Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław

Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław

Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław

18.06.2021

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 

Na terenie Polski funkcjonuje pięć Uniwersytetów Ekonomicznych. Na każdy z nich kształcą się przyszłe kadry managerskie odpowiedzialne za rozwój gospodarki. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest jedną z takich uczelni.

 

Jako największa uczelnia ekonomiczna w zachodniej Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny, co roku zapewnia miejsce nauki dla około 10 tysięcy studentów. Kandydaci mają do wyboru 11 kierunków realizowanych w języku polskim oraz trzy w języku angielskim. Cała oferta edukacyjna podzielona jest na cztery wydziały: Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny oraz Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki.

Program studiów na kierunku finanse i rachunkowość Bachelor/Master Studies in Finance otwiera absolwentom szerokie możliwości kariery międzynarodowej w finansach. Zainteresowani gospodarką globalną mogą wybrać program Bachelor/Master in International Business.

Studia realizowane są w trybie stacjonarnym (zajęcia od poniedziałku do piątku) oraz niestacjonarnym (zajęcia odbywają się w weekendy). Na uczelni oprócz studiów licencjackich (Pierwszego stopnia, trwających 3 lata) i magisterskich (dwu letnich studiów drugiego stopnia) istnieje możliwość podjęcia nauki na studiach podyplomowych oraz doktoranckich.

Wszystkie wydziały uczelni posiadają wysoką klasę A w ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyzwaną najlepszym uczelniom. W rankingach najlepszych uczelni ekonomicznych krajowych, jak i europejskich, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu co roku zajmuje czołowe pozycje

Dzięki licznej współpracy międzynarodowej oraz umowom podpisanym w ramach programu Erasmus+, studenci mają możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych za granicą. Możliwe jest zarówno odbycie części studiów na uczelni partnerskiej, jak i czynne uczestnictwo w praktykach i stażach oferowanych przez zagraniczne przedsiębiorstwa.

Wspomniany wcześniej program Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Studiowanie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu daje możliwość wyjazdu do uczelni ekonomicznych do Austrii, Belgii, Bułgarii, Niemiec, Danii, Hiszpanii, Francji, Chorwacji, Grecji, Włoch czy Portugali, Szwecji, Słowenii i Wielkiej Brytanii.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ma bogate i wieloletnie tradycje współpracy z praktyką gospodarczą. Absolwentów uczelni można spotkać prawie we wszystkich firmach produkcyjnych i handlowych, w bankach, izbach i urzędach skarbowych. Zajmują tam często kierownicze stanowiska. Nierzadko też prowadzą z powodzeniem własną działalność gospodarczą. Z dużą łatwością przystosowują się do zmiennych warunków pracy.

 

Rekrutacja na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Od czego zacząć rekrutację na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu? Pierwszy krok to założenie indywidualnego konta w Internetowym Serwisie Rekrutacyjnym. Konto to wymaga uzupełnieni podstawowych informacji o kandydacie. Zgodnie z zaleceniem Władz Uczelni jako login podaj numer PESEL, a jako hasło numer dowodu osobistego. Ułatwi to późniejszą identyfikację kandydata. Aby konto było w pełni aktywne kandydat musi pamiętać o wgraniu zdjęcia zgodnego z wymaganiami dowodu osobistego oraz uiszczeniu opłaty rekrutacyjne

Drugim krokiem jest uzupełnienie informacji o wynikach egzaminu maturalnego oraz wybór kierunku na jaki aplikuje kandydat. Każdy z przedmiotów maturalnych ma swoją wartość rekrutacyjną, czyli czynnik liczbowy przez który mnożony jest wynik maturalny w celu uzyskania prawidłowej ilości punktów rekrutacyjnych. Przedmioty maturalne możemy podzielić na trzy grupy. Pierwsza z nich „przedmioty kierunkowe”, czyli takie które są niezbędne podczas rekrutacji.

Zaliczamy do nich matematykę, język polski oraz język obcy. Drugą grupą są „przedmioty dodatkowe”, czyli takie które dostarczają kandydatowi dodatkowych punktów podczas rekrutacji. Nie jest konieczne ich zdawanie, jednak należy pamiętać, że to one mogą zadecydować o przyjęciu na studia. Podczas rekrutacji na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zaliczamy do nich: geografię, biologię, fizykę, chemię, informatykę, historię oraz wiedzę o społeczeństwie. Ostatnia grupa to tak zwana grupa językowa. Osoby które na egzaminie maturalnym zdawały język obcy jako język dodatkowy mogą swobodnie podać wynik podczas rekrutacji na studia wyższe. Na uczelni ekonomicznej punktowane są język włoski, hiszpański, rosyjski, francuski, niemiecki oraz łaciński.

Po wypełnieniu wszystkich wirtualnych formalności nadchodzi czas na pierwsze spotkanie z Komisją Rekrutacyjną. Spotkanie to możliwe jest dla kandydatów, którzy pomyślnie przeszli pierwsze dwa etapy, a ich nazwiska pojawiły się na wstępnej liście osób zakwalifikowanych na studia. Podczas spotkania należy dostarczyć kompletną teczkę kandydata, która powinna zawierać: świadectwo maturalne- kopia oraz oryginał, dwa zdjęcia formatu dowodowego (zgodne z tym wgranym do Internetowego Serwisu Rekrutacyjnego), kopię dowodu osobistego oraz formularz aplikacyjny wydrukowany z ISR uczelni.

 

Praca po studiach na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu posiadają wszechstronną wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości oraz funkcjonowania instytucji finansowych i banków, a także umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych różnych podmiotów.

Umiejętności te wykorzystywane są w przedsiębiorstwach prywatnych, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych oraz instytucjach publicznych, na stanowiskach szczebla operacyjnego. Absolwent przygotowany do pracy w zespołach, wykorzystujących kreatywność i innowacyjność, umiejętność porozumiewania się na poziomie analitycznym i realizacji zadań zespołowych, wykorzystujących umiejętności wykorzystania nowoczesnego oprogramowania oraz sprzętu komputerowego do prac ze zbiorami informacji.

Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego zajmują stanowiska takie jak: kierownik działu, członek zarządu, kierownik przedsiębiorstwa, analityk rynku pracy, analityk rynku pieniężnego, walutowego, kapitałowego czy specjalista ds. zarządzania aktywami finansowymi. Firmy współpracujące to m.in.: FLEXVISION, zajmujący się sprzedażą ekranów i band LED, BZ WBK, Winkelmann Sp. z o. o., czy GetBack S.A.

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)