Administracja studia zaoczne Łódź

Administracja studia zaoczne Łódź

Administracja studia zaoczne Łódź

Studia zaoczne w Łodzi

administracja

Odkryj administrację w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Administracja studia zaoczne Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Administracja w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Łódzkim  oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) lub online.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Ceny za studia niestacjonarne na kierunku administracja w Łodzi wahają się od 4000 zł do 4320 zł za pierwszy rok studiów.

czytaj dalej wszystko o Administracja studia zaoczne Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek administracja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Administracja +

Filia w Tomaszowie Mazowieckim stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: niestacjonarne

Wydział Prawa i Administracji UŁ stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Administracja +

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne

Filia w Jaśle stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Uczelnie, gdzie administracja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Politologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku politologia

Jakie są ceny studiów na kierunku administracja w Łodzi?

Studia niestacjonarnesą studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane w zależności od realizowanego kierunku studiów i indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi. Czesne za rok studiów na kierunku administracja możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych. Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Administracja w Łodzi - zasady rekrutacji

 

Gdzie studiować na kierunku Administracja w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek administracja w Łodzi

 • Uniwersytet Łódzki
 • Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Cosinus w Łodzi

 

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

Jak wyglądają studia na kierunku administracja w Łodzi?

Kierunek administracja w Łodzi możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia zaoczne, które odbywają się w trybie weekendowym, co oznacza, że zajęcia realizowane są od piątku do niedzieli w zależności od programu studiów wybranej uczelni w Łodzi. Studia dzienne realizuje się w trakcie zajęć od poniedziałku do piątku.

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Jan Boć stwierdził, że „złudne jest przekonanie, iż można wyznaczyć administracji granice jej ingerencji”. Przekonanie to potwierdza, że administracja jest wszechobecna i dominuje w każdej dziedzinie i branży, a skupia się na kwestiach biurokratycznych, finansowych, podatkowych czy społecznych w zakresie służby zagranicznej, różnego rodzaju ustrojów, administracji rządowej, sądowej, samorządowej.

Idealni kandydaci na studia prawnicze w zakresie administracji nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów humanistyczno-prawniczych i ekonomicznych. Ważne jest także to, by nieobce były Ci kwestie prawne, gospodarcze i polityczne. Jeśli jesteś osobą komunikatywną i potrafisz współpracować w grupie, kierunek administracja w Łodzi jest dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • online

 

3. Gdzie studiować?

Kierunki studiów niestacjonarnych w Łodzi takie jak administracja możesz realizować przede wszystkim na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w Społecznej Akademii Nauk, w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej. Uczelnie w Łodzi oferują bardzo wiele możliwości kształcenia zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

 

4. Praca po studiach

Studia w Łodzi na kierunku administracja dają bardzo wiele możliwości zatrudnienia i osobistego rozwoju. Studenci są przygotowywani do pracy w urzędach skarbowych, w firmach marketingowych, w instytucjach gospodarki budżetowej, w sądach, w kancelariach prawniczych, w urzędach pracy, w administracji rządowej i samorządowej, w punktach doradztwa i poradnictwa prawnego.

Abiturienci są zatrudniani w organizacjach pozarządowych, w organizacjach międzynarodowych i Unii Europejskiej, w firmach doradczych i konsultingowych, w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, w instytucjach, które zajmują się zagadnieniami integracji europejskiej i pozyskiwaniem funduszy europejskich. Wykształcenie administracyjne jest na tyle praktyczne i uniwersalne, że pozwala odnaleźć się w bardzo wielu miejscach pracy.

 

 

5. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia opiera się na naukach humanistyczno-prawniczych. W zależności od wybranej uczelni w siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: ustrój sądownictwa i prokuratury, nauka administracji z elementami organizacji i zarządzania, zarys prawa cywilnego z umowami w administracji, finanse publiczne i prawo finansowe, prawo samorządowe, administracyjno-prawny status cudzoziemca w Polsce, prawo budowlane, planowania zagospodarowania przestrzennego i gospodarowania nieruchomościami, polityka wizowa, azylowa i migracyjna w Unii Europejskiej i wiele innych.

 

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • nauka administracji z elementami organizacji i zarządzania,
 • ustrój sądownictwa i prokuratury,
 • podstawy rachunkowości,
 • postępowanie administracyjne,
 • administracyjno-prawny status osobowy obywatela polskiego,
 • administracyjno-prawny status cudzoziemca w Polsce,
 • historia polskiego prawa sądowego,
 • polityka wizowa, azylowa i migracyjna w Unii Europejskiej,
 • prawo samorządowe
 • i wiele innych.

 

W zależności od wybranej uczelni studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w trakcie wybranych specjalizacji, takich jak na przykład: administracja samorządowa, prawna obsługa biznesu, administracja porządku publicznego. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Łodzi, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowania studentów.

Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, które zgłębia wiedzę z zakresu prawa, finansów, socjologii i zarządzania. Umiejętności, które wiążą się ze zdobywaną wiedzą, prowadzą do właściwego analizowania, interpretowania i projektowania strategii działań w administracji. Studenci uczą się jak analizować i interpretować teksty prawne i naukowe, a także, w jaki sposób wykorzystywać orzecznictwo sądów krajowych i międzynarodowych, a także przygotowują się do samodzielnego sporządzania pism procesowych i wygłaszania wystąpień ustnych przedstawiających zagadnienia z zakresu administracji.

Ile trwają studia na kierunku administracja w Łodzi?

Studia na kierunku Administracja w Łodzi, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

W zależności od wybranej uczelni kierunek administracja w Łodzi w trybie niestacjonarnym możesz realizować na pierwszym stopniu lub w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia, to znaczy zarówno na stopniu pierwszym, jak i drugim. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończą się egzaminem licencjackim. Tytuł licencjata umożliwia podjęcie pracy w zawodzie, a także pozwala kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia i pozwalają zdobyć dodatkowe kompetencje. Warto zaznaczyć, że studia drugiego stopnia może podjąć absolwent administracji pierwszego stopnia lub pokrewnych kierunków humanistyczno-prawniczych.

Jaka praca po kierunku administracja w Łodzi?

Kierunek administracja w Łodzi umożliwia podjęcie pracy w bardzo różnych branżach, a spowodowane jest to interdyscyplinarnym wykształceniem. Absolwenci zatrudniani są w urzędach pracy, w urzędach skarbowych, w urzędach administracji centralnej, terenowej i samorządowej, w organach podatkowych, w kancelariach prawniczych, w instytucjach gospodarki budżetowej, w firmach marketingowych, w punktach doradztwa i poradnictwa prawnego, w administracji rządowej i samorządowej, w działach administracyjnych sądów, prokuratury, w działach prawnych i działach kadr przedsiębiorstw prywatnych, w organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach prywatnych, które zajmują się realizacją zadań lub zamówień publicznych, które podlegają nadzorowi, kontroli lub działaniom regulacyjnym administracji publicznej albo korzystają z funduszy publicznych.

Abiturienci pracują w instytucjach i organizacjach krajowych, w biurach posłów Parlamentu Europejskiego, w biurach senatorskich, w urzędach administracji publicznej, w organach administracji, w biurach poselskich, w firmach doradczych i konsultingowych, w organizacjach międzynarodowych i organizacjach Unii Europejskiej, w instytucjach, które zajmują się zagadnieniami integracji europejskiej lub pozyskiwaniem funduszy europejskich, w strukturach samorządowych, w wymiarze sprawiedliwości, w służbie cywilnej, w placówkach kulturalnych, w urzędach gmin, w urzędach i izbach celnych, w urzędach i izbach skarbowych, w starostwach, w urzędach marszałkowskich, w przedsiębiorstwach prywatnych, w organach partii politycznych, w ośrodkach pomocy społecznej, w bankowości, w ubezpieczeniach, w izbie skarbowej, w urzędach pracy, w firmach prywatnych, w instytucjach krajowych i międzynarodowych, w instytucjach pozarządowych, w przedsiębiorstwach i instytucjach, które współpracują z krajami członkowskimi Unii Europejskiej i ich organami.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek administracja w Łodzi?

W procesie rekrutacji na kierunek administracja w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

 

Studia w Łodzi na kierunku uchodzą za jedne z najczęściej wybieranych zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie w Łodzi. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek administracja w Łodzi?

Kierunki studiów w Łodzi takie jak administracja są jednymi z najczęściej wybieranych nie tylko wśród propozycji studiów prawniczych. Uniwersalność i praktyczność studiów wzbudza zainteresowanie wielu kandydatów. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów humanistycznych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy w przyszłości pragniesz zajmować się zagadnieniami prawniczymi i urzędowymi?
 • Czy jesteś osobą komunikatywną i potrafisz współpracować w zespole?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, studia prawnicze w zakresie administracji są właśnie dla Ciebie. W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie w Łodzi. Jeśli kandydatów jest zbyt wiele, obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości. Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. Warto także zdawać przedmioty dodatkowe punktowane podczas rekrutacji na kierunek administracja w Łodzi, na przykład historię lub wiedzę o społeczeństwie.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wysokich osiągnięciach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Jakie opinie mają studia na kierunku administracja w Łodzi?

Studia w Łodzi na kierunku administracja uchodzą za jedne z najbardziej praktycznych.

Justyna, studentka trzeciego roku studiów licencjackich, stwierdziła:

Praca administracyjno-biurowa jest teraz jedną z najpowszechniejszych, ale to świadczy o tym, że specjaliści w tym zakresie są wciąż potrzebni. Zdobywamy szerokie wykształcenie prawnicze, humanistyczne czy ekonomiczne. Kierunek jest niezwykle ciekawy i rozwijający. Polecam!

Kierunki prawnicze i administracja w Łodzi

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Łodzi

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Komentarze (0)