Administracja - Łódź

Administracja - Łódź

Administracja - Łódź

Studia w Łodzi na kierunku

administracja 

Odkryj administrację w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Administracja studia Łódź | woj. łódzkie

Administracja znacznej części społeczeństwa kojarzy się z nudną pracą za biurkiem, polegającą na niemal automatycznym segregowaniu różnorakich dokumentów poprzez ich umieszczanie w odpowiednio oznaczonych teczkach i przegrodach szuflady.

Ten sposób myślenia, który śmiało można nazwać stereotypowym, jest dosyć krzywdzący dla abiturientów studiów Administracyjnych, bowiem pod pojęciem „administracja” kryje się znacznie więcej, niż mogłoby się wydawać przeciętnemu zjadaczowi chleba, niemającemu nic wspólnego z tym odłamem gospodarki. Łacińskie tłumaczenie słowa, będącego jednocześnie nazwą opisywanego kierunku, sugeruje fakt, że osoby związane z administracją zajmują się zarządzaniem jakimikolwiek sprawami. A jak pewnie doskonale ci wiadomo, organizm państwa nie mógłby poprawnie funkcjonować bez instytucji zarządzających.

Ciągle rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na kadrę zdolną i chętną do zasilenia grona pracowników administracyjnych sprawia, że zarobki oferowane w tej branży są najczęściej bardzo wysokie i znacznie przekraczają tak zwaną średnią krajową. Z tego właśnie powodu młodzi ludzie, mający przed sobą jeden z najważniejszych egzaminów na drodze ich kształcenia, coraz poważniej myślą nad podjęciem studiów na kierunku Administracja.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ŁODZI JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Administracja  stopień: (I)  (II)

Filia w Tomaszowie Mazowieckim  stopień: (I)  (II)

Wydział Prawa i Administracji UŁ  stopień: (I)  (II)

Specjalności na kierunku administracja (filia w tomaszowie mazowieckim)

Specjalności na kierunku administracja (wydział prawa i administracji uł)

UCZELNIE, GDZIE ADMINISTRACJA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku informatyka

Specjalności na kierunku politologia

Specjalności na kierunku ekonomia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Administracja w Łodzi?

Biletem wstępu na studia jest konkurs świadectw. Aby realnie myśleć o nauce należy pochwalić się bardzo dobrymi wynikami z takich przedmiotów, jak: historia, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język polski i język obcy. Oczywiście, należy jeszcze dokładnie upewnić się w zasadach rekrutacji, gdyż bywają one różne w zależności od konkretnej uczelni.

Wymagania na kierunek Administracja w Łodzi są szerokie, także dlatego należy być odpowiednio przygotowanym, aby w trakcie nauki poradzić sobie z nie najkrótszą listą przedmiotów, na której znajdują się, między innymi: prawo konstytucyjne, teoria organizacji i zarządzania, ustrój sądownictwa, podstawy prawa karnego, prawo samorządowe.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

I stopnia i jednolite II stopnia
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi Termin rekrutacji I stopnia:
od 20.05.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 20.05.2020
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2020
do 03.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2020
do 10.09.2020
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2020
do 30.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Ceny za pierwszy rok studiów na kierunku ADMINISTRACJA (2020/2021)

stacjonarne niestacjonarne
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi stacjonarne:
4440 zł
niestacjonarne:
4200 zł
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Łódzki
Filia w Tomaszowie Mazowieckim
Uniwersytet Łódzki
Wydział: Filia w Tomaszowie Mazowieckim
stacjonarne:
-
niestacjonarne:
3800 zł
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Łódzki
Wydział Prawa i Administracji UŁ
Uniwersytet Łódzki
Wydział: Wydział Prawa i Administracji UŁ
stacjonarne:
bezpłatne (limit: 150)
niestacjonarne:
4000 zł
Dowiedz się więcej

Źródło: Strony internetowe uczelni (23.06.2020)

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni klikając powyższy link "Dowiedz się więcej".

Harmonogram rekrutacji +

Z harmonogramem rekrutacji powinna zapoznać się każda osoba, które chce wziąć udział w rekrutacji na studia wyższe w Polsce. Uczelnie poszczególne terminy ustalają wewnętrznie, więc informacje na ich temat znajdziesz na stronach internetowych ośrodków akademickich. Na ogół są one do siebie zbliżone, więc warto, byś w pomaturalne wakacje zachował czujność.

