Administracja - Łódź

Administracja - Łódź

Administracja - Łódź

Studia w Łodzi na kierunku

administracja 

Odkryj administrację w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Administracja studia Łódź | woj. łódzkie

Administracja znacznej części społeczeństwa kojarzy się z nudną pracą za biurkiem, polegającą na niemal automatycznym segregowaniu różnorakich dokumentów poprzez ich umieszczanie w odpowiednio oznaczonych teczkach i przegrodach szuflady.

Ten sposób myślenia, który śmiało można nazwać stereotypowym, jest dosyć krzywdzący dla abiturientów studiów Administracyjnych, bowiem pod pojęciem „administracja” kryje się znacznie więcej, niż mogłoby się wydawać przeciętnemu zjadaczowi chleba, niemającemu nic wspólnego z tym odłamem gospodarki. Łacińskie tłumaczenie słowa, będącego jednocześnie nazwą opisywanego kierunku, sugeruje fakt, że osoby związane z administracją zajmują się zarządzaniem jakimikolwiek sprawami. A jak pewnie doskonale ci wiadomo, organizm państwa nie mógłby poprawnie funkcjonować bez instytucji zarządzających.

Ciągle rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na kadrę zdolną i chętną do zasilenia grona pracowników administracyjnych sprawia, że zarobki oferowane w tej branży są najczęściej bardzo wysokie i znacznie przekraczają tak zwaną średnią krajową. Z tego właśnie powodu młodzi ludzie, mający przed sobą jeden z najważniejszych egzaminów na drodze ich kształcenia, coraz poważniej myślą nad podjęciem studiów na kierunku Administracja.

 

Dla kogo ten kierunek i gdzie studiować

Jakimi cechami powinien dysponować idealny kandydat na ten kierunek? Przede wszystkim powinien być odpowiedzialny – niejednokrotnie zadania zawodowe mają ogromną wagę państwową. Ponadto przyda się nieco systematyczności, dobrego zorganizowania oraz odporności na znużenie wywoływane przez codzienną pracę biurową. Jeśli czujesz, że doskonale sprawdzisz się w zawodzie związanym z administracją, to studia na tym kierunku mogą okazać się najlepszym z możliwych wyborów!

Wiele polskich uczelni postanowiło odpowiedzieć na zainteresowanie przyszłych studentów poprzez wprowadzenie Administracji do zbioru oferowanych przez siebie kierunków studiów. Nie inaczej jest z łódzkimi uczelniami. Obecnie lokalni patrioci lub pasjonaci tego centralnego punktu na mapie Polski, mogą podjąć studia na kierunku Administracja aż na trzech łódzkich uczelniach! Studia na kierunku Administracja ma w swojej ofercie Uniwersytet Łódzki oraz dwie prywatne łódzkie uczelnie – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna oraz Społeczna Akademia Nauk. Możliwość podjęcia wyboru z pewnością ułatwi proces decyzyjny nie jednemu studentowi, który chciałby jak najlepiej dopasować przedmioty oferowane przez władze danego wydziału do indywidualnych zainteresowań i oczekiwań.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ŁODZI JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Administracja w Łodzi?

Biletem wstępu na studia jest konkurs świadectw. Aby realnie myśleć o nauce należy pochwalić się bardzo dobrymi wynikami z takich przedmiotów, jak: historia, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język polski i język obcy. Oczywiście, należy jeszcze dokładnie upewnić się w zasadach rekrutacji, gdyż bywają one różne w zależności od konkretnej uczelni.

Wymagania na kierunek Administracja w Łodzi są szerokie, także dlatego należy być odpowiednio przygotowanym, aby w trakcie nauki poradzić sobie z nie najkrótszą listą przedmiotów, na której znajdują się, między innymi: prawo konstytucyjne, teoria organizacji i zarządzania, ustrój sądownictwa, podstawy prawa karnego, prawo samorządowe.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Harmonogram rekrutacji +

Z harmonogramem rekrutacji powinna zapoznać się każda osoba, które chce wziąć udział w rekrutacji na studia wyższe w Polsce. Uczelnie poszczególne terminy ustalają wewnętrznie, więc informacje na ich temat znajdziesz na stronach internetowych ośrodków akademickich. Na ogół są one do siebie zbliżone, więc warto, byś w pomaturalne wakacje zachował czujność.

