Filologia angielska - Łódź

Filologia angielska - Łódź

Filologia angielska - Łódź

Studia w Łodzi

filologia angielska

Odkryj filologię angielską w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować

Filologia angielska studia Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Filologia angielska w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Łódzkim w trybie stacjonarnym (dziennym).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Łódzki oferuje 100 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

Program nauczania na kierunku filologia angielska będzie oscylował wokół nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz kulturoznawstwa. Ponadto nauczą się języka angielskiego, dokonywania tłumaczeń z języka polskiego na angielski oraz odwrotnie, a także poznają zasady analizy i interpretacji tekstów z kanonu literatury angielskiej i amerykańskiej.

Po ukończeniu studiów na kierunku filologia angielska można podjąć pracę w międzynarodowych firmach i korporacjach. Po wybraniu odpowiedniej specjalizacji i zdobyciu przygotowania pedagogicznego można wykonywać zawód nauczyciela języka angielskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.  Absolwenci znajdą także zatrudnienie w biurach tłumaczeniowych, wydawnictwach oraz w szkołach językowych.

 

czytaj dalej wszystko o Filologia angielska - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek filologia angielska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie filologia angielska jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Filologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku filologia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Filologia angielska w Łodzi?

Warto wiedzieć nieco o wymaganiach obowiązujących podczas rekrutacji na studia filologiczne na kierunku Filologia angielska w Łodzi, ponieważ zainteresowanie podjęciem tych studiów jest na tyle duże, że osoby, które nie przyłożą się odpowiednio do egzaminu maturalnego, będą miały mniejsze szanse na dostanie się.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku filologia angielska najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • drugi język obcy
 • filozofia
 • geografia
 • historia
 • język angielski
 • język polski
 • język łaciński i kultura antyczna
 • wiedza o społeczeństwie

 

Przedmiotami wiodącymi na większości łódzkich uczelni, oferujących możliwość podjęcia studiów na kierunku Filologia angielska, są język angielski, język polski. Warto mieć na względzie fakt, że procedury aplikacyjne są zmienne i warto na bieżąco śledzić ustalenia wybranej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 17.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 17.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 17.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 17.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 24.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 24.05.2021
do 09.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia angielska w Łodzi

Czas trwania studiów na kierunku filologia angielska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA ANGIELSKA ŁÓDŹ STUDIA I STOPNIA

FILOLOGIA ANGIELSKA ŁÓDŹ STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek filologia angielska na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki Przedmioty:

drugi język obcy, filozofia, geografia, historia, język angielski, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA ANGIELSKA ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku filologia angielska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
100
II stopnia:
100
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek filologia angielska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Ceny za pierwszy rok studiów na kierunku filologia angielska (2020/2021)

stacjonarne niestacjonarne
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi stacjonarne:
5160 zł
niestacjonarne:
4680 zł
Dowiedz się więcej
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi Społeczna Akademia Nauk w Łodzi stacjonarne:
5040 zł
niestacjonarne:
4680 zł
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stacjonarne:
bezpłatne (limit: 100)
niestacjonarne:
-
Dowiedz się więcej

Źródło: Strony internetowe uczelni (23.06.2020)

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni klikając powyższy link "Dowiedz się więcej".

Harmonogram rekrutacji +

Harmonogram rekrutacji na wybrane kierunki studiów indywidualnie ustalany jest poszczególne ośrodki akademickie. Informacje na jego temat znajdziesz na stronach internetowych uczelni. Ważne jest to, byś odpowiednio wcześnie się z nim zapoznał i w przyszłości uniknął rozczarowań. W harmonogramie rekrutacji uwzględnione są terminy rejestracji na studia, zakończenie rekrutacji, czy czas składania podstawowych dokumentów.

