Administracja - Łódź
Dodaj do ulubionych

19.05.2023

Administracja studia Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Administracja w Łodzi to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 22 różne specjalności. Studia można podjąć na 5 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na administracji w Łodzi w 2023 r. zaczynają się od 3600 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku administracja w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku administracja w Łodzi rozpocznie się 17 kwietnia 2023 r. i potrwa do 30 września 2023 r. | Administracja Łódź - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Administracja to interdyscyplinarny kierunek studiów, który pozwala na rozwój na wielu płaszczyznach zawodowych. W trakcie studiów studenci uczą się tego jak funkcjonuje system administracji publicznej i rynkowej, a także zdobywają wiedzę z zakresu prawa. Poza wiedzą nabywają także kompetencje miękkie, które w przyszłości wykorzystywane będą do porozumiewania się z klientami.

Studia na kierunku administracja, przygotowują do podjęcia pracy w zawodach takich jak: administrator danych, specjalista do spraw HR czy urzędnik. Absolwenci kierunku odnajdują się w firmach doradczych i konsultingowych, czy organizacjach rządowych lub pozarządowych. Ukończenie studiów na kierunku administracja daje także kompetencje w zawodach związanych z marketingiem i zarządzaniem.

 
Uczelnie
W Łodzi administrację możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytet Łódzki (Wydział Prawa i Administracji UŁ) oraz 4 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższychSpołeczna Akademia Nauk w Łodzi, Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi, Wyższa Szkoła Cosinus w Łodzi oraz Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi.
 
Specjalności
Współczesne studia z administracji charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Łodzi na kierunku administracja w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku administracja w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 3600 zł do 4920 zł za pierwszy rok studiów. | Wykaz opłat za studia na kierunku administracja w Łodzi >

czytaj dalej wszystko o Administracja - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek ADMINISTRACJA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Administracja +

Wydział Prawa i Administracji UŁ stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Filia w Tomaszowie Mazowieckim stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: niestacjonarne

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Administracja +

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Filia w Jaśle stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: niestacjonarne

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie administracja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Administracja - studia online stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: online

Specjalności na kierunku administracja - studia online

Pokaż więcej
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Zarządzanie - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: online

Specjalności na kierunku zarządzanie - studia online

Pokaż więcej
Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Administracja w Łodzi?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku administracja w Łodzi najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: historia, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy.

 

Administracja Uniwersytet Łódzki - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku administracja na Uniwersytecie Łódzkim w roku 2023/2024 muszą wykazać się wynikami egzaminów maturalnych z dwóch wymaganych przedmiotów, do których należą język polski oraz historia albo geografia, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie. Ponadto mogą oni wśród przedmiotów maturalnych uwzględnić maksymalnie dwa dodatkowe przedmioty spośród: język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia lub historia. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na administrację w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Łodzi przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Administracja w Łodzi

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować administrację w Łodzi?

Studia na kierunku administracja w Łodzi można studiować w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w 5 uczelniach – wśród nich znajduje się jedna uczelnia publiczna: Uniwersytet Łódzki (Wydział Prawa i Administracji).

Administrację oferują następujące szkoły niepubliczne:

 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi;
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi;
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi;
 • Wyższa szkoła Cosinus w Łodzi.

Ponadto studia niestacjonarne na kierunku administracja znaleźć można także w Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim.

 

Administracja jako specjalność na innym kierunku:

 • Uniwersytet Łódzki (informatyka);
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (politologia)
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi (zarządzanie)

 

Gdzie studiować administrację bezpłatnie w Łodzi?

Bezpłatne studia na kierunku administracja w Łodzi można podjąć tylko w ramach studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Prawa i Administracji). Rekrutacja na ten kierunek uwzględnia wyniki egzaminów maturalnych. Zainteresowanie administracją jest bardzo duże, dlatego warto przygotować się do wybranych przedmiotów maturalnych.

 

Gdzie studiować administrację niestacjonarnie w Łodzi?

Studia niestacjonarne na kierunku administracja w Łodzi podjąć można w następujących uczelniach: Uniwersytecie Łódzkim; Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi; Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Dowiedz się więcej administracja w Łodzi studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na administraji w Łodzi?

Studia niestacjonarne na kierunku administracja w Łodzi są płatne zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych. Ceny za jeden rok akademicki na tych studiach wahają się od 3460zł do 4320zł. ceny - administracja Łódź >

 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne?

Wszystkie studia niestacjonarne na kierunku administracja w Łodzi są płatne. Studenci, którym zależy na rozpoczęciu bezpłatnej nauki w zakresie administracji, powinni zdecydować się na podjęcie studiów stacjonarnych.

