Mieszkania dla młodych

Mieszkania dla młodych

mieszkania dla młdych studentów uczelni

Mieszkania dla młodych w Łodzi

Studenci i absolwenci łódzkich szkół wyższych, którzy otrzymają rekomendację rektora swojej uczelni i są zatrudnieni, mogą ubiegać się o wynajęcie mieszkania w jednym z wyremontowanych w programie „Mia100 kamienic” budynków. W ramach akcji w rewitalizacji kamienic, zlokalizowanych w centrum Łodzi (nie tylko przy ulicy Piotrkowskiej). Remontowane są budynki od piwnic po dach, odnawiane klatki schodowe, podwórka, wymieniane okna i instalacje. Wszystkie kamienice podłączane są do miejskiej sieci cieplnej.

Partnerami projektu są: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – współfinansujący inwestycje proekologiczne oraz Dalkia S.A. – dostawca energii cieplnej do wyremontowanych budynków.

Jak starać się o wynajęcie mieszkania?

Aby skorzystać z programu, zdolny student lub absolwent musi spełnić dwa warunki: posiadać zaświadczenie o zatrudnieniu oraz uzyskać rekomendację rektora swojej uczelni. Umowa najmu zostanie podpisana na pięć lat. Po jej zakończeniu każdy, kto uzyska pozytywną opinię Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Rady Miejskiej, będzie mógł wykupić wynajmowane mieszkanie. Miasto nie wyznaczyło kryteriów wyboru studentów i absolwentów, którzy mogą wziąć udział w tym projekcie. Decyzję o tym, kto otrzyma rekomendację, podejmą rektorzy.

Wniosek można otrzymać w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 153 lub wydrukować ze strony www.uml.lodz.pl.

 

 

Komentarze (0)