Ponad 50 kierunków studiów do wyboru – rekrutacja 2023/2024 na PŚ

Ponad 50 kierunków studiów do wyboru – rekrutacja 2023/2024 na PŚ

Studia Katowice i woj. śląskie - Politechnika Śląska w Gliwicach

19.06.2023

Ponad 50 kierunków studiów do wyboru – rekrutacja 2023/2024 na PŚ

Politechnika Śląska przygotowała ofertę ponad 50 kierunków studiów I oraz II stopnia na rok akademicki 2023/2024, wśród nich znalazły się trzy nowe kierunki: inżynieria ogólna, mikroinformatyka systemów cyfrowych oraz technologie kognitywne i media społecznościowe. Rekrutacja na studia na PŚ w Gliwicach wystartowała 30 maja 2023 r. I etap rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia potrwa do 10 lipca 2023 r.

 

Architektura, energetyka, a może inżynieria lotnicza i kosmiczna?

Wybór zarówno uczelni, jak i kierunku studiów jest jednym z najważniejszych momentów w życiu młodego człowieka, ponieważ ów decyzja może zaważyć na jego przyszłości. W ofercie edukacyjnej PŚ na rok akademicki 2023/2024 znalazło się ponad 50 kierunków studiów I oraz II stopnia. Program kształcenia realizowany jest w formie:

  • stacjonarnej – np.: biomedical engineering, fizyka techniczna, czy teleinformatyka,
  • niestacjonarnej – np.: inżynieria środowiska, logistics, czy zarządzanie projektami.

Rekrutacja 2023/2024 na Politechnikę Śląską w Gliwicach zostanie przeprowadzona online. I etap rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia potrwa do 10 lipca 2023 r. Warto przypomnieć, że oferta edukacyjna PŚ 2023/2024 powiększyła się o trzy nowe kierunki. Od nowego semestru akademickiego studenci rozpoczną naukę na: inżynierii ogólnej, mikroinformatyce systemów cyfrowych oraz technologiach kognitywnych i mediach społecznościowych.

 

Rekrutacja 2023/2024 na PŚ. Jak zapisać się na studia?

Rekrutacja 2023/2024 na studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach rozpoczęła się 30 maja 2023 r. I etap rekrutacji potrwa do 10 lipca 2023 r. W tym terminie kandydaci zobowiązani są do:

  • elektronicznej rejestracji,
  • wyboru kierunku,
  • dokonania opłaty rekrutacyjnej.

Ogłoszenie wyników I tury rekrutacji odbędzie się 14 lipca 2023 r. Osoby zakwalifikowane dostarczą komplet dokumentów do placówki w terminie od 14 do 19 lipca 2023 r. W przypadku niewypełnienia miejsc elektroniczna rejestracja w ramach II tury rozpocznie się 21 lipca i zakończy 24 lipca 2023 r. Wyniki II tury rekrutacji 2023/2024 zostaną ogłoszone 26 lipca 2023 r.

 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Politechnika Śląska jest najstarszą uczelnią techniczną na Górnym Śląsku, należy również do grona największych szkół wyższych oferujących kształcenie inżynierskie w kraju. PŚ w Gliwicach składa się z 13 wydziałów, 1 instytutu oraz 1 centrum naukowo-dydaktycznego. Politechnika może pochwalić się bogatą historią. Uczelnia powstała tuż po II wojnie światowej, w roku 1945 r. Wtedy funkcjonowało jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce.

Politechnika Śląska jest ważnym elementem życia publicznego Górnego Śląska, dodatkowo pełni istotną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą w regionie. Uczelnia zalicza się również do grona prestiżowych, europejskich uniwersytetów technicznych. PŚ administruje innowacyjne badania naukowe oraz prace rozwojowe, kształci specjalistyczną kadrę oraz przyczynia się do dynamizacji rozwoju regionu i społeczności lokalnych.

Komentarze (0)