Stypendia na zagraniczne staże naukowe dla kadry UŚ w Katowicach

Stypendia na zagraniczne staże naukowe dla kadry UŚ w Katowicach

Studia Katowice i woj. śląskie - Uniwersytet Śląski w Katowicach

18.04.2023

Stypendia na zagraniczne staże naukowe dla kadry UŚ w Katowicach

Druga edycja konkursu „Mobilność|Nauka” została rozstrzygnięta. Wśród laureatów znalazło się dwanaście osób, cztery z Wydziału Nauk Społecznych, po 3 z Wydziału Nauk Przyrodniczych i Wydziału Humanistycznego oraz 2 z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych. W tym roku o stypendium aplikowało 21 osób z 13 różnorodnych dyscyplin realizowanych na Uniwersytecie Śląskim.

Celem programu jest wspieranie mobilności naukowej kadry Uniwersytetu Śląskiego oraz transferu wiedzy i rozwoju umiejętności pracowników. W ramach dofinansowania koszty związane ze stażem naukowym zostaną sfinansowane z budżetu programu „Inicjatywa Doskonałości badawczej”.

W programie brano pod uwagę wiele aspektów, w tym jednostkę naukową, w której wnioskodawca planuje odbyć staż naukowy. Część laureatów konkursu planuje realizować staże pod kierunkiem wybitnych naukowców w jednostkach badawczych zajmujących miejsca w pierwszej dwusetce rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities – ARWU).

Kadra UŚ będzie zmieniać się na (jeszcze) lepsze! Laureaci będą mieli okazje odbyć staż naukowy w prestiżowych uczelniach na całym świecie, takich jak: Uniwersytet Karoliny Północnej w Chapel Hill czy chociażby Uniwersytet w Liverpoolu.

Katowice zostały okrzyknięte Miastem Nauki 2024! To niesamowity sukces miasta. Został osiągnięty dzięki współpracy 7 placówek akademicznych. Każda z nich przykłada swoją cegiełkę do utrzymania  wysokiego poziomu studiów w Katowicach

Jednak liderem pozostaje Uniwersytet Śląski w Katowicach, który pochwalić się może nie tylko bogatą ofertą kierunków studiów, ale również wysoce wykwalifikowaną kadrą, która prowadzi swoich podopiecznych przez tę naukową ścieżkę, starając się otworzyć przed nimi jak najwięcej okazji na rozwój. Jeżeli pragniesz kształcić się pod okiem najlepszym, nie zastanawiaj się – przystąp do zbliżającej się wielkimi krokami rekrutacji na studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Komentarze (0)