Na studia w Łodzi na kierunku administracja możesz rejestrować się już na przełomie kwietnia i maja. Musisz pamiętać, że nie liczy się kolejność zgłoszeń, lecz liczba punktów uzyskanych na maturze. Wyniki, kto znalazł się na listach osób przyjętych, publikowane są na ogół w połowie lipca. To także czas składania podstawowych dokumentów do dziekanatu.

Studia administracyjne cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół średnich. W praktyce oznacza to, że nie każda osoba ma szansę dostać się na wymarzony kierunek już podczas pierwszego etapu rekrutacji. Uczelnie w Łodzi stają naprzeciw tego wyzwania i na te kierunki studiów, na które nie zostały wypełnione limity miejsc, otwierają nowe etapy rekrutacji. Odbywają się one nie tylko w sierpniu, lecz także we wrześniu.

Harmonogram rekrutacji powinien stanowić punkt wyjścia dla każdej osoby, która chce rozpocząć studia. Obowiązuje on na każdej uczelni wyższej w Polsce. Konkretne terminy, związane z rozpoczęciem rejestracji, zakończeniem rekrutacji i czasem składania dokumentów, znajdują się na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich, ich trzon pozostaje jednak podobny. Przyszli studenci mogą rejestrować się na wybrane przez siebie kierunki już na przełomie maja i kwietnia.

Dokumenty rekrutacyjne +

To, że dostałeś się na studia w Łodzi na kierunki administracja, to nie koniec twojej przygody rekrutacyjnej. Przed tobą bardzo ważny czas, czyli składanie do dziekanatu niezbędnych dokumentów. Każda uczelnia ustala indywidualnie, co powinno się w nich znaleźć. Informacje na ten temat również znajdziesz na stronach internetowych wybranych przez siebie uczelni. Warto, byś odpowiednio wcześnie przygotował dokumenty, wśród których znajdą się na pewno:

  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
  • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
  • aktualna fotografia;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  • różnego rodzaju podpisane umowy.

Miej świadomość, że jeżeli dokumenty nie zostaną dostarczone przez ciebie terminowo, zostaniesz skreślony z list osób przyjętych, więc nie zaniedbaj tego etapu rekrutacji.

Opłaty rekrutacyjne +

Z uiszczeniem opłaty rekrutacyjnej musi liczyć się każda osoba, która chce rozpocząć studia w Łodzi na kierunku administracja. Każda uczelnia ustala swoje indywidualne opłaty, ale w zależności od kierunku wahają się one od 85 do nawet 150 zł. Mogą obejmować jeden kierunek lub ich pulę – wszystko zależy od wybranych ośrodków akademickich, więc informacje na ich temat znajdziesz na stronach internetowych uczelni. Pamiętaj, by opłatę rekrutacyjną zrealizować odpowiednio wcześnie, liczy się bowiem czas księgowania przelewu. Na ogół uiścisz ją za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych (PayU). Ważne, byś potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej dostarczył także do dziekanatu wybranej przez siebie uczelni.

Przedmioty kwalifikacyjne +

Studia administracyjne można zaliczyć do grupy kierunków, które przede wszystkim czerpią z dziedzin prawniczych. Od przyszłych studentów administracji wymaga się zatem, by już na poziomie rekrutacji zaprezentowali rozległą wiedzę z przedmiotów takich jak: historia, WOS, geografia, czy nawet łacina z kulturą antyczną lub filozofia. Pamiętaj, że część z wybranych przedmiotów powinieneś zdawać na poziomie rozszerzonym, by mieć szansę na znalezienie się na listach osób przyjętych.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Z przelicznikiem punktów kwalifikacyjnych powinien szczegółowo zapoznać się każdy kandydat na studia wyższe. Ma on charakter wewnętrzny dla każdej uczelni, a punkty uzyskane podczas egzaminów maturalnych stanowią bazę dla ich przeliczenia. To, czy dany kandydat zakwalifikuje się na studia, zależy bowiem od tego, czy przedmioty, które zdawał na maturze są punktowane w procedurze rekrutacyjnej. Przelicznik punktów kwalifikacyjnych uwzględnia także poziom, na jakim zdawany był dany przedmiot. Maturzyści zawsze mają do wybory dwa poziomy – podstawowy oraz rozszerzony.

