Wstęp do językoznawstwa

Wstęp do językoznawstwa

Wstęp do językoznawstwa

Wstęp do językoznawstwa

Wybierasz studia na kierunku filologia angielska? Odpowiednio prześledź program kształcenia – dzięki temu nic nie będzie dla ciebie zaskoczeniem. Przedmioty, które pojawiają się w siatce dydaktycznej możemy podzielić na dwie najważniejsze grupy – literaturoznawczą oraz językoznawczą. To one budują filar nauki każdego przyszłego filologa angielskiego.

Jeden z najważniejszych przedmiotów to oczywiście wstęp do językoznawstwa. Studenci poznają odstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa: język, znak, akt mowy, tekst, system. Język jako system znaków. Klasyfikacja znaków i cechy znaku językowego. Związki językoznawstwa z innymi naukami. Językoznawstwo wewnętrzne i zewnętrzne: etnolingwistyka, psycholingwistyka, socjolingwistyka, pragmalingwistyka itd.

Wykłady oraz ćwiczenia praktyczne z tego przedmiotu będą dotyczyły  wprowadzenia studentów w zagadnienia językowe, które stanowić mają podstawę teoretyczną dla przedmiotów językoznawczych oraz zapoznanie z podstawową terminologią i pojęciami lingwistycznymi.

 

idź do kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA STUDIA ŁÓDŹ

w Łodzi - zasady rekrutacji

Komentarze (0)