Branże, w których Lublin rozwija się najszybciej

Branże, w których Lublin rozwija się najszybciej

praca po studiach Lublin

Praca po studiach,  czyli branże w których Lublin rozwija się najszybciej

Lublin, mimo iż nie kojarzy się z olbrzymimi inwestycjami i wielkimi aglomeracjami całkiem przyzwoicie wygląda na mapie naszego kraju jeśli chodzi o rozwój branż. W ubiegłym roku roku stopa bezrobocia rejestrowanego w Lublinie wyniosła 7,6%, a to mniej niż w skali całego kraju. Dodatkowo warto przyjrzeć się zarobkom w Lublinie. Średnie wynagrodzenie miesięczne w Lublinie wynosi 4060 złotych brutto, przy czym jest dosyć zróżnicowane w zależności od branży. Dla przykładu, średnie zarobki w przemyśle wynosiły średnio 4579 złotych brutto, natomiast zarobki w budownictwie tylko 3527 złotych brutto.

Dużą siłą Lublina jest Podstrefa Lublin SSE Euro Park Mielec. Kwota zrealizowanych inwestycji w Podstrefie wzrasta z roku na rok. Jeszcze w 2008 wynosiła 157 mln, natomiast w ubiegłym roku już 1052 mln! Do tego, w Podstrefie Lublin znalazło pracę prawie 3 tysiące osób u 45 inwestorów. Lublin jest też silny swoimi start-upami i Inkubatorami Przedsiębiorczości. Warto wspomnieć chociażby o takich projektach jak: Inkubator LPNT, Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej, Netrix Lubelski Inkubator Technologii Informatycznych, Business Link Lublin, Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości, Software Camp, Inkubator Przedsiębiorczości Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Inkubator Przedsiębiorczości Alter Sp. z o.o., Polski Inkubator Technologii i Biznesu, Inkubator Technologiczny MarKiz Sp. z o.o. oraz Inkubator Progress.

A jak w tym wszystkim wygląda kwestia branży priorytetowych i rozwojowych w Lublinie? Poniżej przyjrzymy się kilku prężnie rozwijającym się sektorom gospodarki.

 

MOTORYZACJA

Lublin to ośrodek, w którym silnie rozwinięty jest przemysł motoryzacyjny i maszynowy. Aktywna jest tu produkcja ciągników, samochodów, systemów paliwowych, silników, sprężyn i resorów oraz innych części pojazdów. Rozwój sektora motoryzacyjnego związany jest m.in. z bogatym zapleczem infrastrukturalnym, tradycjami lubelskiego przemysłu motoryzacyjnego i maszynowego oraz bliskością rynków Europy Wschodniej. Przemysł motoryzacyjny i maszynowy wpierany jest przez liczne ośrodki naukowo-badawcze. W ich ofercie można znaleźć szeroką gamę usług: od informacyjnych po laboratoryjne. Z uwagi na dynamiczność rozwoju tej gałęzi gospodarki w Lublinie powstają inkubatory innowacyjności dla lokalnego przemysłu. Tutaj warto wymienić chociażby: Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej, Centrum Badawczo – Rozwojowe Hajduk Group, R&D Centre Inventor, Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego, Innowacyjne Centrum Diagnostyki, Badań i Analiz WSEI oraz Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej. Warto również wspomnieć o przyszłym zapleczu naukowym. W Lublinie bogatą ofertę dla zatrudniających tworzą studenci i absolwenci kierunków: Elektrotechnika, Mechanika i budowa maszyn, Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz transport i logistyka. Do tego dochodzą uczniowie techników na kierunkach: Technik pojazdów samochodowych, Technik elektronik, Technik mechanik.

 

PRZEMYSŁ

Drugim rozwijającym się w regionie sektorem jest szeroko pojęty przemysł. W przypadku Lublina jest to przede wszystkim przemysł maszynowy, wspomniany przemysł motoryzacyjny oraz przemysł lotniczy, jak również przemysł spożywczy z ukierunkowaniem na inwestycje w rozwój technologii przetwórstwa oraz biotechnologii w sektorze spożywczym i przemysł meblarski.

W przypadku przemysłu spożywczego warto pamiętać o fakcie, że Lubelszczyzna jest jednym z wiodących regionów Polski w dziedzinie produkcji rolnej. Użytki rolne stanowią 66,3% powierzchni województwa i dostarczają 35% produkowanej w Polsce żywności, szczególnie w przypadku zbóż, chmielu i owoców miękkich. W przemyśle spożywczym pracuje 20% osób zatrudnionych w przemyśle. Inne branże przemysłowe wspierane są przez Parki Naukowo-Technologiczne i Parki Przemysłowe istniejące w województwie lubelskim. Są to przede wszystkim Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, Regionalny Park Przemysłowy Świdnik, Puławski Park Przemysłowy i Puławski Park Naukowo-Technologiczny.

 

BPO/SSC

BPO czyli Business Process Outsourcing/Shared Service Centre wciąż uznawane jest za rozwijającą się gałąź usług na obszarze całej Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej. W jej skład wchodzi obsługiwanie procesów finansowych, księgowość, obsługa łańcucha dostaw, działania HR, centra IT oraz Research & Development – R&D. Największy potencjał rozwoju sektora BPO w województwie ma Lublin. Szacuje się, że sektor BPO/SSC będzie w przyszłości jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów.

 

IT

W sektorze nowoczesnych usług dla biznesu króluje w Lublinie IT oraz ITO. W Lublinie jest obecnie ponad czterdzieści firm zajmujących się obsługą informatyczną, w tym część z nich związana jest z BPO oraz SSC. Łącznie operacyjną działalność prowadzi tu 60 centrów usługowych, zatrudniających 7000 osób. Dominuje kapitał polski, a pozostali inwestorzy pochodzą z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Irlandii, Włoch, Japonii i Szwajcarii.

Ponadto, duże zaplecze naukowe w Lublinie gwarantują studenci i absolwenci kierunków medycznych, biznesu i administracji, kierunków społecznych, technicznych, prawnych, językowych i pedagogicznych. Pozostałe to poniżej 5% studentów na grupę kierunków.   

Anna Szumacher

Komentarze (0)