Praktyki zagraniczne Olsztyn

Praktyki zagraniczne Olsztyn

Praktyki zagraniczne Olsztyn

W przypadku zainteresowanie praktykami zagranicznymi ofert można szukać przez uczelnię, a także na stronach instytucji naukowych. Programy umożliwiające wyjazd za granicę w ramach praktyki lub stażu to chociażby:

 

IAESTE (Międzynarodowe Stowarzyszenie Wymiany Studentów Uczelni Technicznych), BEST (Rada Europejskich Studentów Nauk Technicznych),

AIESEC (Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych), GLOBAL TALENTS (zagraniczne praktyki w ramach kierunków: Marketing, Business Administration, IT, Langugage Teaching and Education),

ELSA (Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa),

IFMSA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny)

 

Można również skorzystać z ofert stażowych zebranych przez Biuro Stażowe Rady Europy. Dzięki BSRE można odbyć staż w Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim i Europejskim Komitecie Społeczno-Ekonomicznym oraz wszystkich departamentach wchodzących w ich skład.

Nadal istnieje możliwość wyjazdów na studia i praktyki w ramach programu Erasmus i Erasmus+, których celem jest rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Jeśli chodzi o program Erasmus+, jest to specjalny program Unii Europejskiej, którego zadaniem jest zwiększanie możliwości zatrudnienia, podnoszenie kwalifikacji i umiejętności, wspieranie edukacji oraz inicjatyw młodzieżowych w Europie. W przypadku chęci wyjazdu na praktykę najważniejszymi kryteriami, branymi pod uwagę w trakcie rekrutacji, są: Znajomość języka obcego (instytucja przyjmująca określa język), średnia ocen z dwóch ostatnich semestrów studiów oraz zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa i harmonogramem programu Erasmus+. Dodatkowe punkty można zdobyć za aktywną działalność na uczelni, np. w organizacjach studenckich czy kołach naukowych. Programem Erasmus i Erasmus+ objęte są państwa członkowskie UE, kraje przystępujące i kandydujące oraz potencjalne kraje kandydujące oraz kraje ESWH (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria).

Komentarze (0)