Na studia w Łodzi na kierunku administracja możesz rejestrować się już na przełomie kwietnia i maja. Musisz pamiętać, że nie liczy się kolejność zgłoszeń, lecz liczba punktów uzyskanych na maturze. Wyniki, kto znalazł się na listach osób przyjętych, publikowane są na ogół w połowie lipca. To także czas składania podstawowych dokumentów do dziekanatu.

Studia administracyjne cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół średnich. W praktyce oznacza to, że nie każda osoba ma szansę dostać się na wymarzony kierunek już podczas pierwszego etapu rekrutacji. Uczelnie w Łodzi stają naprzeciw tego wyzwania i na te kierunki studiów, na które nie zostały wypełnione limity miejsc, otwierają nowe etapy rekrutacji. Odbywają się one nie tylko w sierpniu, lecz także we wrześniu.

Harmonogram rekrutacji powinien stanowić punkt wyjścia dla każdej osoby, która chce rozpocząć studia. Obowiązuje on na każdej uczelni wyższej w Polsce. Konkretne terminy, związane z rozpoczęciem rejestracji, zakończeniem rekrutacji i czasem składania dokumentów, znajdują się na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich, ich trzon pozostaje jednak podobny. Przyszli studenci mogą rejestrować się na wybrane przez siebie kierunki już na przełomie maja i kwietnia.

Dokumenty rekrutacyjne +

To, że dostałeś się na studia w Łodzi na kierunki administracja, to nie koniec twojej przygody rekrutacyjnej. Przed tobą bardzo ważny czas, czyli składanie do dziekanatu niezbędnych dokumentów. Każda uczelnia ustala indywidualnie, co powinno się w nich znaleźć. Informacje na ten temat również znajdziesz na stronach internetowych wybranych przez siebie uczelni. Warto, byś odpowiednio wcześnie przygotował dokumenty, wśród których znajdą się na pewno:

  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
  • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
  • aktualna fotografia;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  • różnego rodzaju podpisane umowy.

Miej świadomość, że jeżeli dokumenty nie zostaną dostarczone przez ciebie terminowo, zostaniesz skreślony z list osób przyjętych, więc nie zaniedbaj tego etapu rekrutacji.

Opłaty rekrutacyjne +

Z uiszczeniem opłaty rekrutacyjnej musi liczyć się każda osoba, która chce rozpocząć studia w Łodzi na kierunku administracja. Każda uczelnia ustala swoje indywidualne opłaty, ale w zależności od kierunku wahają się one od 85 do nawet 150 zł. Mogą obejmować jeden kierunek lub ich pulę – wszystko zależy od wybranych ośrodków akademickich, więc informacje na ich temat znajdziesz na stronach internetowych uczelni. Pamiętaj, by opłatę rekrutacyjną zrealizować odpowiednio wcześnie, liczy się bowiem czas księgowania przelewu. Na ogół uiścisz ją za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych (PayU). Ważne, byś potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej dostarczył także do dziekanatu wybranej przez siebie uczelni.

Przedmioty kwalifikacyjne +

Studia administracyjne można zaliczyć do grupy kierunków, które przede wszystkim czerpią z dziedzin prawniczych. Od przyszłych studentów administracji wymaga się zatem, by już na poziomie rekrutacji zaprezentowali rozległą wiedzę z przedmiotów takich jak: historia, WOS, geografia, czy nawet łacina z kulturą antyczną lub filozofia. Pamiętaj, że część z wybranych przedmiotów powinieneś zdawać na poziomie rozszerzonym, by mieć szansę na znalezienie się na listach osób przyjętych.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Z przelicznikiem punktów kwalifikacyjnych powinien szczegółowo zapoznać się każdy kandydat na studia wyższe. Ma on charakter wewnętrzny dla każdej uczelni, a punkty uzyskane podczas egzaminów maturalnych stanowią bazę dla ich przeliczenia. To, czy dany kandydat zakwalifikuje się na studia, zależy bowiem od tego, czy przedmioty, które zdawał na maturze są punktowane w procedurze rekrutacyjnej. Przelicznik punktów kwalifikacyjnych uwzględnia także poziom, na jakim zdawany był dany przedmiot. Maturzyści zawsze mają do wybory dwa poziomy – podstawowy oraz rozszerzony.

