Management

Management

Management

22.04.2023

Management – Uniwersytet WSB Merito w Gdyni

Management to angielski odpowiednik Zarządzania, oferowany na studiach pierwszego i drugiego stopnia. To propozycja dla osób, które pragną poznać zasady tworzenia profesjonalnych projektów, zasady zarządzania zasobami ludzkimi, zasady analizy i raportowania, jak również zagadnienia związane z podejmowaniem inicjatyw na rzecz własnej przedsiębiorczości. Ponadto, kierunek ten oferuje rozwijanie umiejętności w zakresie języka biznesowego – polskiego i angielskiego, bowiem w uczelni prowadzącej kształcenie studenci mają możliwość zdobycia prestiżowego certyfikatu Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. O którą uczelnię chodzi? Uniwersytet WSB Merito w Gdyni.

Studia na kierunku management w WSB GDYNIA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Management w Uniwersytecie WSB Merito w Gdyni umożliwia pozyskanie wszechstronnej wiedzy z obszaru zarządzania. Studenci zaznajamiają się między innymi z: zasadami zarządzania zespołem i skutecznej komunikacji menedżerskiej, organizacją i zarządzaniem czasem pracy, tworzeniem i realizacją biznesplanów, zasadami zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, jak również zarządzaniem w środowisku projektowym oraz technikami sprzedaży.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Management w Uniwersytecie WSB Merito w Gdyni prowadzone są w oparciu o bogaty program nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • podstawy rachunkowości,
 • źródła finansowania przedsiębiorstw,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • systemy informatyczne w zarządzaniu,
 • negocjacje w biznesie,
 • kształtowanie instrumentów marketingu

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki i otrzymaniu dyplomu? Absolwenci studiów na kierunku Management w Uniwersytecie WSB Merito w Gdyni wyróżniają się obszerną wiedzą oraz licznymi umiejętnościami. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach: zarządzania jakością, sprawozdawczości finansowej, zarządzania projektami, logistyki i zarządzania dystrybucją, czy zarządzania marketingowe. Ponadto, dzięki realizowanym specjalnościom mogą pochwalić się znajomością funkcjonowania rynku funduszy inwestycyjnych, zasad opracowywania strategii rozwoju firmy na rynku międzynarodowym, czy specjalistycznych narzędzi informatycznych w zarządzaniu projektem. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi jako: specjalista do spraw handlu międzynarodowego, specjalista do spraw marketingu, menedżer zespołu IT, kierownik projektu, pracownik działu finansowego firm międzynarodowych, czy też pracownik obsługi operacyjnej funduszy inwestycyjnych.

 

Opinie

Kierunków związanych z przestrzenią zarządzania jest bardzo wiele. Kandydaci na studia mogą mieć zatem nie lada problem z wyborem odpowiedniej dla siebie uczelni. Jeśli chcemy pozyskać nowoczesną wiedzę, popartą licznymi umiejętnościami i kompetencjami społecznymi, warto zainteresować się ofertą edukacyjną omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Uniwersytet WSB w Gdyni opinie? Paweł, student kierunku Management mówi:

„Uniwersytet WSB w Gdyni to uczelnia nowoczesna, a studia zwracają uwagę na aktualne problemy dotyczące zarządzania, marketingu, czy funkcjonowania rynku. Studia tutaj dają gwarancję, że zdobywane wykształcenie jest praktyczne i będzie je można wykorzystać na wiele sposobów.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Management w Uniwersytecie WSB w Gdyni:

Absolwent kierunku Management w Uniwersytecie WSB w Gdyni posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • zarządzania przedsiębiorstwem i jego finansami,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • zarządzania projektami,
 • doboru personelu i motywowania pracowników,
 • kształtowania instrumentów marketingu,
 • wyceny instrumentów finansowych,
 • realizowania transakcji w handlu zagranicznym,
 • kierowania produkcją w środowisku międzynarodowym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Management:

Absolwent kierunku Management w Uniwersytecie WSB w Gdyni znajdzie zatrudnienie między innymi jako:

 • specjalista do spraw marketingu międzynarodowego,
 • menedżer zespołów IT,
 • analityk i architekt rozwiązań IT,
 • specjalista do spraw handlu międzynarodowego,
 • kierownik projektu.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet WSB Merito w Gdyni

Komentarze (0)