Collegium Da Vinci jest jedną z najpopularniejszych uczelni w Polsce

Collegium Da Vinci jest jedną z najpopularniejszych uczelni w Polsce

Studia Poznań - Collegium Da Vinci w Poznaniu

06.05.2024

Collegium Da Vinci jest jedną z najpopularniejszych uczelni w Polsce

Niedawno opublikowano raport Ministerstwa Edukacji i Nauk, Collegium Da Vinci znalazło się w wśród uczelni cieszących się największym zainteresowaniem w Polsce. To nie jest debiut. Collegium pojawia się na liście już po raz kolejny. Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych CDV zaznacza, że za tym wynikiem stoi model praktyczny kształcenia oparty na ścisłej współpracy z partnerami biznesowymi.
 


Klucz do sukcesu
Collegium Da Vinci widnieje na liście uczelni niepublicznych najczęściej wybieranych przez kandydatów według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów (ponad 1 tys.) na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2023/2024 r. CDV pojawiło się w zestawieniu zarówno w obszarze studiów stacjonarnych (na które aplikowało 1999 chętnych), jak i niestacjonarnych (z 1620 chętnymi).

"Za wynikiem tym stoi na pewno unikatowy w skali kraju model praktycznego kształcenia studentów oparty o ścisłą współpracę z partnerami biznesowymi. Model, w którym bardzo duży nacisk położono na rozwój indywidualnych talentów i predyspozycji studentów – choćby w ramach grupowej i indywidualnej pracy z tutorami, kształcenie kompetencji przyszłości kluczowych z perspektywy efektywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy, a także na indywidualizację kształcenia pozwalającą każdemu studentowi w dużym stopniu na swobodne budowanie własnej ścieżki edukacyjnej" – podkreśla dr Krzysztof Patkowski, Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych CDV.

 


Najpopularniejsze dyscypliny i kierunki na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia
W raporcie Ministerstwa Edukacji i Nauki znajdziemy także zestawienia najpopularniejszych dyscyplin i kierunki studiów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia. Wśród dyscyplin najchętniej wybieranych przez studentów znalazły się również te, pochodzące z oferty Collegium Da Vinci:

  • nauki o zarządzaniu i jakości (72 519 zgłoszeń) – realizowane w Collegium Da Vinci w ramach kierunku zarządzanie kreatywne w języku polskim i angielskim, Biznes Manager i Zarządzanie w IT,
  • informatyka techniczna i telekomunikacja (67 268 zgłoszenia) – realizowane w ramach kierunku informatyka w języku polskim i angielskim.


Collegium Da Vinci jest jedną z najstarszych niepublicznych uczelni w województwie wielkopolskim. Na polskim rynku edukacyjnym działa już od ponad ćwierćwiecza. W ofercie edukacyjnej uczelni możemy znaleźć innowacyjne kierunki studiów, stworzone przy współpracy z pracodawcami. Program kształcenia układany jest w zgodzie z trendami w światowej gospodarce oraz kierunkiem zmian na dynamicznym rynku pracy. Absolwenci CDV są rozchwytywani przez pracodawców i bez trudu znajdują pracę zgodną ze swoimi zainteresowaniami i wykształceniem.

Komentarze (0)