Olimpiady oraz konkursy +

Prawdziwi pasjonaci nauk prawniczych, społecznych oraz humanistycznych, którzy w przyszłości chcieli by rozpocząć studia w Łodzi na kierunku administracja, mogą pomyśleć o wzięciu udziału w prestiżowych olimpiadach oraz konkursach przedmiotowych. To propozycja jedynie dla najbardziej ambitnych uczniów o bardzo rozległej wiedzy. Warto podkreślić, że jest o co walczyć, ponieważ laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego znajdą się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów administracyjnych rozważ olimpiady takie jak:

  • Olimpiada Historyczna;
  • Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie;
  • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym;
  • Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej.

Pamiętaj, że bycie finalistą olimpiady nie zwalnia cię z obowiązku przystąpienia do egzaminów maturalnych.

Jak wyglądają studia na kierunku Administracja w Łodzi?

Administracja jest dziedziną, która przypomina zbiór. Zawarte są w nim różne zagadnienia, od prawa po zarządzanie, przez co śmiało można orzec, że ten kierunek jest w pewnym sensie interdyscyplinarnym. Ale nie tylko wiedza teoretyczna stanowi o wykształceniu i znajomości tematu. To także wiele umiejętności, które należy nabyć, by sprawdzić się potem w sferze zawodowej. Jakie są to umiejętności? Organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, opracowywanie i wdrażanie programów. Czy to dużo? Nawet jeśli odpowiedź jest twierdząca, to i tak jest to tylko część niemałej, edukacyjnej układanki.

Studia w Łodzi na kierunku Administracja zakładają wykształcenie nowoczesnej kadry specjalistów administracji i zarządzania publicznego. W tym celu władze większości łódzkich uczelni wprowadziły przedmioty takie, jak prawo, finanse, czy socjologia do kanonu obowiązkowej nauki, którą wszyscy studenci muszą zagłębić. Ponadto duży nacisk kładziony jest na rozwój kompetencji interpersonalnych, bez których zdobycie oraz osiągnięcie sukcesu w pracy w dowolnym miejscu świata graniczyłoby z cudem. Wiedza z zakresu wymienionych dziedzin daje mocną podstawę do tego, by analizować, interpretować i projektować strategie działań w administracji, a co za tym idzie – stać się najlepszym pracownikiem, czerpiącym satysfakcję z udanego życia zawodowego.

Studia ekonomiczne na kierunku Administracja różnią się nieznacznie w zależności od wyboru jednej z łódzkich uczelni, której chcemy powierzyć naszą edukację. A wybór nie jest mały, gdyż możliwość studiowania Administracji oferowana jest przez Uniwersytet Łódzki, Akademię Humanistyczno – Ekonomiczną oraz Społeczną Akademię Nauk. Większość tych łódzkich uczelni daje kandydatom możliwość wyboru specjalności, od Administracji społecznej, po Bezpieczeństwo, porządek publiczny i wymiar sprawiedliwości. Wszystko realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRACJA ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

ADMINISTRACJA ŁÓDŹ STUDIA ZAOCZNE

 

administracja studia w Łodzi

 

Ile trwają studia na kierunku Administracja w Łodzi?

Każdy student kierunku Administracja, niezależnie od wyboru łódzkiej uczelni, na której chciałby zdobywać wykształcenie, musi wiedzieć, że przygodę ze studiami musi rozpocząć od aplikacji na trwające 3 lata studia pierwszego stopnia, po ukończeniu których będzie uprawniony do posługiwania się tytułem licencjata oraz gotowy do podjęcia pracy zawodowej. Studia drugiego stopnia stanowią kontynuację programu przewidzianego dla studiów na kierunku Administracja i trwają 2 lata. Ich absolwent zostaje uposażony w dyplom, dzięki któremu może pochwalić się tytułem magistra.

Podsumowując – studia na kierunku Administracja na wszystkich łódzkich uczelniach, gdzie istnieje możliwość ich podjęcia, trwają łącznie dziesięć semestrów i dzielą się na licencjackie studia pierwszego stopnia oraz magisterskie – drugiego stopnia.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Administracja w Łodzi?

