Filologia angielska - Łódź

Filologia angielska - Łódź

Filologia angielska - Łódź
Dodaj do ulubionych

20.09.2023

Filologia angielska studia Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Filologia angielska w Łodzi to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 6 różnych specjalności. Studia można podjąć na 3 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na filologii angielskiej w Łodzi w 2023 r. zaczynają się od 4680 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku filologia angielska w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku filologia angielska w Łodzi rozpocznie się 17 kwietnia 2023 r. i potrwa do 30 września 2023 r. | Filologia angielska Łódź - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studia na kierunku filologia angielska oferują połączenie nauki języka angielskiego z historią, literaturą i kulturą Anglii. Studenci tego kierunku poza zaawansowaną wiedzą z zakresu gramatyki i fonetyki uczą się też m.in. technik przekładu literackiego. Absolwenci filologii angielskiej posiadają umiejętności językowe na poziomie co najmniej C1, które pozwalają na swobodne posługiwanie się angielskim w sprawach prywatnych i zawodowych.

Ukończenie studiów na kierunku filologia angielska daje uniwersalne umiejętności, które pozwalają na rozpoczęcie różnych ścieżek kariery. Absolwenci anglistyki mogą ubiegać się o pracę jako researcher, translator czy lektor. Zaawansowane umiejętności językowe doceniane są także w biznesie czy pracy dziennikarza.

 

Uczelnie

W Łodzi filologię angielską możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Filologiczny UŁ) oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższychSpołecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi.
 
Specjalności
Współczesne studia z filologii angielskiej charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Łodzi na kierunku filologia angielska w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: drugi język obcy, filozofia, geografia, historia, język angielski, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku filologia angielska w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 4680 zł do 5160 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku filologia angielska w Łodzi >

czytaj dalej wszystko o Filologia angielska - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek FILOLOGIA ANGIELSKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie filologia angielska jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Filologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku filologia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Filologia angielska w Łodzi?

Warto wiedzieć nieco o wymaganiach obowiązujących podczas rekrutacji na studia filologiczne na kierunku Filologia angielska w Łodzi, ponieważ zainteresowanie podjęciem tych studiów jest na tyle duże, że osoby, które nie przyłożą się odpowiednio do egzaminu maturalnego, będą miały mniejsze szanse na dostanie się.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku filologia angielska najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: drugi język obcy, filozofia, geografia, historia, język angielski, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

Przedmiotami wiodącymi na większości łódzkich uczelni, oferujących możliwość podjęcia studiów na kierunku Filologia angielska, są język angielski, język polski. Warto mieć na względzie fakt, że procedury aplikacyjne są zmienne i warto na bieżąco śledzić ustalenia wybranej uczelni.

 

Filologia angielska Uniwersytet Łódzki - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku administracja na Uniwersytecie Łódzkim w roku 2023/2024 muszą wykazać się wynikami egzaminów maturalnych z dwóch wymaganych przedmiotów, do których należą język angielski i język polski. Ponadto mogą oni wśród przedmiotów maturalnych uwzględnić maksymalnie dwa dodatkowe przedmioty spośród: język łaciński i kultura antyczna lub drugi język obcy. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na filologię angielską w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Łodzi przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia angielska w Łodzi

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować filologię angielską w Łodzi

Studia na kierunku filologia angielska można podjąć w trybie stacjonarnym w jednej uczelni publicznej w Łodzi (Uniwersytecie Łódzkim), a także w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym w dwóch łódzkich uczelniach prywatnych (Społecznej Akademii Nauk w Łodzi).

Ponadto filologię angielską jako specjalność na innym kierunku (filologia) można podjąć na jednej uczelni niepublicznej w Łodzi – w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Gdzie studiować filologię angielską bezpłatnie w Łodzi

Studia bezpłatne na kierunku filologia angielska oferuje jedna uczelnia w Łodzi – Uniwersytet Łódzki (studia stacjonarne).

