Administracja - Łódź

Administracja - Łódź

Administracja - Łódź

Studia w Łodzi

administracja 

Odkryj administrację w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Administracja studia Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Administracja w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć na Uniwersytecie Łódzkim oraz kilku niepublicznych szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) lub online.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Łódzki oferuje 150 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UŁ oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 3460 zł do 4440 zł za pierwszy rok studiów.

 

Studenci kierunku administracja w Łodzi dowiedzą się więcej na temat ustroju oraz kompetencji organów państwowych. Co więcej, poznają zasady zarządzania publicznego postępowania administracyjnego, czy postępowania niesądowego. Ponadto nauczą się zastosowania regulacji prawnych w instytucjach administracji, a także sporządzania pism procesowych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w organach administracji publicznej, przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych, firmach doradczych i konsultingowych, organizacjach pozarządowych oraz organach UE.

czytaj dalej wszystko o Administracja - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek administracja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Administracja +

Filia w Tomaszowie Mazowieckim stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: niestacjonarne

Wydział Prawa i Administracji UŁ stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Administracja +

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Filia w Jaśle stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Uczelnie, gdzie administracja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Politologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne, online

Specjalności na kierunku politologia

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Administracja w Łodzi?

Biletem wstępu na studia jest konkurs świadectw. Aby realnie myśleć o nauce należy pochwalić się bardzo dobrymi wynikami z takich przedmiotów, jak: historia, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język polski i język obcy. Oczywiście, należy jeszcze dokładnie upewnić się w zasadach rekrutacji, gdyż bywają one różne w zależności od konkretnej uczelni.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku administracja najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • historia
 • matematyka
 • geografia
 • wiedza o społeczeństwie
 • język polski
 • język obcy

 

Wymagania na kierunek Administracja w Łodzi są szerokie, także dlatego należy być odpowiednio przygotowanym, aby w trakcie nauki poradzić sobie z nie najkrótszą listą przedmiotów, na której znajdują się, między innymi: prawo konstytucyjne, teoria organizacji i zarządzania, ustrój sądownictwa, podstawy prawa karnego, prawo samorządowe.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Administracja w Łodzi - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRACJA ŁÓDŹ STUDIA I STOPNIA

ADMINISTRACJA ŁÓDŹ STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRACJA ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

ADMINISTRACJA ŁÓDŹ STUDIA NIESTACJONARNE

Administracja w Łodzi

POKAŻ WSZYSTKIE

Jak wyglądają studia na kierunku Administracja w Łodzi?

Dzisiejsze życie coraz częściej jest zdominowane przez cyfryzację i biurokrację. Młodzi ludzie korzystają z technologii, by się komunikować a także zdobywać nowe znajomości. Podobnie jest z administracją. Mimo, że biura nadal prowadzą swoje księgowości, część z nich trafia do sieci. Z czym kojarzy nam się administracja?

Czy to wciąż kolekcjonowanie papierów niezbędnych do prowadzenia firmy, a może fakturowanie najpotrzebniejszych wydatków w firmie? Czym dokładnie jest administracja młody człowiek może dowiedzieć się na studiach w Łodzi.

Profesorowie przedstawią w sposób zrozumiały obszerny program studiów, by absolwent wybranej uczelni mógł poradzić sobie w dalszej pracy jako administrator danych. Ponadto, słuchacz wyższej uczelni w Łodzi dowie się, jak w najprostszy sposób prowadzić niezbędne dokumenty, by w późniejszej pracy mógł z powodzeniem radzić sobie, nawet z najtrudniejszymi zagadnieniami.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Student łódzkiej uczelni w trakcie kształcenia dowie się, jak funkcjonuje publiczny i rynkowy system administracji, struktury systemu organów administracji publicznej oraz podmiotów niepublicznych.

Pozna metody i narzędzia stosowane w administracji, właściwe dla jej nałóg a także dla zarządzania, by w sposób stosowny móc opisywać procesy i relacje zachodzące między nimi. będzie wiedział czym jest ekonomia i pokrewne jej dziedziny, pozna prawo administracyjne –materialne i procesowe.