 

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Studenci kierunku administracja w Łodzi dowiedzą się więcej na temat ustroju oraz kompetencji organów państwowych. Co więcej, poznają zasady zarządzania publicznego postępowania administracyjnego, czy postępowania niesądowego. Ponadto nauczą się zastosowania regulacji prawnych w instytucjach administracji, a także sporządzania pism procesowych.

Administracja należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 9 tys. kandydatów (o 602 więcej niż rok wcześniej).

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w organach administracji publicznej, przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych, firmach doradczych i konsultingowych, organizacjach pozarządowych oraz organach UE.
 

Program studiów i przedmioty

Łódzkie uczelnie wyższe tak przygotowały swoje programy, by oferta w nich zawarta była atrakcyjna dla potencjalnego kandydata. Priorytetem dla tamtejszych profesorów jest wykształcenie nowoczesnej kadry specjalistów administracji i zarządzania publicznego.

Dlatego przyszły student tego kierunku może liczyć na poznanie prawa, finansów lub socjologii. Nie bez znaczenia są także zdolności interpersonalne, które będą rozwijane w trakcie studiów na tym kierunku. Dzięki nim przyszły absolwent będzie potrafił bardzo dobrze analizować, interpretować i projektować wybraną przez siebie strategię działań w obszarze administracji.

Kształcąc się na tym kierunku, przyszły absolwent będzie mógł nabyć kompetencje niezbędne do późniejszej pracy, czerpiąc z niej satysfakcję i zadowolenie. W tym miejscu należy podkreślić, że administracja jest niezwykle popularna w Łodzi, ponieważ oferuje ją wiele tamtejszych uczelni. Studia realizowane są w trybie stacjonarnym lub zaocznym, na aż trzech łódzkich uczelniach.

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Ogólne cele kształcenia

Studia na administracji pozwalają studentom zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: prawa, finansów i rachunkowości, socjologii czy zarządzania. W trakcie zajęć uczestnicy uczą się np.: analizowania, interpretowania i projektowania strategii działań w administracji publicznej lub prywatnej; analizowania i interpretowania tekstów prawnych; wykorzystywania orzecznictwa sądów krajowych i międzynarodowych do rozwiązywania problemów natury administracyjnej.

Studenci administracji poznają narzędzia oraz techniki, które niezbędne są m.in. do: samodzielnego sporządzania pism procesowych; wygłaszania wystąpień ustnych, stosowania zasad przepisów prawa podatkowego. W programie tego kierunku studiów znajdują się również przedmioty poświęcone np.: etyce w administracji, podstawom prawa karnego, mikro- i makroekonomii czy innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym stosowanym w e-administracji.

Absolwenci administracji są kompleksowo przygotowani m.in. do pełnienia funkcji urzędniczych, doradczych, kierowniczych, organizacyjnych lub związanych z komunikacją w biznesie, kontrolingiem lub księgowością. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą podjąć zatrudnienie np. w: organach administracji publicznej, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, firmach doradczych i konsultingowych czy w organizacjach międzynarodowych i organach Unii Europejskiej. Ponadto absolwenci administracji mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

 

Gdzie studiować na kierunku Administracja w Łodzi?

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Łódzki oferuje 150 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UŁ oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 3600 zł do 4920 zł za pierwszy rok studiów.

kierunek administracja - Uczelnie w Łodzi 

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

Limity miejsc

O przyjęciu kandydatów na poszczególne kierunku studiów decyduje lista rankingowa kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, która tworzona jest w ramach limitu miejsc.

Limity miejsc na kierunku administracja w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki – 150

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia na kierunku administracja w Łodzi

Stacjonarne studia na kierunku administracja w uczelniach publicznych w Łodzi są bezpłatne – za naukę w prywatnych szkołach wyższych oraz za studia niestacjonarne w publicznych uczelniach należy zapłacić.

 • Uniwersytet Łódzki: 3800 zł
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi: od 3600 zł
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi: od 4800 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Terminy poszczególnych etapów rekrutacji są indywidualne dla poszczególnych szkół wyższych. Informacje na temat wyników rekrutacji są publikowane w prywatnym profilu kandydata w systemie IRK lub ERK – kandydaci zostają poinformowani o tym, czy zakwalifikowali się na wybrane studia oraz ile punktów uzyskali w procesie rekrutacyjnym.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki: 14.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Aby dostać się na wybraną uczelnię, kandydaci na studia muszą złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych – zazwyczaj można zrobić to osobiście, przynosząc zestaw do siedziby uczelni, lub wysłać go za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne składać można po ogłoszeniu listy rankingowej – kandydaci często mają zaledwie kilka dni na dostarczenie niezbędnych dokumentów do siedziby uczelni, dlatego ważne jest, żeby zrobili to w określonym terminie. Spóźnienie lub dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki: od 15.07.2023 do 19.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Administracji?