Gdzie studiować filologię angielską niestacjonarnie w Łodzi

Studia niestacjonarne na kierunku filologia w Łodzi można podjąć w jednej uczelni publicznej w Łodzi (Społecznej Akademii Nauk w Łodzi). Ponadto filologię angielską w trybie niestacjonarnym oferuje także Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – studenci mogą szkolić się w tym zakresie w ramach specjalności na kierunku filologia.

Dowiedz się więcej filologia angielska w Łodzi studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na filologii angielskiej w Łodzi

Studia niestacjonarne na kierunku filologia angielska w Łodzi są płatne, a ceny za jeden rok akademicki wahają się od 4680 zł do 5160 zł. ceny - filologia angielska Łódź >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestacjonarne studia na kierunku ekonomia w Łodzi we wszystkich uczelniach są płatne. Studenci, którym zależy na podjęciu bezpłatnej nauki, powinni zdecydować się na studia stacjonarne w uczelni publicznej.

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Program nauczania na kierunku filologia angielska będzie oscylował wokół nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz kulturoznawstwa. Ponadto nauczą się języka angielskiego, dokonywania tłumaczeń z języka polskiego na angielski oraz odwrotnie, a także poznają zasady analizy i interpretacji tekstów z kanonu literatury angielskiej i amerykańskiej.
Filologia angielska należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 13 tys. kandydatów (o 836 więcej niż rok wcześniej).
Wśród łódzkich uczelni publicznych filologia angielska znałazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Łódzkim (ponad 1 tys. zgłoszeń - 10 osób na miejsce).

 

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów na kierunku filologia angielska można podjąć pracę w międzynarodowych firmach i korporacjach. Po wybraniu odpowiedniej specjalizacji i zdobyciu przygotowania pedagogicznego można wykonywać zawód nauczyciela języka angielskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.  Absolwenci znajdą także zatrudnienie w biurach tłumaczeniowych, wydawnictwach oraz w szkołach językowych.

Studenci filologii angielskiej w trakcie nauki poznają m.in.: język, historię, literaturę oraz kulturę krajów obszaru anglojęzycznego. Studia na filologii angielskiej poświęcone są zagadnieniom z zakresu np.: dydaktyki, komunikacji społecznej, biznesu, kulturoznawstwa, językoznawstwa, medioznawstwa czy literaturoznawstwa. Kierunek ten skierowany jest do osób pragnących rozwinąć cenne kompetencje językowe i komunikacyjne, a także pragnących posługiwać się językiem angielskim w środowisku zawodowym.

Filologia angielska pozwala studentom zdobyć wiedzę i umiejętności, które niezbędne są m.in. do krytycznego myślenia, analizowania i rozwiązywania problemów, argumentowania własnych poglądów, przygotowywania tematycznie ukierunkowanych projektów, pisania tekstów, przygotowywania profesjonalnych prezentacji. W programie tego kierunku znaleźć można przedmioty poświęcone np. technikom przekładu literackiego, tekstów specjalistycznych pisemnych i ustnych czy nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych.

Absolwenci filologii angielskiej mogą podjąć pracę np. w szkolnictwie, biurach tłumaczy, wydawnictwach, mediach, biznesie czy w instytucjach kultury. Kompetencje filologów angielskich cenione są w kraju i za granicą – osoby te mogą również szukać zatrudnienia np. w międzynarodowych korporacjach czy w branży turystycznej. Absolwenci filologii angielskiej mogą także rozpocząć własną działalność gospodarczą.

 

Program studiów i przedmioty

Łódzkie uczelnie wyższe przygotowały bardzo ciekawą ofertę studiów na kierunku filologia angielska, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnym kandydatom. Trzeba powiedzieć, że podejmując te studia słuchacze będą uczyć się nie tylko wymowy i języka samego w sobie, ale także literatury angielskiej, fonetyki czy ortografii.