Olimpiady oraz konkursy +

Prawdziwi pasjonaci nauk prawniczych, społecznych oraz humanistycznych, którzy w przyszłości chcieli by rozpocząć studia w Łodzi na kierunku administracja, mogą pomyśleć o wzięciu udziału w prestiżowych olimpiadach oraz konkursach przedmiotowych. To propozycja jedynie dla najbardziej ambitnych uczniów o bardzo rozległej wiedzy. Warto podkreślić, że jest o co walczyć, ponieważ laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego znajdą się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów administracyjnych rozważ olimpiady takie jak:

  • Olimpiada Historyczna;
  • Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie;
  • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym;
  • Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej.

Pamiętaj, że bycie finalistą olimpiady nie zwalnia cię z obowiązku przystąpienia do egzaminów maturalnych.

KIERUNKI PRAWNICZE I ADMINISTRACJA W ŁODZI

Jak wyglądają studia na kierunku Administracja w Łodzi?

 

 

1. Dla kogo studia

Jakimi cechami powinien dysponować idealny kandydat na ten kierunek? Przede wszystkim powinien być odpowiedzialny – niejednokrotnie zadania zawodowe mają ogromną wagę państwową. Ponadto przyda się nieco systematyczności, dobrego zorganizowania oraz odporności na znużenie wywoływane przez codzienną pracę biurową. Jeśli czujesz, że doskonale sprawdzisz się w zawodzie związanym z administracją, to studia na tym kierunku mogą okazać się najlepszym z możliwych wyborów!

Wiele polskich uczelni postanowiło odpowiedzieć na zainteresowanie przyszłych studentów poprzez wprowadzenie Administracji do zbioru oferowanych przez siebie kierunków studiów. Nie inaczej jest z łódzkimi uczelniami. Obecnie lokalni patrioci lub pasjonaci tego centralnego punktu na mapie Polski, mogą podjąć studia na kierunku Administracja aż na trzech łódzkich uczelniach!

Studia na kierunku Administracja ma w swojej ofercie Uniwersytet Łódzki oraz dwie prywatne łódzkie uczelnie – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna oraz Społeczna Akademia Nauk. Możliwość podjęcia wyboru z pewnością ułatwi proces decyzyjny nie jednemu studentowi, który chciałby jak najlepiej dopasować przedmioty oferowane przez władze danego wydziału do indywidualnych zainteresowań i oczekiwań.

 

 

2. Program studiów i przedmioty

Studia w Łodzi na kierunku Administracja zakładają wykształcenie nowoczesnej kadry specjalistów administracji i zarządzania publicznego. W tym celu na większości łódzkich uczelni wprowadzono przedmioty takie, jak prawo, finanse, czy socjologia do obowiązkowej nauki, którą wszyscy studenci muszą zagłębić.

Ponadto duży nacisk kładziony jest na rozwój kompetencji interpersonalnych, bez których zdobycie oraz osiągnięcie sukcesu w pracy w dowolnym miejscu świata graniczyłoby z cudem. Wiedza z zakresu wymienionych dziedzin daje mocną podstawę do tego, by analizować, interpretować i projektować strategie działań w administracji, a co za tym idzie – stać się najlepszym pracownikiem, czerpiącym satysfakcję z udanego życia zawodowego.

Studia na kierunku Administracja różnią się nieznacznie w zależności od wyboru jednej z łódzkich uczelni, której chcemy powierzyć naszą edukację. A wybór nie jest mały, gdyż możliwość studiowania Administracji oferowana jest przez uczelnie, które znajdziesz w dziale powyżej. Większość tych łódzkich uczelni daje kandydatom możliwość wyboru specjalności, od Administracji społecznej, po Bezpieczeństwo, porządek publiczny i wymiar sprawiedliwości. Wszystko realizowane na studiach w trybie stacjonarnym oraz zaocznym.