 

Umiejętności

W trakcie studiów młody człowiek dowie się czym są prawa administracyjne, a także nauczy się je identyfikować i interpretować. Będzie wiedział, jak podejmować decyzje administracyjne, postępując zgodnie jest ogólnie przyjętym prawem.

Zdobyta wiedza pomoże mu przygotowywać najpotrzebniejsze pisma, a poznane narzędzia informatyczne ułatwia mu późniejszą pracę. Student będzie potrafił analizować konkretne problemy, poddawać je ocenie, a także formułować niezbędne sądy.

Będzie miał także świadomość, że zakończenie studiów nie kończy procesu edukacji, a podjęcie po nim pracy pomoże w kontynuowaniu zdobywania wiedzy.

 

Kompetencje społeczne

Absolwent łódzkiej uczelni po uzyskaniu dyplomu będzie miał w sobie potrzebę nieustannego podnoszenia swoich kompetencji i kwalifikacji. W swojej pracy będzie chciał być najlepszy, podnosząc swoje umiejętności w obszarze prawa administracyjnego i administracji. doskonale poradzi sobie w pracy zespołowej, a także będzie otwarty na pracę jako jednostka.

Absolwent tego kierunku będzie działał na rzecz interesu publicznego, zdając sobie sprawę z odpowiedzialności jaką posiada. Zakończone studia pomogą mu doskonalić i uzupełniać nabytą wiedzę specjalistyczną.

 

Program studiów i przedmioty

Łódzkie uczelnie wyższe tak przygotowały swoje programy, by oferta w nich zawarta była atrakcyjna dla potencjalnego kandydata. Priorytetem dla tamtejszych profesorów jest wykształcenie nowoczesnej kadry specjalistów administracji i zarządzania publicznego.

Dlatego przyszły student tego kierunku może liczyć na poznanie prawa, finansów lub socjologii. Nie bez znaczenia są także zdolności interpersonalne, które będą rozwijane w trakcie studiów na tym kierunku. Dzięki nim przyszły absolwent będzie potrafił bardzo dobrze analizować, interpretować i projektować wybraną przez siebie strategię działań w obszarze administracji.

Kształcąc się na tym kierunku, przyszły absolwent będzie mógł nabyć kompetencje niezbędne do późniejszej pracy, czerpiąc z niej satysfakcję i zadowolenie. W tym miejscu należy podkreślić, że administracja jest niezwykle popularna w Łodzi, ponieważ oferuje ją wiele tamtejszych uczelni. Studia realizowane są w trybie stacjonarnym lub zaocznym, na aż trzech łódzkich uczelniach.

 

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Młody człowiek wybierając administrację powinien mieć określone predyspozycje i zainteresowania. Jakie? Po pierwsze powinien być systematyczny i zorganizowany–praca biurowa wymaga od późniejszego absolwenta zdeterminowania, a podejmowane tematy powinny kojarzyć mu się z wyzwaniem.

Po drugie, dobrze jest by przyszły kandydat na te studia był odpowiedzialny–w późniejszej pracy jego decyzje mogą odgrywać olbrzymią rolę funkcjonowaniu firm, a często także mogą mieć wymiar państwowy. Ponadto, przyszły student administracji powinien lubić matematykę–większość danych zapisuje się przecież w formie tabeli, a prowadzenie odpowiednich kalkulacji pomaga w utrzymywaniu odpowiedniego porządku w dokumentach.

Niestraszna powinna być dla niego także informatyka, współcześnie wiele baz danych i systemów jest tworzonych w tak zwanej chmurze, dzięki której zarówno pracownik jak i pracodawca ma prosty i łatwy dostęp do wszelkich informacji. Administracja uchodzi za „nudny kierunek”, ponieważ większość z nas błędnie i stereotypowo postrzega tą dziedzinę. Dobrze, by kandydat na studia miał odmienne zdanie a swoją postawą przeciwstawiał się krzywdzącym opiniom.

 

Predyspozycje kandydata na studia na kierunku administracja:

 • gotowość do stałej nauki
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • zdolności komunikacyjnie
 • dbałość o szczegóły
 • skrupulatność 
 • dobra organizacja pracy
Ile trwają studia na kierunku Administracja w Łodzi?

Ile trwają studia na kierunku Administracja w Łodzi?

Studia na kierunku Administracja w Łodzi, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Każdy student kierunku Administracja, niezależnie od wyboru łódzkiej uczelni, na której chciałby zdobywać wykształcenie, musi wiedzieć, że przygodę ze studiami musi rozpocząć od aplikacji na trwające 3 lata studia pierwszego stopnia, po ukończeniu których będzie uprawniony do posługiwania się tytułem licencjata oraz gotowy do podjęcia pracy zawodowej.

Studia drugiego stopnia stanowią kontynuację programu przewidzianego dla studiów na kierunku Administracja i trwają 2 lata. Ich absolwent zostaje uposażony w dyplom, dzięki któremu może pochwalić się tytułem magistra.

Podsumowując – łączny czas trwania obu etapów studiów na kierunku Administracja na Uniwersytecie Łódzkim, trwa dziesięć semestrów. Etapy dzielą się na licencjackie studia pierwszego stopnia oraz magisterskie – drugiego stopnia. W przypadku dwóch uczelni prywatnych, na których można podjąć opisywany kierunek studiów, istnieje możliwość studiowania jedynie na pierwszym stopniu.

Jaka praca po studiach na kierunku Administracja w Łodzi?

Jaka praca po studiach na kierunku Administracja w Łodzi?

Zapewne niejednokrotnie młody człowiek przed wyborem studiów zadaje sobie pytanie–jaką pracę będę miał po studiach? Czy da mi ona spokojne i godne życie? Otóż w tym przypadku nie trzeba się martwić.

Dobry specjalista po administracji ma obszerne możliwości zawodowe, oferowane przez rynek pracy. Z powodzeniem absolwenci administracji poradzą sobie w różnego rodzaju firmach doradczych i konsultingowych. Ale uwaga! Potrzebni są tam ludzie z charyzmą, którzy nie boją się kontaktu z drugim człowiekiem.

Ponadto trzeba powiedzieć, że praca tam bywa niełatwa dla ludzi, którzy nie są odporni na stres. Kolejnym miejscem, gdzie przyszły absolwent może ubiegać się o pracę są różnego rodzaju organizacje rządowe lub pozarządowe.

Niezbędni tam są profesjonaliści w swoim fachu, doskonale radzący sobie z administracją i bazami danych nie tylko pracujących tam osób, ale także wielu podmiotów gospodarczych. Uczelnie w Łodzi stwarzają wyjątkowo komfortowe warunki kształcenia dla wszystkich tych, którzy dążą do perfekcji w swoich działaniach. Późniejsza praca będzie bowiem determinować właśnie taką postawę.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku administracja

Gdzie można znaleźć pracę po kierunku administracja? Odpowiedź jest prosta: wszędzie tam, gdzie są ludzie i bazy danych. Mogą być to organizacje rządowe i pozarządowe, firmy i podmioty gospodarcze, biura doradcze i konsultingowe. Przyszły absolwent tego kierunku doskonale poradzi sobie także w działach human resources, tworząc umowy i rekrutując pracowników.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku administracja

 • Administrator danych
 • Fakturzysta
 • specjalista do spraw HR
 • pracownik biurowy
 • specjalista ds. administracji
 • office manager
 • pracownik działu obsługi klienta
 • sekretarz szkoły

 

Gdzie studiować na kierunku Administracja w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek administracja w Łodzi

 • Uniwersytet Łódzki
 • Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Szkołą Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Cosinus w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Administracja w Łodzi?

Proces rekrutacji

Jak wygląda proces rekrutacji na łódzkie uczelnie na kierunek administracja? Wielu sytuacjach proces ten jest podobny. Pierwszym krokiem jaki należy zrobić jest rejestracja na stronie wybranej uczelni jako kandydat, a także uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

W dalszym procesie, ważne jest także świadectwo dojrzałości. Radzimy jednak sprawdzić osobiście jak wygląda rekrutacja na wybranej przez kandydata uczelni

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Aby dostać się na wybraną łódzką uczelnię z jak najlepszym wynikiem, warto przygotować się do aplikacji na administrację przed przystąpieniem do egzaminu maturalnego. Kandydat na te studia będzie miał wtedy czas, by jak najlepiej przygotować się do tego najważniejszego testu.

Najczęściej są brane pod uwagę takie przedmioty jak: język obcy, historia, WOS, geografia, a także matematyka. By uzyskać jak najlepszy wynik z egzaminu zalecamy zdawać te przedmioty na poziomie rozszerzonym. Ponadto należy wspomnieć, że przystępując do olimpiady przedmiotowej laureat bądź finalista zapewnia sobie gwarantowane miejsce na liście studentów.

 

Wymagane dokumenty

Jakie dokumenty są wymagane? Najczęściej są to:

 • formularz rekrutacyjny (a wraz z nim uiszczona opłata rekrutacyjna)
 • dowód osobisty
 • świadectwo maturalne
 • formularz RODO.

 

Przed złożeniem dokumentów zalecamy osobiste sprawdzenie wymagań uczelni. Najważniejszy jednak jest czas – niezłożenie dokumentów w terminie skutkuje usunięciem z listy studentów!

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

administracja studia

administracja studia online

administracja studia online w Łodzi

studia ekonomiczne w Łodzi

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Czy warto iść na studia na kierunku administracja w Łodzi?

Każdy młody człowiek, który kończy szkołę średnią, zastanawia się, czy warto iść na studia. To pytanie pojawia się dużo wcześniej przed zakończeniem edukacji. O dalszy rozwój dydaktyczny pytają niemal wszyscy – rodzina, przyjaciele, nauczyciele.

Maturzyści mają narzucone niemałe wymagania, stąd i u nich pojawia się mętlik w głowie. Wielokrotnie zdarza się tak, że pozornie prosty wybór przysparza ogromnych trudności. Trzeba otwarcie przyznać, że na studia zawsze warto iść. Stoi za tym całkiem sporo argumentów – pielęgnujemy swoje wykształcenie, przedłużamy młodość, rozwijamy pasje. Trzeba pamiętać jedynie, że wybór kierunku studiów powinien podyktowany być własnymi potrzebami, a nie społecznymi oczekiwaniami.

 

 

Studia na kierunku administracja są obecne w ofercie łódzkich ośrodków akademickich od wielu lat. W praktyce oznacza to, że jest to bardzo popularny profil kształcenia wśród absolwentów szkół średnich. Jeśli będziemy bacznie obserwować te tendencje, okaże się, że na studia administracyjne zdecydowanie warto iść. Powinno towarzyszyć temu towarzyszyć poczucie, że jest to samodzielnie podjęta decyzja.

 

 

Uczelnie w Łodzi starają się stwarzać wyjątkowo komfortowe warunki kształcenia, ale i tak ten profil studiów powinien być wybierany przede wszystkim przez osoby, które mają świadomość, jaki typ nauki reprezentują studia administracyjne.

Studia na kierunku administracja powinny być naturalnym wyborem dla osób, które lubią systematyczną i uporządkowaną pracę. Studentów czeka wiele zajęć, poświęconych prawu, zarządzaniu, czy nawet marketingowi. Zastanów się także, czy posiadasz cechy, które będziesz mógł wykorzystywać w pracy związanej z działalnością organizatorską i administrowaniem. Jeśli należysz osób systematycznych, dobrze zorganizowaną i lubisz pracę w grupie oraz zarządzanie nią, to śmiało możesz rozważyć studia w Łodzi na kierunku administracja.

 

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

uczelnie w Łodzi

studia w Łodzi

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

administracja studia online w Łodzi

administracja studia w Polsce

studia prawnicze w Łodzi

studia prawnicze w Polsce

 

Co dadzą ci studia na kierunku administracja w Łodzi?

Co dadzą ci studia na kierunku administracja w Łodzi?

Zanim wybierzesz studia w Łodzi na kierunku administracja, warto, abyś zastanowił się, co może ci zaoferować ten profil dydaktyczny. Trzeba odpowiednio wcześnie uświadomić sobie, że w ofercie studiów wyższych nie ma kierunków idealnych, które kształcą w każdym zakresie. Jedne kierunki są artystyczne, inne humanistyczne, czy ścisłe. Powinieneś zawczasu zastanowić się, czego oczekujesz od nauki na szczeblu wyższym. Jeżeli przeanalizujesz swoje potrzeby, to najprawdopodobniej unikniesz rozczarowania na studiach. Do swojej decyzji podejdź na chłodno i rozważ, na czym najbardziej ci zależy.

Uczelnie w Łodzi dążą do tego, by oferta kształcenia na studiach administracyjnych była wyjątkowo atrakcyjna. Programy dydaktyczne są nieustannie dostosowywane do aktualnych tendencji, które panują na rynku pracy. Wyraźnie należy podkreślić, że dziś pracodawcy cenią przede wszystkim umiejętności, choć powinny być one podparte rzetelną wiedzą.

Dlatego też na studiach na kierunku administracja czeka cię wiele zajęć teoretycznych, ale będziesz się też uczyć wykorzystania tej wiedzy podczas praktycznych działań. Uczelnie w Łodzi przygotowują swoich studentów do świadomego uczestnictwa w projektach, które wykorzystują zdobycze wiedzy z zakresu administracji i organizacji. Twoje umiejętności obejmować będą analizę przepisów, przygotowywanie pism urzędowych oraz wcielanie w życie różnego rodzaju dyrektyw czy norm.

 

►►

Studia na kierunku administracja wyposażą cię w pakiet kompetencji i umiejętności, które będą mogły być przez ciebie wykorzystane podczas pracy związanej z działalnością organizatorską i administratorską. Do tych umiejętności można zaliczyć: doskonałe poruszanie się w gąszczu przepisów prawnych, dokładne ich odczytywanie oraz umiejętność interpretacji, kompetencje z zakresu marketingu i zarządzania, wiedzę o tym, jak aktywnie pracować w grupie.

 

Warto podkreślić, że studia administracyjne mają interdyscyplinarny profil kształcenia, dzięki któremu będziesz mógł rozwijać się na wielu różnorodnych płaszczyznach zawodowych. Czeka na ciebie praca w wielu sektorach gospodarczych, dziś kompetencje administratorów stanowią także wyznacznik zbilansowanego rozwoju wielu przedsiębiorstw.

Uczelnie w Łodzi dążą również do tego, by absolwenci administracji posiadali szereg kompetencji miękkich, dzięki którym będą oni mogli w sposób zrozumiały porozumiewać się z klientami i interesantami. Przy wyborze studiów administracyjnych warto pamiętać o tym, że po ich zakończeniu pracować będzie się przede wszystkim z ludźmi, to im dedykowana jest bowiem wszelka działalność administratorska.

Warto podkreślić także, że studia na kierunku administracja dadzą ci możliwość międzynarodowego rozwoju kariery, ponieważ zatrudnienie znajdziesz nie tylko w instytucjach i organizacjach, które działają wyłącznie na terenie Polski. Uczelnie w Łodzi dbają o swoich studentów i wiedzą, że dziś znaczenie ma internacjonalizacja wykształcenia, ponieważ to ono otwiera drzwi do zawodowego rozwoju na całym świecie. Dlatego też absolwenci studiów na kierunku administracja dostaną szansę pracy chociażby w organizacjach działających przy Unii Europejskiej.

Czego nie dadzą ci studia na kierunku administracja w Łodzi?

Żadne studia nie zagwarantują ci w pełni interdyscyplinarnego wykształcenia – musisz mieć tego świadomość w momencie wyboru uczelni i kierunku. Nawet te bardziej wszechstronne profile dydaktyczne mają pewne ukierunkowania – mogą kształcić przykładowo w zakresie prawa i ekonomii, ale kompletnie obce będą im zagadnienia techniczne, czy artystyczne.

Wyjaśnienie to wydaje się oczywiste, część młodych ludzi zapomina o tym i czuje rozczarowanie po rozpoczęciu nauki na studiach. Dlatego zanim podejmiesz ostateczną decyzję przemyśl, czy studia na kierunku administracja spełnią twoje wszystkie oczekiwania. To studia, które stworzone będą dla osób uporządkowanych i systematycznych, więc jeżeli czujesz, że masz duszę artysty lub inżynieria, to jedynym gwarantem nauki na tych studiach będą dla ciebie męczarnie. Pamiętaj, że absolutnie nie powinieneś do tego dopuścić.

Musisz mieć świadomość, że studia administracyjne mają jasno określony profil, przygotowujący cię do przyszłej pracy organizatorskiej. Odwoływać się w niej będziesz nieustannie do przepisów i dyrektyw prawnych, rynek ekonomiczny nie będzie mógł być ci obcy, a dodatkowo jako administrator wykorzystywać będziesz zdobycze zarządzania.

W praktyce oznacza to, że studia na tym kierunku nie dadzą ci poczucia, że twoja kariera może przebiegać w kreatywnie i nowatorsko, ponieważ uzależniona będzie od tych wyżej wymienionych norm. Administratorzy po prostu muszą bardzo dokładnie liczyć się z wszelkimi przepisami – w ich pracy nie ma miejsca na zaskakujące innowacje.

Oprócz tego pamiętaj o tym, że interdyscyplinarny charakter studiów administracyjnych sprawi, że przygotowany będziesz do pracy w wielu sektorach zawodowych. Jeśli oczekujesz, że czekać na ciebie będzie praca w jednej branży, to bardzo się mylisz. Uczelnie w Łodzi przygotowują swoich studentów do aktywnego zarządzania swoją karierą w przyszłej pracy administratora, która może rozwijać się zarówno w sektorze prywatnych przedsiębiorstw gospodarczych, jak i państwowych urzędach, czy organizacjach.

 

Studia na kierunku administracja Łódź – zaoczne (niestacjonarne)

Studia w Łodzi na kierunku administracja znajdują się w ofercie wielu ośrodków akademickich. Dziś uczelnie starają się przygotowywać ofertę kształcenia, która atrakcyjna będzie nie tylko pod kątem dydaktycznym i naukowym.

Ważna jest także organizacja zajęć. Rynek akademicki dostosowuje się do potrzeb młodych ludzi, którzy doskonale wiedzą, że dziś liczy się także ich pozycja na aktualnym rynku zatrudnienia. Dlatego też studia na kierunku administracja w Łodzi możesz zacząć także w trybie zaocznym. To idealna propozycja dla osób, które chciałby równolegle zadbać o swoją karierę zawodową, uczyć się na drugim kierunku, czy po prostu szerzej rozwijać inne pasje i zainteresowania.

Studia zaoczne, czyli niestacjonarne mają formę weekendowych zjazdów, podczas których odbywają się zajęcia i wykłady. Warto pamiętać, że studenci materiał muszą opanowywać częściowo we własnym zakresie, ale zostanie to i tak zweryfikowane podczas sesji egzaminacyjnej. Studia zaoczne wiążą się także z uiszczaniem opłat za czesne, które zależne są już od wybranej uczelni.

dowiedz się więcej na temat kierunku psychologia studia zaoczne w Łodzi

 

Jakie są ceny studiów na kierunku administracja w Łodzi?

Studia niestacjonarne w formie wieczorowej lub zaocznej są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane w zależności od realizowanego kierunku studiów i indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi. 

Czesne za rok studiów na kierunku administracja możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych. Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi. Studia stacjonarne są bezpłatne, wymagają jednak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku administracja - ceny w Łodzi

Jakie opinie mają studia na kierunku Administracja w Łodzi?

Wybraliśmy kierunek studiów – Administrację. Ale to nie jedyna decyzja, jaką musimy podjąć. W którym mieście studiować? W którym mieście, wybrany przez nas kierunek, będzie nas najmocniej satysfakcjonował? Warto zadać pytanie rozwiewające wszelkie wątpliwości: Jakie ma kierunek Administracja w Łodzi opinie?

 

Dominika, studentka Administracji mówi:

„Powiem, że Administracja to nie tylko nauka prowadząca do wypełniania przyszłych obowiązków; to także nauka bycia zauważalnym, i nie jest to żaden żart. Studiując Administrację w Łodzi uczę się występować publicznie, bronić własnych pomysłów, argumentować opinie, podkreślać swoje umiejętności. To bezcenna nauka. Polecam każdemu.”

 

Kierunki prawnicze i administracja w Łodzi

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Łodzi

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne / administracji wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne / administracji w Łodzi

Jakie są kierunki ekonomiczne / administracji w Łodzi

Co zdawać na maturze

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Komentarze (0)