Na ogół przyszli studenci na wybrane przez siebie kierunki mogą rejestrować się już na przełomie kwietnia oraz września. Ważne jest jednak przede wszystkim to, ile punktów otrzymają podczas egzaminów maturalnych, one mają bowiem decydujące znaczenie podczas kwalifikacji. Kandydaci dowiedzą się, czy znaleźli się na listach osób przyjętych mniej więcej w połowie lipca. Wtedy są ogłaszane wyniki naboru na studia.

Uczelnie w Łodzi otwierają także dodatkowe etapy rekrutacji na te kierunki, na które nie zostały wypełnione limity miejsc w lipcu. Odbywają się one zarówno sierpniu, jak i we wrześniu. Jeżeli zatem nie dostałeś się na wymarzone studia w Łodzi na kierunku filologia angielska w pierwszym terminie, to nic straconego, ponieważ czekać będą na ciebie dodatkowe terminy rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne +

Informacje na temat tego, jakie dokumenty dostarczyć do dziekanatu w pierwszej kolejności, znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Wymogi te mogą się nieznacznie różnić w zależności od uczelni. Ich trzon jest jednak bardzo podobny i wśród dostarczanych przez ciebie dokumentów obligatoryjnie powinny się znaleźć:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
 • aktualna fotografia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • różnego rodzaju podpisane umowy.

Bardzo ważne jest, abyś dostarczane przez siebie dokumenty dostarczył terminowo. Stanowić to będzie potwierdzenie, że wciąż chcesz być studentem wybranego przez siebie kierunku. Jeżeli ten etap zostanie przez ciebie zaniedbany, najprawdopodobniej zostaniesz skreślony z list osób przyjętych na studia.

Opłaty rekrutacyjne +

Odpowiednio wcześnie zapoznaj się również z informacjami o tym, jak wygląda kwestia opłat rekrutacyjnych na wybrane przez ciebie kierunki studiów. Uczelnie w Łodzi ustalają je również indywidualnie, więc wytyczne znajdziesz na stronach internetowych wybranych ośrodków akademickich. Opłaty rekrutacyjne w zależności od kierunku wahają się od 85 do nawet 150 zł. Część uczelni proponuje także jedną opłatę za konkretną pulę kierunków. Opłatę rekrutacyjną możesz uiścić za pośrednictwem poczty polskiej lub przy pomocy przelwu oraz płatności elektronicznych (PayU). Pamiętaj, by potwierdzenie przelewu dostarczyć także do dziekanatu uczelni.

Przedmioty kwalifikacyjne +

By dostać się na studia dietetyczne w Łodzi, powinieneś odpowiednio wcześnie przygotować się do rekrutacji. To bardzo popularny kierunek kształcenia, więc bardzo często dzieje się tak, że liczba osób chętnych przewyższa liczbę otwartych miejsc. Do egzaminów maturalnych powinieneś doskonale przygotować się zatem z przedmiotów ścisłych, wśród których obowiązkowo znajdą się biologia oraz chemia. Dodatkowym atutem będą przedmioty takie jak matematyka, czy nawet fizyka.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Z przelicznikiem punktów kwalifikacyjnych również powinieneś zapoznać się odpowiednio wcześnie, by nic nie stanowiło dla ciebie zaskoczenia podczas procesu rekrutacji. Informacje na jego temat znajdziesz zawsze w zakładkach rekrutacyjnych na stronach internetowych ośrodków akademickich. To, czy dany kandydat zakwalifikuje się na studia, zależy bowiem od tego, czy przedmioty, które zdawał na maturze są punktowane w procedurze rekrutacyjnej. Każdy kierunek studiów wiąże się ze zdawaniem innych przedmiotów. W przeliczniku punktów kwalifikacyjnych uwzględniony jest także poziom, na jakim zdawany był dany przedmiot. Maturzyści zawsze mają do wybory dwa poziomy – podstawowy oraz rozszerzony.