W siatce można znaleźć takie oto przedmioty m.in.:

 

 

 

3. Nabywane umiejętności

Administracja jest dziedziną, która przypomina zbiór. Zawarte są w nim różne zagadnienia, od prawa po zarządzanie, przez co śmiało można orzec, że ten kierunek jest w pewnym sensie interdyscyplinarnym. Ale nie tylko wiedza teoretyczna stanowi o wykształceniu i znajomości tematu. To także wiele umiejętności, które należy nabyć, by sprawdzić się potem w sferze zawodowej. Jakie są to umiejętności? Organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, opracowywanie i wdrażanie programów. Czy to dużo? Nawet jeśli odpowiedź jest twierdząca, to i tak jest to tylko część niemałej, edukacyjnej układanki.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRACJA ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

ADMINISTRACJA ŁÓDŹ STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku Administracja w Łodzi?

Ile trwają studia na kierunku Administracja w Łodzi?

Każdy student kierunku Administracja, niezależnie od wyboru łódzkiej uczelni, na której chciałby zdobywać wykształcenie, musi wiedzieć, że przygodę ze studiami musi rozpocząć od aplikacji na trwające 3 lata studia pierwszego stopnia, po ukończeniu których będzie uprawniony do posługiwania się tytułem licencjata oraz gotowy do podjęcia pracy zawodowej.

Studia drugiego stopnia stanowią kontynuację programu przewidzianego dla studiów na kierunku Administracja i trwają 2 lata. Ich absolwent zostaje uposażony w dyplom, dzięki któremu może pochwalić się tytułem magistra.

Podsumowując – łączny czas trwania obu etapów studiów na kierunku Administracja na Uniwersytecie Łódzkim, trwa dziesięć semestrów. Etapy dzielą się na licencjackie studia pierwszego stopnia oraz magisterskie – drugiego stopnia. W przypadku dwóch uczelni prywatnych, na których można podjąć opisywany kierunek studiów, istnieje możliwość studiowania jedynie na pierwszym stopniu.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRACJA ŁÓDŹ STUDIA I STOPNIA

ADMINISTRACJA ŁÓDŹ STUDIA II STOPNIA

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Administracja w Łodzi?

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Do aplikacji na studia na kierunku Administracja w Łodzi warto przygotować się jeszcze przed przystąpieniem do egzaminu maturalnego. Przyszły student będzie miał wówczas możliwość wystarczającego przygotowania się do zdania testu dojrzałości pod kątem przedmiotów branych pod uwagę w procesie rekrutacji w pierwszej kolejności. Dla kierunku Administracja na Uniwersytecie Łódzkim są to najczęściej: matematyka, język obcy nowożytny, historia, WOS i geografia.

Kandydaci na studia drugiego stopnia wyłaniani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia poprzedniego etapu edukacji na studiach. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna oraz Społeczna Akademia Nauk są uczelniami prywatnymi – decyzja podjęcia studiów na którejkolwiek z nich wiąże się z obowiązkiem uiszczania odpowiedniej opłaty semestralnej, a o przyjęciu na Administrację zazwyczaj decyduje kolejność zgłoszeń. Warto upewnić się w aktualnych ustaleniach poprzez zapoznanie się z aktualnymi informacjami na stronie internetowej uczelni.

 

Proces rekrutacji

Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć w celu zwiększenia szans na ujrzenie swojego nazwiska na liście szczęśliwców, którzy od października rozpoczną studia jednym z najbardziej popularnych kierunków studiów w Łodzi, jest elektroniczna rejestracja kandydatów. Podczas tego procesu należy wypełnić formularz rekrutacyjny znajdujący się na stronie internetowej każdej z łódzkich szkół wyższych, wprowadzić wartości procentowe uzyskane na maturze z poszczególnych przedmiotów wiodących oraz zeskanować zdjęcie, o wymiarach odgórnie ustalonych przez poszczególne uczelnie, które w późniejszym czasie znajdzie się na legitymacji studenckiej.

 

Wymagane dokumenty

Kiedy już mamy pewność, że pozytywnie przeszliśmy proces rekrutacyjny, wystarczy tylko dostarczyć plik dokumentów. Najczęściej wymaga się dostarczenia kserokopii świadectwa maturalnego, dowodu osobistego oraz wydruku wypełnionego formularza znajdującego się na stronie wybranej łódzkiej uczelni wyższej. Należy pamiętać, aby na bieżąco sprawdzać wymagania rekrutacyjne na kierunek Administracja w Łodzi, gdyż mogą się one zmieniać.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku Administracja w Łodzi?

Jaka praca po studiach na kierunku Administracja w Łodzi?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Administracja? Odpowiedź na to pytanie jest proporcjonalnie obszerna do możliwości zawodowych oferowanych przez rynek pracy absolwentom studiów na kierunku Administracja. Bez znaczenia jest w tym przypadku wybór konkretnej łódzkiej uczelni – absolwenci każdej z nich będą mieli szansę na znalezienie dobrze płatnej pracy w sektorze najbardziej pasującym do ich zainteresowań.

 

Absolwenci studiów w Łodzi na kierunku Administracja bez trudu znajdą zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, gdzie będą mieli okazję do wykazania się skrupulatnością w organizacji dokumentów związanych z lokalnym i nieco szerszym światem polityki.

 

 

Ponieważ studia administracyjne nastawione są na uposażenie przyszłych absolwentów w kompetencje interpersonalne, zaistnieje dla nich możliwość podjęcia pracy w firmach doradczych i konsultingowych. Z pewnością odnajdą się tam jednostki najbardziej charyzmatyczne i ceniące sobie kontakt z drugim człowiekiem, gdyż ten bardzo często nie jest łatwy i w mniej odpornych osobach mógłby powodować psychiczne wyczerpanie.

Furtka do pracy w organizacjach pozarządowych oraz międzynarodowych szeroko otworzy się przed tymi, którzy chcieliby związać swoją przyszłość z działaniem na rzecz wybranego interesu, nie mieszczącego się w kanonach politycznych.

Czy warto iść na studia na kierunku administracja w Łodzi?

Każdy młody człowiek, który kończy szkołę średnią, zastanawia się, czy warto iść na studia. To pytanie pojawia się dużo wcześniej przed zakończeniem edukacji. O dalszy rozwój dydaktyczny pytają niemal wszyscy – rodzina, przyjaciele, nauczyciele.

Maturzyści mają narzucone niemałe wymagania, stąd i u nich pojawia się mętlik w głowie. Wielokrotnie zdarza się tak, że pozornie prosty wybór przysparza ogromnych trudności. Trzeba otwarcie przyznać, że na studia zawsze warto iść. Stoi za tym całkiem sporo argumentów – pielęgnujemy swoje wykształcenie, przedłużamy młodość, rozwijamy pasje. Trzeba pamiętać jedynie, że wybór kierunku studiów powinien podyktowany być własnymi potrzebami, a nie społecznymi oczekiwaniami.

 

 

Studia na kierunku administracja są obecne w ofercie łódzkich ośrodków akademickich od wielu lat. W praktyce oznacza to, że jest to bardzo popularny profil kształcenia wśród abiturientów szkół średnich. Jeśli będziemy bacznie obserwować te tendencje, okaże się, że na studia administracyjne zdecydowanie warto iść. Powinno towarzyszyć temu towarzyszyć poczucie, że jest to samodzielnie podjęta decyzja.

 

 

Uczelnie w Łodzi starają się stwarzać wyjątkowo komfortowe warunki kształcenia, ale i tak ten profil studiów powinien być wybierany przede wszystkim przez osoby, które mają świadomość, jaki typ nauki reprezentują studia administracyjne.

Studia na kierunku administracja powinny być naturalnym wyborem dla osób, które lubią systematyczną i uporządkowaną pracę. Studentów czeka wiele zajęć, poświęconych prawu, zarządzaniu, czy nawet marketingowi. Zastanów się także, czy posiadasz cechy, które będziesz mógł wykorzystywać w pracy związanej z działalnością organizatorską i administrowaniem. Jeśli należysz osób systematycznych, dobrze zorganizowaną i lubisz pracę w grupie oraz zarządzanie nią, to śmiało możesz rozważyć studia w Łodzi na kierunku administracja.

Co dadzą ci studia na kierunku administracja w Łodzi?

Co dadzą ci studia na kierunku administracja w Łodzi?