Absolwenci studiów na kierunku Administracja stanowią nowocześnie wykształconą kadrę specjalistów, posiadających wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne, które znajdują zastosowanie przede wszystkim w szeroko pojętej administracji publicznej, jak również w sektorze pozarządowym, czy w różnego typu przedsiębiorstwach.

Oznacza to, że osoby posiadające dyplom ukończenia studiów mogą pracować między innymi w: organach administracji publicznej, firmach doradczych i konsultingowych, fundacjach i stowarzyszeniach, instytucjach finansowych, państwowych i prywatnych przedsiębiorstwach, czy też organizacjach międzynarodowych i organach Unii Europejskiej. A ile wynoszą średnie zarobki absolwentów tych studiów?

Średnie zarobki absolwentów Administracji w 2023 roku:

 • specjalista ds. administracyjnych – 4350 złotych
 • specjalista ds. kadr i płac – 5300 złotych
 • dyrektor ds. administracyjnych – 8800 złotych
 • referent w administracji państwowej – 3400 złotych
 • naczelnik wydziału w administracji państwowej – 7500 złotych
 • kierownik działu kadr i płac – 7530 złotych

 

Czy warto iść na Administrację?

Administracja należy do grona chętnie wybieranych kierunków, ponieważ oferuje pozyskanie wykształcenia złożonego z wiedzy i umiejętności, odnoszących się do kilku dziedzin, takich jak: prawo, finanse, czy zarządzanie, a interdyscyplinarność otwiera wiele drzwi na rynku zatrudnienia.

To, co wydaje się najistotniejsze to umiejętność analizowania i interpretowania tekstów prawnych, sporządzania typowych pism procesowych, czy pozyskiwania funduszy europejskich, a takie umiejętności są mile widziane w wielu miejscach, od jednostek administracji rządowej i samorządowej po różnego typu przedsiębiorstwa.

 

Gdzie warto studiować Administrację?

Kandydaci na studia w Łodzi nie powinni mieć problemu z odnalezieniem ofert dydaktycznych, bowiem Administracja jest kierunkiem realizowanym przez wiele uczelni.

Administracja – uczelnie publiczne (państwowe) w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki

Dużym zainteresowaniem kandydatów cieszą się również uczelnie niepubliczne, których dość sporo występuje na edukacyjnej mapie miasta. Decydując się na studia w uczelni niepublicznej należy jednak pamiętać o tym, że oferują one studia odpłatne, niezależnie od formy odbywania zajęć.

Administracja – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Łodzi:

 • Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna
 • Społeczna Akademia Nauk
 • Wyższa Szkoła Cosinus
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania

 

Program studiów i przedmioty

Studenci studiów na kierunku Administracja poruszają się po zagadnieniach odnoszących się głównie do nauk prawnych, nauki o polityce i administracji, jak również ekonomii i finansów oraz nauki o zarządzaniu i jakości. W toku kształcenia realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • historia administracji,
 • prawo konstytucyjne,
 • publiczne prawo gospodarcze,
 • postępowanie administracyjne,
 • podstawy rachunkowości

 

 

Uczelnie w Łodzi - kierunek administracja:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne, online studia I stopnia więcej
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Łódzki (Wydział Prawa i Administracji UŁ) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Administracja w Łodzi?

Wybraliśmy kierunek studiów – Administrację. Ale to nie jedyna decyzja, jaką musimy podjąć. W którym mieście studiować? W którym mieście, wybrany przez nas kierunek, będzie nas najmocniej satysfakcjonował? Warto zadać pytanie rozwiewające wszelkie wątpliwości: Jakie ma kierunek Administracja w Łodzi opinie?

 

Dominika, studentka Administracji mówi:

„Powiem, że Administracja to nie tylko nauka prowadząca do wypełniania przyszłych obowiązków; to także nauka bycia zauważalnym, i nie jest to żaden żart. Studiując Administrację w Łodzi uczę się występować publicznie, bronić własnych pomysłów, argumentować opinie, podkreślać swoje umiejętności. To bezcenna nauka. Polecam każdemu.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Administracja Łódź studia i stopnia

Administracja Łódź studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Administracja Łódź studia stacjonarne

Administracja Łódź studia niestacjonarne

Zobacz także

Pokaż wszystkie

Kierunki prawnicze i administracja w Łodzi

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Łodzi

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne / administracji wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne / administracji w Łodzi

Jakie są kierunki ekonomiczne / administracji w Łodzi

Co zdawać na maturze

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Komentarze (1)

Beti odpowiedz

Jeżeli ktoś szuka studiów magisterskich z administracji, to ja mogę polecić WSKZ. Znalazłam ich przypadkiem, ale spodobała mi się forma zajęć prowadzonych online. Teraz mogę się skupić na swoich sprawach, a naukę realizuję w wolnej chwili i nie musze pilnowac terminów zjazdów.

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia