Uniwersytet Ekonomiczny Katowice

Uniwersytet Ekonomiczny Katowice

Uniwersytet Ekonomiczny Katowice

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Katowice niemal każdemu kojarzą się z miastem górniczym. Związane jest to z położeniem miasta na Górnym Śląsku. Jednak nie każdy utożsamia Katowice, jako miasto w którym funkcjonuje jedna z pięciu uczelni ekonomicznych w Polsce.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, wcześniej znany jako Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, to jedna z najstarszych uczelni na Górnym Śląsku. Uczelnia ta jest jednocześnie największą uczelnią w regionie kształcącą w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych ponad 11.000 studentów.

Do dyspozycji studentów jest pięć wydziałów: Biznesu, Finansów i Administracji, Ekonomii, Zarządzania, Finansów i Ubezpieczeń oraz Informatyki i Komunikacji. Na każdym z wydziałów naukę podjąć można na studiach pierwszego (licencjackich, 3-letnich), oraz drugiego (magisterskich, 2-letnich) studiach. Najbardziej wytrwali i najbardziej zainteresowani naukę kontynuować mogą na czteroletnich studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). Ich celem jest przygotowanie uczestnika studiów do uzyskania stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie trzech dyscyplin: ekonomii, nauk o zarządzaniu oraz finansów.

Studenci uniwersytetu mają możliwość współtworzenia organizacji studenckich, takich jak: Europejskie Centrum Integracji i Rozwoju (ECID), Europejskie Forum Studentów AEGEE Katowice, Katolicki Związek Akademicki „Gaudeamus”, Klub IGO Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS) czy Studencka Organizacja Public Relations „Progress”, Studencka Organizacja Wspierania Inicjatyw „InPuls”, Śląskie Studenckie Forum Business Centre Club (BCC) Katowice.

Szansą na pozyskanie nowych znajomości oraz poszerzenie swoich horyzontów są wyjazdy zagraniczne organizowane w ramach współpracy AIESEC oraz Erasmus Student Network. Oba programy pozwalają na uczestnictwo w praktykach zagranicznych, jak i dają możliwość spędzenia semestru lub dwóch na uczelni partnerskiej.

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach funkcjonuje kierunek unikatowy, którym jest Analityka Gospodarcza. Podczas studiów student poznaje specjalistyczne programy komputerowe, a większość realizowanych zajęć odbywa się w formie ćwiczeń w wyposażonych w specjalistyczne oprogramowanie laboratoriach komputerowych. Na studiach na kierunku Analityka gospodarcza studenci uzyskują umiejętność diagnozowania sytuacji społeczno- ekonomicznej dla różnych podmiotów, dokonywania interpretacji wyników różnorodnych analiz ekonomicznych, a także podejmowania ważnych decyzji gospodarczych i przewidywania ich skutków dzięki odpowiednim prognozom ekonomicznym.

 

Rekrutacja na Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Rekrutacja na studia realizowane na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach zawiera się w trzech krokach. Pierwszy z nich to rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym (ISR). Krok ten wymaga również wpisania wyników matury z wymaganych przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Przedmioty maturalne możemy podzielić na trzy grupy. Pierwsza z nich to: matematyka lub fizyka, druga: geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie, ekonomia, lub fizyka. Trzecia grupa odnosi się do języków obcych. Punktowane są języki: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański lub włoski. Każdy w wyżej wymienionych przedmiotów posiada swoją wagę rekrutacyjną, czyli współczynnik liczbowy przez który mnożony jest wynik maturalny w celu uzyskania prawidłowej ilości punktów rekrutacyjnych. Krok drugi to skompletowanie teczki kandydata. Po otrzymaniu, na internetowe konto, informacji o przyjęciu na studia należy zgromadzić wszystkie potrzebne dokumenty. Spis dokumentów znajduje się na stronie internetowej uczelni. Ostatnim krokiem jest dostarczenie kompletu dokumentów do Działu i Rekrutacji oraz odebranie decyzji o przyjęciu na studia. Po odebraniu decyzji Kandydat otrzymuje miano Studenta, a kolejnym krokiem jest rozpoczęcie nauki wraz z nastaniem października.

Praca po studiach na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Głównymi branżami otwartymi na studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach są: Finanse, Księgowość, Ekonomia, Logistyka, Transport, Spedycja, Doradztwo, Konsulting oraz Marketing, Public Relations, a nawet IT.

Firmy współpracujące z najzdolniejszymi studentami na terenie Katowic i województwa śląskiego to: Business Centre w ING Banku Śląskim który jest dynamicznie rozwijającą się jednostką, w której zajmować się będziesz telefonicznym wsparciem Klientów Korporacyjnych w zakresie realizowania ich potrzeb biznesowych oraz nawiązywania kontaktów sprzedażowych. Kuźnia Trans jest jedną z największych firm transportowych w Polsce studentom Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oferuje zatrudnienia opartą o umowę o pracę. Podstawą do podjęcia stałej współpracy jest dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, znajomość zagadnień z zakresu logistyki i transportu oraz komunikatywność i umiejętność budowania relacji z ludźmi. Pracownik zajmować się będzie: działaniami wspomagającymi Dział Transportu, obsługą Klientów firmy w Polsce i Europie, organizowaniem transportów, a przede wszystkim dbaniem o pozytywny wizerunek firmy.

UHY ECA S.A. firma która jest ogólnopolską grupą świadczącą kompleksowe usługi w zakresie audytu, doradztwa podatkowego, księgowości, doradztwa giełdowego oraz szkoleń. Studentom uczelni ekonomicznych oferuję zarówno staże i praktyki, podczas których zdobyć można cenne doświadczenie oraz rozwinąć wiedzę uzyskana podczas studiów. Wielu ze stażystów, a także praktykantów zostaje w firmie jako pracownik. Jakich zatem umiejętności poszukuje firma wśród społeczeństwa akademickiego? Przede wszystkim otwartości na ludzi, na pracę i na wiedzę. Drugą cechą jest umiejętność dobrej organizacji pracy z klientem i zespołem, a także umiejętność pracy pod presją czasu. Podczas pracy w UHY ECA przyda się również zdolność analitycznego myślenia.

Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach będą posiadać wiedzę i umiejętności rozwiązywania problemów praktyki gospodarowania w organizacjach gospodarczych, administracji publicznej i organizacjach społecznych non-profit. Będą gotowi do podejmowania decyzji menedżerskich w zakresie rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania podmiotów publicznych. Wiedza uzyskana podczas studiów wykorzystana zostanie w pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub konserwacją systemów informatycznych. Absolwenci kierunków związanych z IT mogą również podjąć pracę jako lider informatyki w organizacjach gospodarczych, w jednostkach samorządowych i urzędach publicznych, a także instytucjach zajmujących się ochroną zdrowia. To poszukiwane profesje w kraju i za granicą. 

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)