Zanim wybierzesz studia w Łodzi na kierunku administracja, warto, abyś zastanowił się, co może ci zaoferować ten profil dydaktyczny. Trzeba odpowiednio wcześnie uświadomić sobie, że w ofercie studiów wyższych nie ma kierunków idealnych, które kształcą w każdym zakresie. Jedne kierunki są artystyczne, inne humanistyczne, czy ścisłe. Powinieneś zawczasu zastanowić się, czego oczekujesz od nauki na szczeblu wyższym. Jeżeli przeanalizujesz swoje potrzeby, to najprawdopodobniej unikniesz rozczarowania na studiach. Do swojej decyzji podejdź na chłodno i rozważ, na czym najbardziej ci zależy.

Uczelnie w Łodzi dążą do tego, by oferta kształcenia na studiach administracyjnych była wyjątkowo atrakcyjna. Programy dydaktyczne są nieustannie dostosowywane do aktualnych tendencji, które panują na rynku pracy. Wyraźnie należy podkreślić, że dziś pracodawcy cenią przede wszystkim umiejętności, choć powinny być one podparte rzetelną wiedzą.

Dlatego też na studiach na kierunku administracja czeka cię wiele zajęć teoretycznych, ale będziesz się też uczyć wykorzystania tej wiedzy podczas praktycznych działań. Uczelnie w Łodzi przygotowują swoich studentów do świadomego uczestnictwa w projektach, które wykorzystują zdobycze wiedzy z zakresu administracji i organizacji. Twoje umiejętności obejmować będą analizę przepisów, przygotowywanie pism urzędowych oraz wcielanie w życie różnego rodzaju dyrektyw czy norm.

 

►►

Studia na kierunku administracja wyposażą cię w pakiet kompetencji i umiejętności, które będą mogły być przez ciebie wykorzystane podczas pracy związanej z działalnością organizatorską i administratorską. Do tych umiejętności można zaliczyć: doskonałe poruszanie się w gąszczu przepisów prawnych, dokładne ich odczytywanie oraz umiejętność interpretacji, kompetencje z zakresu marketingu i zarządzania, wiedzę o tym, jak aktywnie pracować w grupie.

 

Warto podkreślić, że studia administracyjne mają interdyscyplinarny profil kształcenia, dzięki któremu będziesz mógł rozwijać się na wielu różnorodnych płaszczyznach zawodowych. Czeka na ciebie praca w wielu sektorach gospodarczych, dziś kompetencje administratorów stanowią także wyznacznik zbilansowanego rozwoju wielu przedsiębiorstw.

Uczelnie w Łodzi dążą również do tego, by absolwenci administracji posiadali szereg kompetencji miękkich, dzięki którym będą oni mogli w sposób zrozumiały porozumiewać się z klientami i interesantami. Przy wyborze studiów administracyjnych warto pamiętać o tym, że po ich zakończeniu pracować będzie się przede wszystkim z ludźmi, to im dedykowana jest bowiem wszelka działalność administratorska.

Warto podkreślić także, że studia na kierunku administracja dadzą ci możliwość międzynarodowego rozwoju kariery, ponieważ zatrudnienie znajdziesz nie tylko w instytucjach i organizacjach, które działają wyłącznie na terenie Polski. Uczelnie w Łodzi dbają o swoich studentów i wiedzą, że dziś znaczenie ma internacjonalizacja wykształcenia, ponieważ to ono otwiera drzwi do zawodowego rozwoju na całym świecie. Dlatego też absolwenci studiów na kierunku administracja dostaną szansę pracy chociażby w organizacjach działających przy Unii Europejskiej.

Czego nie dadzą ci studia na kierunku administracja w Łodzi?

Żadne studia nie zagwarantują ci w pełni interdyscyplinarnego wykształcenia – musisz mieć tego świadomość w momencie wyboru uczelni i kierunku. Nawet te bardziej wszechstronne profile dydaktyczne mają pewne ukierunkowania – mogą kształcić przykładowo w zakresie prawa i ekonomii, ale kompletnie obce będą im zagadnienia techniczne, czy artystyczne.

Wyjaśnienie to wydaje się oczywiste, część młodych ludzi zapomina o tym i czuje rozczarowanie po rozpoczęciu nauki na studiach. Dlatego zanim podejmiesz ostateczną decyzję przemyśl, czy studia na kierunku administracja spełnią twoje wszystkie oczekiwania. To studia, które stworzone będą dla osób uporządkowanych i systematycznych, więc jeżeli czujesz, że masz duszę artysty lub inżynieria, to jedynym gwarantem nauki na tych studiach będą dla ciebie męczarnie. Pamiętaj, że absolutnie nie powinieneś do tego dopuścić.

