Psychologia

Psychologia

Psychologia

04.06.2023

Psychologia – Uniwersytet WSB Merito w Warszawie

Psychologia od wielu lat zajmuje najwyższe pozycje we wszelakich rankingach popularności. Pomimo rozwoju nowoczesnych technologii, który istotnie wpływa na niemal wszystkie aspekty naszej codzienności, to nadal człowiek pozostaje najciekawszym obiektem badań oraz obiektem, który wydaje się w pełni odkryty to jednak wciąż rodzący pytania. Duże zainteresowanie psychologią spowodowane jest także tym, że znajduje ona zastosowanie w licznych obszarach, między innymi w: medycynie, zarządzaniu czy biznesie, co otwiera przed absolwentami szerokie pole zawodowych możliwości.

Studia na kierunku psychologia w UCZELNIA WSB MERITO WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Psychologia w Uniwersytecie WSB Merito w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych z obszaru nauk psychologicznych oraz nauk pokrewnych. Studenci zaznajamiają się między innymi z: koncepcjami psychologicznymi człowieka, biologicznymi podstawami zachowania, wyzwaniami współczesnej psychologii, teoriami i modelami osobowości, funkcjonowaniem procesów poznawczych, jak również narzędziami przydatnymi w pracy psychoterapeutycznej.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Psychologia w Uniwersytecie WSB Merito w Warszawie prowadzone są w oparciu o program kształcenia, na który składają się między innymi takie przedmioty jak:

 • psychologia emocji i motywacji,
 • psychologia poznawcza,
 • interwencja i pomoc psychologiczna,
 • psychologia międzykulturowa,
 • podstawy psychopatologii,
 • biologiczne podstawy zachowania człowieka

Studenci Psychologii w Uniwersytecie WSB Merito w Warszawie otrzymują możliwość zdobywania wiedzy szczegółowej z różnych obszarów, za sprawą oferowanych specjalności, których obszar tworzą: Psychologia kliniczna, Psychologia pracy i organizacji oraz Psychologia społeczna. Dzięki nim zaznajamiają się między innymi z: psychologicznymi aspektami innowacji i zmiany w organizacji, efektywnością indywidualną i zespołową w miejscu pracy, psychologią niedostosowania społecznego, psychologicznymi aspektami reklamy, psychologią wpływu społecznego czy społeczną odpowiedzialnością biznesu.

 

Nabywane umiejętności

Studenci Psychologii w Uniwersytecie WSB Merito w Warszawie zdobywają wszechstronną wiedzę, ale oprócz tego rozwijają jasno określone umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie: projektowania i przeprowadzania badań empirycznych, odróżniania emocji spontanicznych od udawanych, profilowania nieznanych sprawców przestępstw, przygotowywania specjalistycznych opinii do użytku sądów, prowadzenia mediacji i negocjacji w biznesie, oceniania pracy i potencjału pracowników, inicjowania pozytywnych zmian w zespołach pracowniczych, rozwiązywania konfliktów.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki i otrzymaniu dyplomu? Absolwenci Psychologii w Uniwersytecie WSB Merito w Warszawie wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach: zachowań społecznych, psychologii przywództwa, psychologii międzykulturowej, psychologii w marketingu, psychologii klinicznej, doboru pracowników, negocjacji i mediacji w biznesie. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w: służbie zdrowia, ośrodkach pomocy społecznej, resorcie pracy, ośrodkach terapii uzależnień, placówkach oświatowo- wychowawczych, centrach pomocy rodzinie, firmach szkoleniowych.

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Psychologię w Uniwersytecie WSB Merito w Warszawie:

Absolwent kierunku Psychologia w Uniwersytecie WSB Merito w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • biologicznych podstaw zachowania,
 • psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia,
 • psychologii emocji i motywacji,
 • interwencji i pomocy psychologicznej,
 • psychologii klinicznej,
 • przywództwa w organizacji,
 • zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • psychologii wpływu społecznego,
 • psychologii zachowań konsumenckich,
 • psychologii politycznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia w Uniwersytecie WSB Merito w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • służbie zdrowia,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • resorcie pracy,
 • wymiarze sprawiedliwości,
 • świetlicach środowiskowych,
 • placówkach oświatowo- wychowawczych,
 • ośrodkach terapii uzależnień,
 • centrach pomocy rodzinie,
 • firmach szkoleniowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia WSB Merito w Warszawie

Komentarze (0)