiów na kierunku Zdrowie Publiczne student uczy się rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka oraz różnych zagrożeń zdrowia populacji, a także oceny stanu sanitarno-epidemiologicznego środowiska. Nabywa umiejętności gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości oraz wdrażania, realizowania i koordynowania programów profilaktycznych. Umiejętności te wykorzystywane są podczas pracy w podmiotach leczniczych i instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia.

Ukończenie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na innowacyjnym kierunku, jakim jest Biomedycyna, zapewnia zatrudnienie w szkolnictwie wyższym, instytutach badawczych, przemyśle farmaceutycznym i firmach biotechnologicznych. Uzyskanie dodatkowego wykształcenia umożliwia zatrudnienie w administracji instytucji państwowych związanych z ochroną zdrowia czy w roli medycznego rzecznika patentowego. Wszystko za sprawą wiedzy przyswajanej na studiach z zakresu struktury i funkcji ludzkiego organizmu, ze szczególnym uwzględnieniem roli procesów biologicznych i chemicznych zachodzących na poziomie komórkowym i molekularnym w warunkach zdrowia i choroby oraz wpływu na nie czynników genetycznych i środowiskowych.

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (4)

Aleksandra S odpowiedz pokaż odpowiedzi (3)

Radziłabym poprawić błędy w artykule. Wprowadzają czytających w błąd.

anna W odpowiedzi do: Aleksandra S odpowiedz

co masz na myśli

jędrzej W odpowiedzi do: Aleksandra S odpowiedz

chyba się naprawili już

Aleksandra S W odpowiedzi do: anna odpowiedz

Przede wszystkim powtarzające się w tekście województwo lubuskie. Przy czym Uniwersytet Medyczny w Lublinie znajduje się w województwie lubelskim. Lublin jest stolica województwa lubelskiego. Poza tym kierunek lekarski i lekarski-dentystyczny na pewno nie należą do kształcenia dwustopniowego, tylko są jednolite. Pozdrawiam