Olimpiady oraz konkursy +

Jeżeli jesteś pasjonatem języka angielskiego oraz szeroko rozumianej kultury anglosaskiej, możesz spokojnie pomyśleć o wzięciu udziału w olimpiadach przedmiotowych, które otworzą ci drzwi do studiów na tym interesującym kierunku. Pamiętaj jedynie, że twoja wiedza i kompetencje lingwistyczne powinny znacznie wykraczać poza ramy szkoły średniej. W zmaganiach biorą bowiem jedynie najlepsi uczniowie. Stawka jest jednak bardzo duża – na finalistów oraz laureatów olimpiad stopnia centralnego czekają miejsca na listach osób przyjętych na studia. Znajdują się oni na nich poza kolejnością. Jeżeli marzysz zatem o studiach w Łodzi na kierunku filologia angielska, rozważ wzięcie udziału w Olimpiadzie Języka Angielskiego. Pamiętaj, że bycie finalistą olimpiady nie zwalnia cię z obowiązku przystąpienia do egzaminów maturalnych.

Gdzie studiować na kierunku Filologia angielska w Łodzi?

 

Filologia angielska studia w Łodzi - uczelnie:

 • Uniwersytet Łódzki
 • Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 
 

Kierunki filologiczne w Łodzi

Rozwiń

Jak wyglądają studia na kierunku Filologia angielska w Łodzi?

Nikogo na świecie nie trzeba przekonywać, że język angielski jest najbardziej uniwersalną mową, obowiązującą w niemal każdym obszarze geograficznym. Próżno szukać człowieka należącego do młodego pokolenia, który nie znałby chociaż podstaw mowy Szekspira i nie potrafiłby się za jej pomocą porozumieć z innymi. 

Uniwersalność języka angielskiego i moda na jego naukę jest jeszcze bardziej potęgowana faktem, że niemal każdy pracodawca oczekuje od swoich pracowników komunikatywnej umiejętności władania angielskim, a ponadto punkty uzyskane z egzaminu maturalnego właśnie z tego języka są brane pod uwagę jako jedne z pierwszych podczas wyłaniania najlepszych kandydatów na dane studia.

Stajesz w opozycji do powszechnie utartego przekonania, że absolwenci kierunków humanistycznych nie mają przed sobą przyszłości? Ulubionym przedmiotem w szkole zawsze był angielski? Przyswajanie nowych słówek było dla ciebie przyjemnością? Chcesz związać swoją zawodową przyszłość z koniecznością posługiwania się językiem angielskim na co dzień? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco przynajmniej na jedno pytanie, to studia na kierunku Filologia angielska w Łodzi mogą być strzałem w dziesiątkę!

 

1. Na początek

Coraz poważniej zastanawiasz się nad podjęciem studiów filologicznych w Łodzi na kierunku Filologia angielska, ale nie wiesz jeszcze do końca, czego można spodziewać się po nauce na tym kierunku? W trakcie studiów na kierunku Filologia angielska w Łodzi zgłębisz nieznane ci wcześniej zagwozdki językowe, poznasz składnie oraz nowe metody tworzenia zdań.

Jako że studia te to nie tylko nauka języka, zapoznasz się bardzo szczegółowo z historią krajów anglojęzycznych. Dowiesz się, jakie wydarzenia historyczne oraz te, które odegrały się na scenie politycznej na przestrzeni wieków, miały największy wpływ na obecne ukształtowanie kulturowe tych obszarów.

 

2. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku filologia angielska możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

3. Program studiów i przedmioty

W trakcie studiów na kierunku Filologia angielska w Łodzi, będziesz miał okazję do zapoznania się z literaturą pisaną w języku Szekspira. Poznasz nowe spojrzenie na możliwość interpretowania klasycznych pozycji literackich oraz nauczysz się wykonywania wiernych przekładów językowych, w celu jak najlepszego oddania treści utworu.

Zajęcia warsztatowe, które w głównej mierze będą oparte na pracy w grupie, nauczą się skutecznej współpracy z innymi, a tym samym znacznie poszerzą twoje kompetencje interpersonalne. Ponadto będziesz miał okazję do ćwiczenia wymowy angielskiej i porozumiewania się w tym języku.