Do aplikacji na studia na kierunku Administracja w Łodzi warto przygotować się jeszcze przed przystąpieniem do egzaminu maturalnego. Przyszły student będzie miał wówczas możliwość wystarczającego przygotowania się do zdania testu dojrzałości pod kątem przedmiotów branych pod uwagę w procesie rekrutacji w pierwszej kolejności. Dla kierunku Administracja na Uniwersytecie Łódzkim są to najczęściej: matematyka, język obcy nowożytny, historia, WOS i geografia. Kandydaci na studia drugiego stopnia wyłaniani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia poprzedniego etapu edukacji na studiach. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna oraz Społeczna Akademia Nauk są uczelniami prywatnymi – decyzja podjęcia studiów na którejkolwiek z nich wiąże się z koniecznością uiszczania odpowiedniej kwoty pieniężnej w ramach opłaty semestralnej, a o przyjęciu na Administrację decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Proces rekrutacji

Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć w celu zwiększenia szans na ujrzenie swojego nazwiska na liście szczęśliwców, którzy od października rozpoczną studia jednym z najbardziej popularnych kierunków studiów w Łodzi, jest elektroniczna rejestracja kandydatów. Podczas tego procesu należy wypełnić formularz rekrutacyjny znajdujący się na stronie internetowej każdej z łódzkich szkół wyższych, wprowadzić wartości procentowe uzyskane na maturze z poszczególnych przedmiotów wiodących oraz zeskanować zdjęcie, o wymiarach odgórnie ustalonych przez poszczególne uczelnie, które w późniejszym czasie znajdzie się na legitymacji studenckiej.

Kiedy już mamy pewność, że pozytywnie przeszliśmy proces rekrutacyjny, wystarczy tylko dostarczyć plik dokumentów określonych odgórnie przez władze poszczególnych wydziałów oraz Ministerstwo. Najczęściej wymaga się dostarczenia kserokopii świadectwa maturalnego, dowodu osobistego oraz wydruku wypełnionego formularza znajdującego się na stronie wybranej łódzkiej uczelni wyższej. Należy pamiętać, aby na bieżąco sprawdzać wymagania rekrutacyjne na kierunek Administracja w Łodzi, gdyż mogą się one zmieniać.

zasady rekrutacji na studia

 

administracja łódź uczelnie

 

Jaka praca po studiach na kierunku Administracja w Łodzi?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów ekonomicznch w Łodzi na kierunku Administracja? Odpowiedź na to pytanie jest proporcjonalnie obszerna do możliwości zawodowych oferowanych przez rynek pracy absolwentom studiów na kierunku Administracja. Bez znaczenia jest w tym przypadku wybór konkretnej łódzkiej uczelni – absolwenci każdej z nich będą mieli szansę na znalezienie dobrze płatnej pracy w sektorze najbardziej pasującym do ich zainteresowań.

Absolwenci studiów w Łodzi na kierunku Administracja bez trudu znajdą zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, gdzie będą mieli okazję do wykazania się skrupulatnością w organizacji dokumentów związanych z lokalnym i nieco szerszym światem polityki.

Ponieważ studia administracyjne nastawione są na uposażenie przyszłych absolwentów w kompetencje interpersonalne, zaistnieje dla nich możliwość podjęcia pracy w firmach doradczych i konsultingowych. Z pewnością odnajdą się tam jednostki najbardziej charyzmatyczne i ceniące sobie kontakt z drugim człowiekiem, gdyż ten bardzo często nie jest łatwy i w mniej odpornych osobach mógłby powodować psychiczne wyczerpanie.

Furtka do pracy w organizacjach pozarządowych oraz międzynarodowych szeroko otworzy się przed tymi, którzy chcieliby związać swoją przyszłość z działaniem na rzecz wybranego interesu, nie mieszczącego się w kanonach politycznych.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Administracja w Łodzi?

Wybraliśmy kierunek studiów – Administrację. Ale to nie jedyna decyzja, jaką musimy podjąć. W którym mieście studiować? W którym mieście, wybrany przez nas kierunek, będzie nas najmocniej satysfakcjonował? Warto zadać pytanie rozwiewające wszelkie wątpliwości: Jakie ma kierunek Administracja w Łodzi opinie?

 

Dominika, studentka Administracji mówi:

„Powiem, że Administracja to nie tylko nauka prowadząca do wypełniania przyszłych obowiązków; to także nauka bycia zauważalnym, i nie jest to żaden żart. Studiując Administrację w Łodzi uczę się występować publicznie, bronić własnych pomysłów, argumentować opinie, podkreślać swoje umiejętności. To bezcenna nauka. Polecam każdemu.”

KIERUNKI EKONOMICZNE I ADMINISTRACYJNE W ŁODZI

socjologia
Rozwiń

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne / administracji wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne / administracji w Łodzi

Jakie są kierunki ekonomiczne / administracji w Łodzi

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)