Administracja - Łódź
Dodaj do ulubionych

18.01.2023

Administracja studia Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Administracja w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra. Administrację w Łodzi możemy studiować w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (zaocznym) lub online.

Studia na kierunku administracja w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku administracja w Łodzi rozpocznie się 5 maja 2023 r. i potrwa do 18 września 2023 r. | Administracja Łódź - terminy rekrutacji >

Uczelnie
W Łodzi administrację możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytet Łódzki (Wydział Prawa i Administracji UŁ) oraz 4 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi, Wyższa Szkoła Cosinus w Łodzi, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi oraz Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi.
 
Opis kierunku
Studenci kierunku administracja w Łodzi dowiedzą się więcej na temat ustroju oraz kompetencji organów państwowych. Co więcej, poznają zasady zarządzania publicznego postępowania administracyjnego, czy postępowania niesądowego. Ponadto nauczą się zastosowania regulacji prawnych w instytucjach administracji, a także sporządzania pism procesowych.

Administracja należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 9 tys. kandydatów (o 602 więcej niż rok wcześniej).

 

Specjalności
Współczesne studia z administracji charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Łodzi na kierunku administracja w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku administracja w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 3600 zł do 4920 zł za pierwszy rok studiów. | Wykaz opłat za studia na kierunku administracja w Łodzi >
 
Praca po studiach
Absolwenci znajdą zatrudnienie w organach administracji publicznej, przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych, firmach doradczych i konsultingowych, organizacjach pozarządowych oraz organach UE.

czytaj dalej wszystko o Administracja - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek administracja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Administracja +

Filia w Tomaszowie Mazowieckim stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: niestacjonarne

Wydział Prawa i Administracji UŁ stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Administracja +

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Filia w Jaśle stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie administracja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Politologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, online, stacjonarne

Specjalności na kierunku politologia

Pokaż więcej
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, online, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Administracja w Łodzi?

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku administracja w Łodzi najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • historia
 • matematyka
 • geografia
 • wiedza o społeczeństwie
 • język polski
 • język obcy

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Administracja w Łodzi

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować administrację w Łodzi?

Studia na kierunku administracja w Łodzi można studiować w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w 5 uczelniach – wśród nich znajduje się jedna uczelnia publiczna: Uniwersytet Łódzki (Wydział Prawa i Administracji).

Administrację oferują następujące szkoły niepubliczne:

 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi;
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi;
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi;
 • Wyższa szkoła Cosinus w Łodzi.

Ponadto studia niestacjonarne na kierunku administracja znaleźć można także w Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim.

 

Administracja jako specjalność na innym kierunku:

 • Uniwersytet Łódzki (informatyka);
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (politologia)
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi (zarządzanie)

 

Gdzie studiować administrację bezpłatnie w Łodzi?

Bezpłatne studia na kierunku administracja w Łodzi można podjąć tylko w ramach studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Prawa i Administracji). Rekrutacja na ten kierunek uwzględnia wyniki egzaminów maturalnych. Zainteresowanie administracją jest bardzo duże, dlatego warto przygotować się do wybranych przedmiotów maturalnych.

 

Gdzie studiować administrację niestacjonarnie w Łodzi?

Studia niestacjonarne na kierunku administracja w Łodzi podjąć można w następujących uczelniach: Uniwersytecie Łódzkim; Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi; Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Dowiedz się więcej administracja w Łodzi studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na administraji w Łodzi?

Studia niestacjonarne na kierunku administracja w Łodzi są płatne zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych. Ceny za jeden rok akademicki na tych studiach wahają się od 3460zł do 4320zł. ceny - administracja Łódź >

 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne?

Wszystkie studia niestacjonarne na kierunku administracja w Łodzi są płatne. Studenci, którym zależy na rozpoczęciu bezpłatnej nauki w zakresie administracji, powinni zdecydować się na podjęcie studiów stacjonarnych.

 

Pokaż wszystkie

Ile trwają studia na kierunku Administracja w Łodzi?

Ile trwają studia na kierunku Administracja w Łodzi?

Studia na kierunku Administracja w Łodzi, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Każdy student kierunku Administracja, niezależnie od wyboru łódzkiej uczelni, na której chciałby zdobywać wykształcenie, musi wiedzieć, że przygodę ze studiami musi rozpocząć od aplikacji na trwające 3 lata studia pierwszego stopnia, po ukończeniu których będzie uprawniony do posługiwania się tytułem licencjata oraz gotowy do podjęcia pracy zawodowej.