Jednocześnie, studenci będą mogli uczęszczać na ciekawe praktyki, poszerzając swoje portfolio o nowe doświadczenia i zainteresowania językiem angielskim. W programie studiów znajduje się także historia języka i jego zmiany na przestrzeni lat. Chcąc przygotować się do dalszej pracy w wybranym przez siebie zawodzie, student ma do wyboru wiele specjalizacji kierunkowych, mających wpływ na późniejszą pracę. oferta w tym miejscu jest duża, od translatoryki po przygotowanie pedagogiczne do bycia nauczycielem języka angielskiego.

W programie studiów na kierunku filologia angielska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Ogólne cele kształcenia

Studenci filologii angielskiej w trakcie nauki poznają m.in.: język, historię, literaturę oraz kulturę krajów obszaru anglojęzycznego. Studia na filologii angielskiej poświęcone są zagadnieniom z zakresu np.: dydaktyki, komunikacji społecznej, biznesu, kulturoznawstwa, językoznawstwa, medioznawstwa czy literaturoznawstwa. Kierunek ten skierowany jest do osób pragnących rozwinąć cenne kompetencje językowe i komunikacyjne, a także pragnących posługiwać się językiem angielskim w środowisku zawodowym.

Filologia angielska pozwala studentom zdobyć wiedzę i umiejętności, które niezbędne są m.in. do krytycznego myślenia, analizowania i rozwiązywania problemów, argumentowania własnych poglądów, przygotowywania tematycznie ukierunkowanych projektów, pisania tekstów, przygotowywania profesjonalnych prezentacji. W programie tego kierunku znaleźć można przedmioty poświęcone np. technikom przekładu literackiego, tekstów specjalistycznych pisemnych i ustnych czy nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych.

Absolwenci filologii angielskiej mogą podjąć pracę np. w szkolnictwie, biurach tłumaczy, wydawnictwach, mediach, biznesie czy w instytucjach kultury. Kompetencje filologów angielskich cenione są w kraju i za granicą – osoby te mogą również szukać zatrudnienia np. w międzynarodowych korporacjach czy w branży turystycznej. Absolwenci filologii angielskiej mogą także rozpocząć własną działalność gospodarczą.

 

 

Gdzie studiować na kierunku Filologia angielska w Łodzi?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Łódzkim oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz jako specjalność na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Łódzki oferuje 100 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 4680 zł do 5160 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek filologia angielska - uczelnie w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

Limity miejsc

O przyjęciu na poszczególne kierunki studiów decyduje lista rankingowa, utworzona w ramach limitu miejsc i na podstawie postępowania kwalifikacyjnego.

Limity miejsc na kierunku filologia angielska w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki – 100

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia na kierunku filologia angielska

Studia stacjonarne w publicznych szkołach wyższych są zazwyczaj bezpłatne. Z kolei studia niestacjonarne oraz studia w uczelniach prywatnych wymagają od studentów wniesienia opłat.

Filologia angielska studia Łódź - ceny 2023

 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi: od 4680 zł
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi: od 4840 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci na studia o przyjęciu lub nieprzyjęciu na dany kierunek dowiadują się dzięki systemowi IRK lub ERK. Uczelnie w indywidualnym dla siebie terminie publikują wyniki rekrutacji w prywatnych profilach użytkowników, dzięki czemu kandydaci mogą dowiedzieć się, ile punktów uzyskali w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki: 14.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Osoby zakwalifikowane na studia mogą składać dokumenty rekrutacyjne w jednej z kilku form, dopuszczanych przez uczelnie. Zazwyczaj można zrobić to osobiście w siedzibie uczelni – niektóre szkoły wyższe umożliwiają kandydatom złożenie kompletu dokumentów za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Niedługo po ogłoszeniu listy rankingowej oraz wyników rekrutacji kandydaci, którzy dostali się na wybrane studia, mogą składać dokumenty rekrutacyjne. Muszą oni jednak pamiętać o tym, by zrobić to w wyznaczonym terminie oraz zgodnie z wymogami rekrutacyjnymi! Spóźnienie lub niedostarczenie kompletnego zestawu dokumentów może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy zakwalifikowanych osób.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki: od 15.07.2023 do 19.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Filologii angielskiej?