Musisz mieć świadomość, że studia administracyjne mają jasno określony profil, przygotowujący cię do przyszłej pracy organizatorskiej. Odwoływać się w niej będziesz nieustannie do przepisów i dyrektyw prawnych, rynek ekonomiczny nie będzie mógł być ci obcy, a dodatkowo jako administrator wykorzystywać będziesz zdobycze zarządzania.

W praktyce oznacza to, że studia na tym kierunku nie dadzą ci poczucia, że twoja kariera może przebiegać w kreatywnie i nowatorsko, ponieważ uzależniona będzie od tych wyżej wymienionych norm. Administratorzy po prostu muszą bardzo dokładnie liczyć się z wszelkimi przepisami – w ich pracy nie ma miejsca na zaskakujące innowacje.

Oprócz tego pamiętaj o tym, że interdyscyplinarny charakter studiów administracyjnych sprawi, że przygotowany będziesz do pracy w wielu sektorach zawodowych. Jeśli oczekujesz, że czekać na ciebie będzie praca w jednej branży, to bardzo się mylisz. Uczelnie w Łodzi przygotowują swoich studentów do aktywnego zarządzania swoją karierą w przyszłej pracy administratora, która może rozwijać się zarówno w sektorze prywatnych przedsiębiorstw gospodarczych, jak i państwowych urzędach, czy organizacjach.

 

Studia na kierunku administracja Łódź – zaoczne (niestacjonarne)

Studia w Łodzi na kierunku administracja znajdują się w ofercie wielu ośrodków akademickich. Dziś uczelnie starają się przygotowywać ofertę kształcenia, która atrakcyjna będzie nie tylko pod kątem dydaktycznym i naukowym.

Ważna jest także organizacja zajęć. Rynek akademicki dostosowuje się do potrzeb młodych ludzi, którzy doskonale wiedzą, że dziś liczy się także ich pozycja na aktualnym rynku zatrudnienia. Dlatego też studia na kierunku administracja w Łodzi możesz zacząć także w trybie zaocznym. To idealna propozycja dla osób, które chciałby równolegle zadbać o swoją karierę zawodową, uczyć się na drugim kierunku, czy po prostu szerzej rozwijać inne pasje i zainteresowania.

Studia zaoczne, czyli niestacjonarne mają formę weekendowych zjazdów, podczas których odbywają się zajęcia i wykłady. Warto pamiętać, że studenci materiał muszą opanowywać częściowo we własnym zakresie, ale zostanie to i tak zweryfikowane podczas sesji egzaminacyjnej. Studia zaoczne wiążą się także z uiszczaniem opłat za czesne, które zależne są już od wybranej uczelni.

dowiedz się więcej na temat kierunku psychologia studia zaoczne w Łodzi

 

Jakie są ceny studiów na kierunku administracja w Łodzi?

Studia niestacjonarne w formie wieczorowej lub zaocznej są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane w zależności od realizowanego kierunku studiów i indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi. 

Czesne za rok studiów na kierunku administracja możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych. Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi. Studia stacjonarne są bezpłatne, wymagają jednak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku administracja - ceny w Łodzi

Jakie opinie mają studia na kierunku Administracja w Łodzi?

Wybraliśmy kierunek studiów – Administrację. Ale to nie jedyna decyzja, jaką musimy podjąć. W którym mieście studiować? W którym mieście, wybrany przez nas kierunek, będzie nas najmocniej satysfakcjonował? Warto zadać pytanie rozwiewające wszelkie wątpliwości: Jakie ma kierunek Administracja w Łodzi opinie?

 

Dominika, studentka Administracji mówi:

„Powiem, że Administracja to nie tylko nauka prowadząca do wypełniania przyszłych obowiązków; to także nauka bycia zauważalnym, i nie jest to żaden żart. Studiując Administrację w Łodzi uczę się występować publicznie, bronić własnych pomysłów, argumentować opinie, podkreślać swoje umiejętności. To bezcenna nauka. Polecam każdemu.”

 

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne / administracji wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne / administracji w Łodzi

Jakie są kierunki ekonomiczne / administracji w Łodzi

Co zdawać na maturze

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Komentarze (0)