Mechanika i budowa maszyn w Warszawie - terminy rekrutacji

Mechanika i budowa maszyn w Warszawie - terminy rekrutacji

Mechanika i budowa maszyn w Warszawie - terminy rekrutacji


Terminy rekrutacji na uczelniach 2024/2025

Uczelnie

Filtrowanie
Status uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stacjonarneStudia stacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:od 03.06.2024
do 10.07.2024
Termin rekrutacji II stopnia:od 01.08.2024
do 28.08.2024
Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej
niestacjonarneStudia niestacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:od 01.08.2024
do 28.08.2024
Termin rekrutacji II stopnia:od 01.08.2024
do 28.08.2024
Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stacjonarneStudia stacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:od 01.04.2024
do 22.07.2024
Termin rekrutacji II stopnia:od 06.06.2024
do 09.09.2024
Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej
niestacjonarneStudia niestacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:od 01.04.2024
do 22.07.2024
Termin rekrutacji II stopnia:od 06.06.2024
do 09.09.2024
Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie stacjonarneStudia stacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:od 06.05.2024
do 30.09.2024
Termin rekrutacji II stopnia:od 06.05.2024
do 30.09.2024
Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej
niestacjonarneStudia niestacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:od 06.05.2024
do 30.09.2024
Termin rekrutacji II stopnia:od 06.05.2024
do 30.09.2024
Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Harmonogram rekrutacji +

Dobre rozeznanie w harmonogramie rekrutacyjnym powinno stanowić punkt wyjścia dla każdego maturzysty oraz osoby, która chce dostać się na studia wyższe. Rekrutacja na studia w Warszawie zaczyna się zanim jeszcze absolwenci szkół średnich poznają wyniki, jakie uzyskali podczas egzaminów maturalnych. Od kandydatów oczekuje się, że odpowiednio wcześnie określą swoje plany odnośnie do kształcenia wyższego. Warto pamiętać, że nie liczy się kolejność zgłoszeń (w przypadku studiów stacjonarnych w uczelniach publicznych), lecz liczba punktów uzyskanych na maturze.

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Warszawie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół średnich, więc kandydatów jest wielu, a liczba miejsc ograniczona, dlatego też nie każda osoba ma szansę dostać się na nie w pierwszym, lipcowym terminie. Osoby, które dostaną się w lipcu na studia, składają dokumenty i w spokoju oczekują na październik.

Jeżeli nie dostałeś się na studia w pierwszym terminie, to nic straconego. Uczelnie w Warszawie otwierają także dodatkowy termin na przełomie sierpnia i września (w przypadku wolnych miejsc), który umożliwia dostanie się na studia dodatkowej puli osób.

Dokumenty rekrutacyjne +

Pamiętaj, żeby nie zaniedbać czasu, który związany jest z składaniem dokumentów na studia. Zaniedbanie tego etapu będzie równoznaczne ze skreśleniem Cię z listy osób przyjętych na studia. To, że znalazłeś się na listach zakwalifikowanych kandydatów, to dopiero wstęp do twojej intelektualnej przygody. Listę podstawowych i jednocześnie niezbędnych dokumentów zawsze znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Ich podstawę stanowią na ogół te same dokumenty. Powinny się znaleźć wśród nich:

  • świadectwo maturalne polskiego systemu oświaty;
  • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza system oświaty (jeżeli takie posiadasz);
  • aktualna fotografia;
  • różnego rodzaju umowy;
  • potwierdzenie opłat rekrutacyjnych.

Opłaty rekrutacyjne +

Możliwość wzięcia udziału w rekrutacji na studia w Warszawie daje odpowiednio wcześnie uiszczona opłata rekrutacyjna. Obowiązuje ona na niemalże wszystkich ośrodkach akademickich w Polsce. Waha się na ogół od 85 do 100 zł za kierunek. Czasami jest tak, że kandydatów obowiązuje jedna opłata i w jej ramach mogą wybrać kilka kierunków studiów. Opłat rekrutacyjnych możesz dokonać przy pomocy płatności elektronicznych, przelewu bankowego lub za pośrednictwem poczty. Pamiętaj, by potwierdzenie takiego przelewu dostarczyć do dziekanatu.

Przedmioty kwalifikacyjne +

Studia w Warszawie na kierunku mechanika i budowa maszyn nie należą do najłatwiejszych. To idealny wybór dla umysłów ścisłych, które już podczas rekrutacji wykażą się doskonałą znajomością zagadnień ścisłych. W praktyce oznacza to, że wśród przedmiotów rekrutacyjnych znajdują się przede wszystkim takie jak: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia lub informatyka (wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni). Doskonałe przygotowanie z języka obcego nowożytnego również stanowić będzie dodatkowy atut w procesie rekrutacji. Pamiętaj też, by większość wybranych przez siebie przedmiotów zdawać na poziomie rozszerzonym.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Punkty, jakie maturzystom udało się uzyskać podczas egzaminów, stanowią punkt wyjścia. W procedurze rekrutacyjnej obowiązuje bowiem przelicznik tych wyników, który w zależności od uczelni, wskazuje ostateczną liczbę punktów, jakie kandydaci otrzymali w procedurze rekrutacyjnej. Zdarza się, że różnie punktowane są poszczególne przedmioty. Dużo także zależy od poziomu, na którym maturzyści zdecydowali się zdawać egzaminy dojrzałości. Mają oni do wyboru zawsze dwa poziomy – podstawowy oraz rozszerzony.

Olimpiady oraz konkursy +

Wzięcie udziału w olimpiadzie przedmiotowej to idealna propozycja dla najzdolniejszych uczniów szkół średnich. Ich wiedza musi wyróżniać się na tle innych, by mogli oni poważnie myśleć o tego typu konkursie. Sprawdzają one bowiem w sposób bardzo szczegółowy wiedzę, która wykracza poza ramy szkoły średniej. Laureaci oraz finaliści tych prestiżowych konkursów znajdują się na listach osób przyjętych na studia poza kolejnością. W przypadku studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn możesz rozważyć olimpiady takie jak:

  • Olimpiada Matematyczna;
  • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej;
  • Olimpiada Fizyczna;
  • Olimpiada Informatyczna;
  • Olimpiada Wiedzy Technicznej i Wynalazczości itd.

Pamiętaj, że bycie laureatem lub finalistą olimpiady na szczeblu centralnym nie zwalnia cię z przystąpienia do egzaminów maturalnych, jeżeli chcesz rozpocząć studia wyższe.

Komentarze (0)