Absolwenci studiów na kierunku Filologia angielska posiadają obszerną i szczegółową wiedzę na temat języka angielskiego, jak również umiejętności posługiwania się nim w rozmaitych sytuacjach. Ich wykształcenie, o humanistycznym charakterze, otwiera wiele drzwi na rynku zatrudnienia, ponieważ pozyskane na studiach kompetencje potrzebne są w różnych branżach i profesjach. Absolwentów Filologii angielskiej można spotkać między innymi w: szkołach, biurach tłumaczeń, wydawnictwach czy placówkach dyplomatycznych. A ile zarabiają po studiach?

Średnie zarobki absolwentów Filologii angielskiej w 2023 roku:

 • tłumacz – 5500 złotych
 • nauczyciel języka angielskiego – 4000 złotych
 • edytor – 4600 złotych
 • lektor – 5000 złotych

 

Czy warto iść na Filologię angielską?

Filologia angielska jest kierunkiem nastawionym na pozyskanie jasno określonej wiedzy i jasno określonych umiejętności, co nie znaczy, że nie oferuje pozyskania wykształcenia, które można wykorzystać na różne sposoby. Umiejętności językowe, zwłaszcza w zakresie tak istotnego języka jakim jest język angielski, stanowią podstawę do wykonywania rozmaitych zadań. Wiedza językowa złożona jest z różnych zagadnień i stanowi olbrzymi atut na współczesnym rynku pracy.

 

Gdzie warto studiować Filologię angielską?

Kandydaci na studia w Łodzi nie powinni mieć problemu z odnalezieniem ofert dydaktycznych, bowiem Administracja jest kierunkiem realizowanym przez wiele uczelni.

Filologia angielska studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki

Dużym zainteresowaniem kandydatów na studia w Łodzi cieszą się również uczelnie niepubliczne, a tych w mieście centralnej Polski jest całkiem sporo. Decydując się na studia w uczelni niepublicznej należy jednak pamiętać o tym, że oferują one studia odpłatne, niezależnie od formy odbywania zajęć.

Filologia angielska studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Łodzi:

 • Społeczna Akademia Nauk
 • Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna

 

Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku Filologia angielska zdobywają obszerną wiedzę w zakresie język angielskiego, jak również literatury, historii i kultury krajów anglojęzycznych. Oferowane programy nauczania zawierają zajęcia z filologicznych obszarów badawczych, lecz także umożliwiają rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, analizowania i rozwiązywania problemów, czy komunikowania i argumentowania swoich poglądów. W toku kształcenia studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • gramatyka praktyczna
 • historia i kultura brytyjska
 • pisanie i analiza tekstu
 • historia i odmiany języka angielskiego
 • gramatyka kontrastywna

 

Uczelnie w Łodzi - kierunek filologia angielska:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Łódzki (Wydział Filologiczny UŁ) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Filologia angielska w Łodzi?

Wielu młodych ludzi, czujący oddech zbliżającej się matury na plecach, wciąż nie jest pewnych co do ścieżki kształcenia, którą chcieliby podążać. Dlatego opinie starszych kolegów mogłyby im bardzo pomóc.

 

Marek, student Filologii angielskiej w Łodzi, mówi:

„Studia filologiczne to nie tylko ciągłe zakuwanie dużej liczby słówek. To również nauka o kulturze i historii krajów anglojęzycznych. Osobiście nie wyobrażam sobie studiowania czegokolwiek innego i mogę polecić ten kierunek innym.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Filologia angielska Łódź studia i stopnia

Filologia angielska Łódź studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filologia angielska Łódź studia stacjonarne

Filologia angielska Łódź studia niestacjonarne

Kierunki filologiczne w Łodzi

Rozwiń

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia