Publiczne LO UŁ zaprasza! – rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Publiczne LO UŁ zaprasza! – rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Studia Łódź - Uniwersytet Łódzki

02.04.2024

Publiczne LO UŁ zaprasza! – rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata należy do grona najwyżej ocenianych szkół średnich w regionie i w Polsce! PLO UŁ zaprasza absolwentów szkół podstawowych do wzięcia udziału w rekrutacji. W roku szkolnym 2024/2025 liceum otworzy 4 klasy.


Oferta edukacyjna PLO UŁ

1A – klasa humanistyczna z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, historii oraz: dla pierwszej połowy oddziału – języka łacińskiego, a dla drugiej połowy oddziału – WOS-u. Ukończenie tej klasy umożliwi absolwentowi kontynuację kształcenia m.in. na: Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Filologicznym, Wydziale Filozoficzno-Historycznym, Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ.

1B – klasa dwujęzyczna z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania, z rozszerzonym programem nauczania geografii, historii i filozofii. Filozofia oraz matematyka (nauczana na poziomie podstawowym) będą nauczane z elementami języka angielskiego. Absolwent tej klasy może aplikować na studia na: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydział Nauk Geograficznych, Wydział Zarządzania, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Filologicznym UŁ.

1C – klasa nauk ścisłych z rozszerzonym programem nauczania matematyki, fizyki i informatyki. Możliwość kontynoacji kształcenia m.in. na: Wydziale Matematyki i Informatyki, Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, na Politechnice Łódzkiej.

1D – klasa chemii i nauk o życiu z rozszerzonym programem nauczania matematyki, chemii i biologii. Absolwenci tego kierunku studiują m.in. na: Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, Wydziale Chemii UŁ, Uniwersytecie Medycznym.

Warto wspomnieć, że w każdej klasie drugim językiem nowożytnym do wyboru jest: francuski lub niemiecki.

 


Wymagania rekrutacyjne

W procesie rekrutacji uwzględnianie są następujące przedmioty:

  • 1A - język polski, matematyka, język angielski, historia.
  • 1B - język polski, matematyka, język angielski oraz historia/geografia (do wyboru).
  • 1C - język polski, matematyka, język angielski, informatyka/fizyka (do wyboru).
  • 1D - język polski, matematyka, język angielski oraz chemia/biologia (do wyboru).


Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego od lat znajduje się w czołówce najlepszych liceów w Polsce. W rankingu liceów akademickich w cały kraju w 2024 roku zostało sklasyfikowane na 3. miejscu! PLO UŁ wyróżnia się szczególną formą prowadzenia zajęć - nie ma w nim dzwonków. Lekcje prowadzone są także przez nauczycieli akademickich. Atmosfera panująca w liceum przygotowuje uczniów do wkroczenia w świat akademickiego kształcenia. Ponadto, liceum ma bogatą ofertę kół naukowych oraz sekcję sportową.

Komentarze (0)