Studia drugiego stopnia stanowią kontynuację programu przewidzianego dla studiów na kierunku Administracja i trwają 2 lata. Ich absolwent zostaje uposażony w dyplom, dzięki któremu może pochwalić się tytułem magistra.

Podsumowując – łączny czas trwania obu etapów studiów na kierunku Administracja na Uniwersytecie Łódzkim, trwa dziesięć semestrów. Etapy dzielą się na licencjackie studia pierwszego stopnia oraz magisterskie – drugiego stopnia. W przypadku dwóch uczelni prywatnych, na których można podjąć opisywany kierunek studiów, istnieje możliwość studiowania jedynie na pierwszym stopniu.

Administracja w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Gdzie studiować na kierunku Administracja w Łodzi?

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Łódzki oferuje 150 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UŁ oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 3600 zł do 4920 zł za pierwszy rok studiów.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek administracja w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

Limity miejsc

O przyjęciu kandydatów na poszczególne kierunku studiów decyduje lista rankingowa kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, która tworzona jest w ramach limitu miejsc.

Limity miejsc na kierunku administracja w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki – 150

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia na kierunku administracja w Łodzi

Stacjonarne studia na kierunku administracja w uczelniach publicznych w Łodzi są bezpłatne – za naukę w prywatnych szkołach wyższych oraz za studia niestacjonarne w publicznych uczelniach należy zapłacić.

 • Uniwersytet Łódzki: 3800 zł
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi: od 3600 zł
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi: od 4800 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Terminy poszczególnych etapów rekrutacji są indywidualne dla poszczególnych szkół wyższych. Informacje na temat wyników rekrutacji są publikowane w prywatnym profilu kandydata w systemie IRK lub ERK – kandydaci zostają poinformowani o tym, czy zakwalifikowali się na wybrane studia oraz ile punktów uzyskali w procesie rekrutacyjnym.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki: 14.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Aby dostać się na wybraną uczelnię, kandydaci na studia muszą złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych – zazwyczaj można zrobić to osobiście, przynosząc zestaw do siedziby uczelni, lub wysłać go za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne składać można po ogłoszeniu listy rankingowej – kandydaci często mają zaledwie kilka dni na dostarczenie niezbędnych dokumentów do siedziby uczelni, dlatego ważne jest, żeby zrobili to w określonym terminie. Spóźnienie lub dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki: od 15.07.2022 do 19.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Uczelnie w Łodzi - kierunek administracja:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne, online studia I stopnia więcej
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Łódzki (Wydział Prawa i Administracji UŁ) niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Administracja w Łodzi?

Wybraliśmy kierunek studiów – Administrację. Ale to nie jedyna decyzja, jaką musimy podjąć. W którym mieście studiować? W którym mieście, wybrany przez nas kierunek, będzie nas najmocniej satysfakcjonował? Warto zadać pytanie rozwiewające wszelkie wątpliwości: Jakie ma kierunek Administracja w Łodzi opinie?

 

Dominika, studentka Administracji mówi:

„Powiem, że Administracja to nie tylko nauka prowadząca do wypełniania przyszłych obowiązków; to także nauka bycia zauważalnym, i nie jest to żaden żart. Studiując Administrację w Łodzi uczę się występować publicznie, bronić własnych pomysłów, argumentować opinie, podkreślać swoje umiejętności. To bezcenna nauka. Polecam każdemu.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Administracja Łódź studia i stopnia

Administracja Łódź studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Administracja Łódź studia stacjonarne

Administracja Łódź studia niestacjonarne

Zobacz także

Pokaż wszystkie

Kierunki prawnicze i administracja w Łodzi

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Łodzi

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne / administracji wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne / administracji w Łodzi

Jakie są kierunki ekonomiczne / administracji w Łodzi

Co zdawać na maturze

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Komentarze (1)

Beti odpowiedz

Jeżeli ktoś szuka studiów magisterskich z administracji, to ja mogę polecić WSKZ. Znalazłam ich przypadkiem, ale spodobała mi się forma zajęć prowadzonych online. Teraz mogę się skupić na swoich sprawach, a naukę realizuję w wolnej chwili i nie musze pilnowac terminów zjazdów.

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu