Cywilizacje USA

Cywilizacje USA

Cywilizacje USA

Cywilizacje USA

Kierunki studiów takie jak filologia angielska wybierane są przez osoby, które chciałyby zadbać o swoje doskonałe umiejętności lingwistyczne, a dodatkowo zdobyć podstawy teoretyczne, które osadzą język angielski na kontekście kulturowym i społecznym. Warto podkreślić, że kierunek ten kształci również z zakresu historii m.in. Stanów Zjednoczonych.

Przedmiot, jaki odnajdą studenci w siatce programowej, to między innymi cywilizacje USA. Studenci rozwijać będą swoją wiedzę głównie na wykładach. Wykład obejmuje kurs historii kolonii angielskich w Ameryce Płn. i Stanów Zjednoczonych do czasu Wojny Secesyjnej, z uwzględnieniem takich zagadnień, jak kultura, gospodarka, polityka zagraniczna, życie codzienne itd.

Studenci poznają zagadnienia związane ze stosunkami międzynarodowymi i ich relacje do innych dziedzin naukowych oraz normy i reguły organizujące państwo i prawo, ich źródło, naturę, zmiany i sposoby. Poznają zagadnienia związane z historią, kulturą i sztuką Stanów Zjednoczonych. Wiedza ma zatem charakter kontekstowy.

 

idź do kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA STUDIA ŁÓDŹ

w Łodzi - zasady rekrutacji

Komentarze (0)