Bardziej specjalistyczna nauka będzie zależała od specjalności, na jaką zdecydujesz się podczas studiów na kierunku Filologia angielska w Łodzi. Translatoryka, jak sama nazwa wskazuje, uposaży cię w gruntowną wiedzę z zakresu wykonywania skomplikowanych tłumaczeń, zarówno z polskiego na angielski, jak i z angielskiego na polski.

Jeśli bardziej interesuje cię wykształcenie w kierunku przyszłej pracy w placówkach oświatowych, odbędziesz solidne przeszkolenie z podstaw psychologii oraz pedagogiki, co pozwoli ci na kompetentne wypełnianie roli nauczyciela nauczania przedszkolnego, początkowego, jak i również na dalszych etapach edukacji.

 

W programie studiów na kierunku filologia angielska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Ile trwają studia na kierunku Filologia angielska w Łodzi?

Ile trwają studia na kierunku Filologia angielska w Łodzi?

Studia na kierunku Filologia angielska w Łodzi, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku Filologia angielska w Łodzi, podobnie jak większość innych kierunków studiów licencjackich, trwają sześć semestrów, a więc trzy lata.

Ambitniejsi absolwenci, chcący pogłębiać zdobytą wiedzę i umiejętności, będą mogli aplikować na studia drugiego stopnia, które trwają dwa lata i zostają zwieńczone uzyskaniem tytułu magistra.

W przypadku Filologii angielskiej warto podejść do wybranych studiów podyplomowych, aby stać się jeszcze cenniejszym pracownikiem na rynku pracy. Wówczas nauka nie skończy się na przewidzianych dla samych studiów pięciu latach.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Filologia angielska w Łodzi?

 

Gdzie studiować

Zastanawiasz się, jakich informacji należałoby zasięgnąć przed ostateczną decyzją w sprawie podjęcia studiów na kierunku Filologia angielska w Łodzi? Ten akapit powinien rozwiać twoje wątpliwości.

Najpierw powinieneś zorientować się, jakie łódzkie uczelnie oferują możliwość podjęcia studiów na kierunku Filologia angielska. Wybór jest dosyć spory, bo Uniwersytet Łódzki, Społeczna Akademia Nauk, Akademia Humanistyczno Ekonomiczna stwarzają okazję do zdobywania wykształcenia na tym kierunku w Łodzi.

Dwie z wymienionych wcześniej są uczelniami niepublicznymi – podjęcie studiów wiąże się z obowiązkiem wnoszenia systematycznych opłat semestralnych, a w procesie rekrutacji zazwyczaj liczy się kolejność zgłoszeń. Aby nabrać pewności w kwestii ustaleń rekrutacyjnych, warto zgłębić bieżące ustalenia znajdujące się na stronach internetowych łódzkich uczelni.

 

Proces rekrutacji

W procesie rekrutacji na Uniwersytet Łódzki odbywa się konkurs świadectw maturalnych dla kandydatów na studia pierwszego stopnia na kierunku Filologia angielska. Przedmiotami wiodącymi dla tego kierunku są najczęściej język angielski oraz język polski.

Kandydaci na studia drugiego stopnia na Filologię angielską w Łodzi powinni przygotować się do konkursu dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia. Tylko ci, którym najlepiej powiodło się podczas wcześniejszego toku nauki, będą mieli szansę na zasilenie szeregów Uniwersytetu.

Pierwszym krokiem do stania się studentem Filologii angielskiej w Łodzi jest wypełnienie formularza aplikacyjnego, znajdującego się na stronie internetowej wybranej łódzkiej uczelni. Należy pamiętać, aby podać tam prawdziwe wyniki uzyskane na maturze. Prawda prędzej czy później wyjdzie na jaw.

Po otrzymaniu odpowiedzi informującej o pozytywnym dla nas ukończeniu rekrutacji, pozostanie tylko dostarczenie komisji rekrutacyjnej ksero świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, fotografii o odgórnie ustalonych wymiarach oraz wypełnionej deklaracji aplikacyjnej. Prawda, że proste?

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku Filologia angielska w Łodzi?

Jaka praca po studiach na kierunku Filologia angielska w Łodzi?

Perspektywy tworzące się przed absolwentem studiów na kierunku Filologia angielska w Łodzi są na tyle szerokie, że z pewnością będzie on w stanie znaleźć odpowiednią dla siebie pracę, dzięki której nie uświadczy wypalenia zawodowego, a myśl o kolejnym poniedziałku nie będzie źródłem przykrych dreszczy ani stanów depresyjnych.

 

►►

Absolwent Filologii angielskiej w Łodzi będzie mógł spróbować swoich sił w pracy z dziećmi i młodzieżą jako nauczyciel angielskiego. Zdobyta podczas studiów szeroka wiedza lingwistyczna, a także ta z zakresu historii Wielkiej Brytanii i Ameryki zwiększy twoje szanse na zostanie ulubionym belfrem w szkole.

 

Biura tłumaczeniowe nie mogłyby istnieć, gdyby nie kompetentni absolwenci Filologii angielskiej, którym niestraszne nawet najbardziej skomplikowane zlecenia translatorskie ze specjalistycznych obszarów. Jeśli będziesz gotów, aby poświęcić kilka lat na dodatkowe kształcenie i wykonanie kursu dla tłumaczy przysięgłych, znacznie zwiększysz swoje możliwości zawodowe.

 

Jeśli bardzo cenisz sobie kontakt z ludźmi, a codzienna rozmowa z obcokrajowcami byłaby dla ciebie doskonałą możliwością samorozwoju, jako absolwent jednego z najbardziej popularnych kierunków studiów w Łodzi będziesz mógł spróbować swojego szczęścia w pracy dla międzynarodowych korporacji, zajmujących się nawiązywaniem i pozyskiwaniem sieci kontaktów zagranicznych.

 

 

Wydawnictwa, redakcje czasopism oraz środki masowego przekazu będą ci wdzięczne za kompetentne tłumaczenia istniejących już treści, wykonywanie całkiem nowych przekładów oraz branie udziału w różnych konferencjach, wymagających wykonywania słownych tłumaczeń w czasie rzeczywistym.

Obszar placówek, w których można podjąć pracę po ukończeniu studiów na kierunku Filologia angielska w Łodzi, nie ogranicza się do jednej dziedziny nauki, a wynikające z tego spektrum możliwości daje absolwentom duże pole do manewru po współczesnym rynku pracy.

Studia na kierunku filologia angielska Łódź – zaoczne (niestacjonarne)

Studia w Łodzi na kierunku filologia angielska możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia zaoczne, które odbywają się w trybie weekendowym, co oznacza, że zajęcia realizowane są od piątku do niedzieli w zależności od programu studiów wybranej uczelni w Łodzi. Studia dzienne realizuje się w trakcie zajęć od poniedziałku do piątku.

dowiedz się więcej na temat kierunku filologia angielska studia zaoczne w Łodzi

Jakie są ceny studiów na kierunku filologia angielska w Łodzi?

Studia niestacjonarne w formie wieczorowej lub zaocznej są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane w zależności od realizowanego kierunku studiów i indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi. Czesne za rok studiów na kierunku filologia angielska możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi. Studia stacjonarne są bezpłatne, wymagają jednak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA - ceny w Łodzi

Jakie opinie mają studia na kierunku Filologia angielska w Łodzi?

Wielu młodych ludzi, czujący oddech zbliżającej się matury na plecach, wciąż nie jest pewnych co do ścieżki kształcenia, którą chcieliby podążać. Dlatego opinie starszych kolegów mogłyby im bardzo pomóc.

 

Marek, student Filologii angielskiej w Łodzi, mówi:

„Studia filologiczne to nie tylko ciągłe zakuwanie dużej liczby słówek. To również nauka o kulturze i historii krajów anglojęzycznych. Osobiście nie wyobrażam sobie studiowania czegokolwiek innego i mogę polecić ten kierunek innym.”

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)