Praktyki i staże Zielona Góra

Praktyki i staże Zielona Góra

praktyki i staże Zielona Góra

Praktyki i staże w Zielonej Górze

Zielona Góra nie jest największym ośrodkiem akademickim w Polsce, ale posiada kilka prężnie działających szkół wyższych. Do miasta przypisane są trzy główne uczelnie: Uniwersytet Zielonogórski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie oraz Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze, podlegający pod Uniwersytet Szczeciński. Biura Karier na tych uczelniach to nie jedyne miejsce, w którym można starać się o odbycie praktyk lub stażu. Warto chociażby udać się do Urzędu Pracy, a także konkretnych firm państwowych lub prywatnych. Na koniec zostaje oczywiście internet. Poniżej podpowiemy na jakie strony warto zaglądać.

 

BIURA KARIER NA UCZELNIACH

Główną uczelnią w Zielonej Górze jest Uniwersytet Zielonogórski. Otwarty jest przy nim Dział Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów, czyli Biuro Karier. Jego celem jest przede wszystkim udzielanie porady i pomocy studentom w wyborze drogi zawodowej. Biuro Karier UZ działa nie tylko dla studentów, ale również dla absolwentów. Do jego zadań należy: pozyskiwanie od pracodawców ofert pracy dla studentów i absolwentów; promowanie absolwentów; organizowanie praktyk i staży zawodowych; prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej; nawiązywanie współpracy z pracodawcami oraz organizowanie prezentacji firm, spotkań i imprez promocyjnych związanych z rynkiem pracy dla studentów i absolwentów. W Biurze Karier UZ pracownicy pomagają także stworzyć prawidłowe CV i list motywacyjny, oraz doradzają w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego

Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego prowadzi również Informatorium, czyli ogólnodostępną bibliotekę zawierającą nie tylko oferty pracy, ale też informacje o firmach rekrutujących absolwentów, katalogi branżowe, informacje o wymogach zawodowych, aktualną pracę lokalną i krajową (np. Gazetę Lubuską czy Biuletyn Służby Cywilnej), materiały dotyczące zakładania działalności gospodarczej, przepisy prawa pracy, informacje o studiach doktoranckich i podyplomowych czy spis aktualnie odbywających się kursów i szkoleń. W BK można również skorzystać z komputera z internetem oraz z pomocy multimedialnych, w tym filmów szkoleniowych dot. tematyki savoir-vivre, mowy ciała, wywierania dobrego wrażenia, autoprezentacji, asertywności, technik negocjacji czy metod szybkiego uczenia się. Projekcje filmów szkoleniowych odbywają się w małych grupach studentów.

 

Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie również prowadzi Biuro Karier, którego celem jest doradzanie studentom w wyborze drogi kariery, gromadzenie ofert pracy, informowanie o pracodawcach oraz o rynku pracy. Biuro Karier gromadzi także informacje o kursach językowych i zawodowych oraz o studiach podyplomowych. Z działania BK korzystają nie tylko studenci i absolwenci, ale również pracodawcy, którzy mogą szukać w ten sposób na terenie uczelni praktykantów, stażystów, a nawet pracowników.

Biuro Karier zapewnia dostęp do informacji o rynku oraz procedurach rekrutacyjnych pracodawców w regionie. Prowadzi także zapisy do bazy danych studentów poszukujących pracy oraz szukających miejsca na odbycie praktyk lub staży. W BK stacjonują doradcy zawodowi, którzy pomagają w zorientowaniu się w wymaganiach stawianych przez rynek pracy i świat pozauczelniany. Zadanie to realizowane jest m. in. przez przygotowanie studentów do rozmów kwalifikacyjnych, udzielanie informacji na temat praktyk, staży zawodowych czy prowadzenie szkoleń doskonalących kompetencje interpersonalne. BK PWSZ bada także losy swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy.

 

Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego

Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze podlegający pod Uniwersytet Szczeciński związany jest z działaniem Biur Karier właśnie tej uczelni. Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego (ABK US) powstało w 2006 roku. Jego celem jest wspieranie studentów i absolwentów Uniwersytetu w wyborze ścieżki zawodowej oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia spełniającego oczekiwania studentów i absolwentów. Do zadań ABK Uniwersytetu Szczecińskiego należy m. in. prowadzenie bazy ofert pracy, staży i praktyk, przygotowywanie warsztatów i szkoleń, współpraca z pracodawcami, udostępnianie poradników i informatorów, zapoznawanie ze standardami tworzenia dokumentów aplikacyjnych, monitorowanie karier zawodowych absolwentów, świadczenie doradztwa zawodowego opartego na testach osobowościowych i opinii psychologicznej czy współtworzenie Targów Pracy i Giełdy Pracy.

 

STRONY INTERNETOWE

Poza Biurami Karier na konkretnych uczelniach warto także zapoznać się z ofertą, jaką można znaleźć w Internecie. Poniżej podajemy kilka przykładowych portali, które pomogą w znalezieniu praktyk i staży, ale na których znajdują się również porady dotyczące rozmów kwalifikacyjnych czy tworzenia dokumentów aplikacyjnych.

http://otouczelnie.pl/s/praktyki_staze

interviewme.pl

pl.indeed.com/Praca-Praktyki-w-Zielona-Góra,-lubuskie

praktyki.edu.pl

zielonagora.dlastudenta.pl

pl.jooble.org/praca-płatne-praktyki-studenckie/Zielona-góra

www.pracaikariera.pl

praktyki.studentnews.pl

praca.trovit.pl/praca-praktyki-w-zielona-góra,-lubuskie

gazetapraca.pl

inkubatory.pl

praca.interia.pl

praca.wp.pl

jobpilot.pl

jobaid.pl

absolwencinawalizkach.pl/pogotowie- rekrutacyjne

 

FIRMY, URZĘDY, INSTYTUCJE

Praktyk można też szukać na własną rękę, tak w firmach prywatnych, jak i urzędach, i instytucjach państwowych. Tutaj podpowiadany kilka takich miejsc.

Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych uczestniczy w programie szkolenia na rzeczoznawców majątkowych organizowanym przez PFSRM w Warszawie. Praktyki odbywają się w systemie szkoleń trwającym minimum 12 miesięcy. Przy siedzibie Stowarzyszenia funkcjonuje Federacyjny Pełnomocnik ds. praktyk zawodowych, którego zadaniem jest koordynacja praktyk zawodowych prowadzonych w systemie indywidualnym lub w systemie warsztatowym.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach znajdują się na stronie oferty.praca.gov.pl.

Także Archiwum Państwowe w Zielonej Górze uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich.

W PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze realizowane są trzy rodzaje bezpłatnych praktyk: zawodowe, studenckie i absolwenckie. Każdy aplikant chcący odbyć praktykę musi przedłożyć następujące dokumenty: podanie z uzasadnieniem, CV oraz ramowy program praktyk (obligatoryjny w przypadku praktyki zawodowej).

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze również uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej są dostępne na stronie bip.kprm. W US w Zielonej Górze można odbywać praktyki w poniższych jednostkach: Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych, Wydział Realizacji Badań, Ośrodek Badań Koniunktury, Wydział Informatyki, Wydział Kadr i Szkolenia, Wydział Badań Ankietowych, Wydział Organizacji i Rejestrów, Wydział Administracji.

Firma Lumel prowadzi praktyki pod nazwą „LUMEL My First Experience”. Osoby, które wezmą udział w projekcie „LUMEL My First Experience” będą mogły odbyć staż: w Dziale Logistyki, w Dziale Technologicznym oraz w Dziale Badań i Rozwoju. Istnieje również możliwość zorganizowania stażu w innych działach. Płatny staż trwa 6 miesięcy i stworzony jest dla studentów V roku oraz absolwentów studiów wyższych z Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Elektrotechniki.

 

Komentarze (0)