Kryminologia - studia online

Kryminologia - studia online

Kryminologia - studia online

10.10.2023

Kryminologia – Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego

Kryminologia jest nauką zajmującą się badaniem przestępstw oraz innych patologicznych zjawisk. Warte zaznaczenia jest, że różni się pod wieloma względami od kryminalistyki, która jako kierunek studiów również bywa oferowana przez uczelnie. Otóż, kryminalistyka koncentruje się na badaniu taktyk i technik wykrywania sprawców przestępstw, metodach i środkach rozpoznawania, zbieraniu dowodów i zabezpieczaniu śladów. Kryminologia natomiast interesuje się samym przestępstwem i przede wszystkim poszukuje odpowiedzi na pytanie: jak doszło do przestępstwa? Kryminologia zajmuje się czynnikami społeczno- behawioralnymi, wpływającymi na zjawisko przestępczości. Oznacza to, że kierunek studiów o tej nazwie jest niezwykle interesujący, ale również wymagający zagłębienia się w liczne obszary wiedzy. Kryminologię, w formie kształcenia online, oferuje Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego. Studia przygotowują do pracy we wszelkiego rodzaju instytucjach ochronnych i prewencyjnych, a zatem otwierają szerokie możliwości przed absolwentami.

Studia na kierunku kryminologia - studia online w WSKZ
Forma studiów online
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Kryminologia w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru nauk społecznych, w którym szczególną rolę odgrywają zagadnienia z zakresu prawa, socjologii i psychologii. Dlaczego? Ponieważ Kryminologia koncentruje się na przestępstwie i jego sprawcy, ofiarach, zjawiskach patologii oraz mechanizmach przeciwdziałania i zwalczania przestępczości. W toku studiów studenci Kryminologii zaznajamiają się między innymi z: rolą organów państwowych w przeciwdziałaniu zjawiskom patologicznym, teoriami kryminologicznymi, prawem karnym materialnym i procesowym oraz prawem wykroczeń, metodami badań kryminologicznych, psychologią sprawców i ofiar przestępstw, jak również zasadami postepowania w sprawach osób nieletnich. Ponadto, poruszają się po zagadnieniach wiktymologii, prognozowania przestępczości czy współczesnych zagrożeń społecznych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Kryminologia w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego prowadzone są w oparciu o program, na który składa się między innymi takie przedmioty jak:

 • nauka o państwie i polityce,
 • etyka służb publicznych,
 • nauka o przestępstwie,
 • przestępczość zorganizowana,
 • metodologia badań społecznych,
 • profilowanie kryminalne,
 • problematyka uzależnień

 

Nabywane umiejętności

Studenci Kryminologii zdobywają obszerną wiedzę, ale oprócz tego rozwijają jasno określone umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie: posługiwania się odpowiednią terminologią, analizowania zjawisk społecznych o charakterze kryminalnym, posługiwania się technikami śledczymi, tworzenia profilu przestępcy, badania poszlak, rekonstrukcji zdarzeń, interpretowania danych statystycznych dotyczących różnych form przestępczości i patologii społecznych, przeprowadzania badań empirycznych. Co warto podkreślić, WSKZ oferuje studentom dwie specjalności (Kryminalistyka i zwalczanie przestępczości oraz Patologie społeczne i ochrona ofiar), które można realizować jednocześnie.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Jakie perspektywy zawodowe czekają na osoby kończące naukę? Absolwenci studiów na kierunku Kryminologia w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego posiadają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach: psychologii sądowej, analizy kryminalnej, czynności operacyjno- rozpoznawczych, poszukiwania osób zaginionych, prewencji kryminalnej. Z pozyskanym wykształceniem mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w: wymiarze sprawiedliwości, policji, agencjach detektywistycznych, agencjach ochrony osób i mienia, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach socjoterapeutycznych.

 

Opinie

Kryminologia jest kierunkiem, który coraz częściej pojawia się w katalogach polskich uczelni. Co zrozumiałe, pojawia się dlatego, że przybywa chętnych do nauki. Przeglądając oferty edukacyjne łatwo zauważyć, że kształcenie proponowane jest najczęściej w wymiarze stacjonarnym. Która uczelnia pozwoli zatem na studiowanie w trybie online? Oczywiście, omawiana przez nas WSKZ. Jakie ma Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego opinie? Kamila, studentka Kryminologii mówi:

„Dlaczego wybrałam studia w WSKZ? Po pierwsze, chciałam studiować Kryminologię, mój wymarzony kierunek. Po drugie, chciałam studiować przez Internet, aby móc pogodzić naukę z pracą. Poza tym, jeśli wybrałabym inną uczelnię, musiałabym spędzać zbyt wiele czasu w podróży na zajęcia. A tak mogę studiować w najwygodniejszej dla mnie formie.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Kryminologię w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego:

Absolwent kierunku Kryminologia w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • teorii kryminologicznych,
 • mediacji i negocjacji,
 • prawa karnego wykonawczego,
 • identyfikowania przejawów przestępczości,
 • formułowania programów zapobiegawczych,
 • nowych form patologii społecznych,
 • praw człowieka w prawie krajowym i międzynarodowym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Kryminologia:

Absolwent kierunku Kryminologia w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • policji,
 • wymiarze sprawiedliwości,
 • ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • ośrodkach socjoterapeutycznych,
 • agencjach detektywistycznych,
 • agencjach ochrony osób i mienia.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

Komentarze (0)