Uniwersytet Ekonomiczny Katowice

Uniwersytet Ekonomiczny Katowice

Uniwersytet Ekonomiczny Katowice

10.12.2022

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Katowice niemal każdemu kojarzą się z miastem górniczym. Związane jest to z położeniem miasta na Górnym Śląsku. Jednak nie każdy utożsamia Katowice, jako miasto w którym funkcjonuje jedna z pięciu uczelni ekonomicznych w Polsce.

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, wcześniej znany jako Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, to jedna z najstarszych uczelni na Górnym Śląsku. Uczelnia ta jest jednocześnie największą uczelnią w regionie kształcącą w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych ponad 11.000 studentów.

Do dyspozycji studentów jest pięć wydziałów: Biznesu, Finansów i Administracji, Ekonomii, Zarządzania, Finansów i Ubezpieczeń oraz Informatyki i Komunikacji. Na każdym z wydziałów naukę podjąć można na studiach pierwszego (licencjackich, 3-letnich), oraz drugiego (magisterskich, 2-letnich) studiach. Najbardziej wytrwali i najbardziej zainteresowani naukę kontynuować mogą na czteroletnich studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). Ich celem jest przygotowanie uczestnika studiów do uzyskania stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie trzech dyscyplin: ekonomii, nauk o zarządzaniu oraz finansów.

Studenci uniwersytetu mają możliwość działania w jednym z wielu kół naukowych oraz organizacji studenckich. Jest to okazja do poznawania nowych ludzi, zdobywanie doświadczenia przy tworzeniu wielu nietuzinkowych wydarzeń, konferencji i możliwość realizacji własnych projektów.

Szansą na pozyskanie nowych znajomości oraz poszerzenie swoich horyzontów są wyjazdy zagraniczne organizowane w ramach współpracy AIESEC oraz Erasmus Student Network. Oba programy pozwalają na uczestnictwo w praktykach zagranicznych, jak i dają możliwość spędzenia semestru lub dwóch na uczelni partnerskiej.

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach funkcjonuje również kierunek Logistyka, po ukończeniu którego absolwent otrzymuje tytuł inżyniera oraz może kontynuować naukę na uzupełniających studiach magisterskich trwających 1,5 roku.

 

Rekrutacja na Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Rekrutacja na studia realizowane na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach zawiera się w trzech krokach. Pierwszy z nich to rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydata (IRK). Krok ten wymaga również wpisania wyników matury z wymaganych przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Podstawą kwalifikacji dla kandydatów na I stopień studiów są dwa przedmioty: język obcy oraz drugi przedmiot do wyboru: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS.

Dodatkowo podczas rekrutacji można wybrać także j.polski, jako przedmiot kwalifikacyjny, jednak wybierając j.polski będzie można dokonać wyboru tylko kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, wybór kierunków alternatywnych zostanie zablokowany.

Kolejnym krokiem jest skompletowanie teczki kandydata. Po otrzymaniu, na internetowe konto, informacji o przyjęciu na studia należy zgromadzić wszystkie potrzebne dokumenty. Spis dokumentów znajduje się na stronie internetowej uczelni. Ostatnim krokiem jest dostarczenie kompletu dokumentów do Działu Rekrutacji oraz odebranie decyzji o przyjęciu na studia. Po odebraniu decyzji Kandydat otrzymuje miano Studenta, a kolejnym krokiem jest rozpoczęcie nauki wraz z nastaniem października.

 

Praca po studiach na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Głównymi branżami otwartymi na studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach są: Finanse, Księgowość, Ekonomia, Logistyka, Transport, Spedycja, Doradztwo, Konsulting oraz Marketing, Public Relations, a nawet IT.

Firmy współpracujące z najzdolniejszymi studentami na terenie Katowic i województwa śląskiego to: Business Centre w ING Banku Śląskim który jest dynamicznie rozwijającą się jednostką, w której zajmować się będziesz telefonicznym wsparciem Klientów Korporacyjnych w zakresie realizowania ich potrzeb biznesowych oraz nawiązywania kontaktów sprzedażowych. Kuźnia Trans jest jedną z największych firm transportowych w Polsce studentom Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oferuje zatrudnienia opartą o umowę o pracę. Podstawą do podjęcia stałej współpracy jest dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, znajomość zagadnień z zakresu logistyki i transportu oraz komunikatywność i umiejętność budowania relacji z ludźmi. Pracownik zajmować się będzie: działaniami wspomagającymi Dział Transportu, obsługą Klientów firmy w Polsce i Europie, organizowaniem transportów, a przede wszystkim dbaniem o pozytywny wizerunek firmy.

UHY ECA S.A. firma która jest ogólnopolską grupą świadczącą kompleksowe usługi w zakresie audytu, doradztwa podatkowego, księgowości, doradztwa giełdowego oraz szkoleń. Studentom uczelni ekonomicznych oferuję zarówno staże i praktyki, podczas których zdobyć można cenne doświadczenie oraz rozwinąć wiedzę uzyskana podczas studiów. Wielu ze stażystów, a także praktykantów zostaje w firmie jako pracownik. Jakich zatem umiejętności poszukuje firma wśród społeczeństwa akademickiego? Przede wszystkim otwartości na ludzi, na pracę i na wiedzę. Drugą cechą jest umiejętność dobrej organizacji pracy z klientem i zespołem, a także umiejętność pracy pod presją czasu. Podczas pracy w UHY ECA przyda się również zdolność analitycznego myślenia.

Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach będą posiadać wiedzę i umiejętności rozwiązywania problemów praktyki gospodarowania w organizacjach gospodarczych, administracji publicznej i organizacjach społecznych non-profit. Będą gotowi do podejmowania decyzji menedżerskich w zakresie rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania podmiotów publicznych. Wiedza uzyskana podczas studiów wykorzystana zostanie w pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub konserwacją systemów informatycznych. Absolwenci kierunków związanych z IT mogą również podjąć pracę jako lider informatyki w organizacjach gospodarczych, w jednostkach samorządowych i urzędach publicznych, a także instytucjach zajmujących się ochroną zdrowia. To poszukiwane profesje w kraju i za granicą. 

Anna Sobolewska


 

TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)