Pedagogika - studia online

Pedagogika - studia online

Pedagogika - studia online

10.10.2023

Pedagogika – Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego

Pedagogika jest kierunkiem, który bardzo długo kojarzył się z zagadnieniami dotyczącymi wyłącznie wychowania i edukacji dzieci i młodzieży. Takie postrzeganie tej dziedziny odchodzi do przeszłości, a poza tym wystarczy zajrzeć do programu nauczania, aby przekonać się, że współczesna pedagogika poświęca czas wszystkim, niezależnie od wieku oraz problemów, z jakimi muszą się mierzyć. Pedagogika to kierunek bardzo ciekawy, jednak nieodpowiedni dla wszystkich. Oprócz zainteresowań oraz chęci zdobywania wiedzy w jej przestrzeni bardzo istotne są jasno określone cechy osobowości, na czele z umiejętnościami komunikacyjnymi, empatią oraz potrzebą pracy na rzecz innych. O pedagogice można mówić bardzo długo. Najistotniejsze wydaje się to, że nieustannie cieszy się dużym zainteresowaniem kandydatów. Mogłoby się wydawać, że współczesny świat niemal pozbawiony jest odruchu zwracania uwagi na drugiego człowieka. Na szczęście wcale tak nie jest. A gdzie można studiować Pedagogikę? W Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, oferującej naukę zdalną.

Studia na kierunku pedagogika - studia online w WSKZ
Forma studiów online
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru nauk społecznych oraz humanistycznych. W toku studiów studenci zaznajamiają się między innymi z: różnymi nurtami psychologii, procesami zachodzącymi w otoczeniu i środowisku życia człowieka, procesami kształtowania wartości, podstawowymi dziedzinami wychowania, metodami i narzędziami badań dydaktycznych czy prawnymi podstawami systemu edukacji. Ponadto, poruszają się po zagadnieniach patologii społecznych, edukacji zdrowotnej, prawno- społecznych uwarunkowań procesu resocjalizacji, prawa rodzinnego i opiekuńczego czy aktywizacji społeczno- kulturowej.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego prowadzone są w oparciu o program, obejmujący między innymi takie przedmioty jak:

 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania,
 • psychologia rozwoju człowieka,
 • psychologia społeczna,
 • podstawy dydaktyki,
 • konstruowanie programów edukacyjno- wychowawczych,
 • andragogika,
 • teoretyczne podstawy kształcenia

Studenci Pedagogiki w WSKZ otrzymują szeroki wachlarz specjalności. Otrzymują 10 propozycji, spośród których mogą wybrać te, które najbardziej dopasowane są do zainteresowań oraz planów na zawodową przyszłość.

 

Nabywane umiejętności

Program nauczania na Pedagogice jest obszerny i złożony z wielu tematów, ale nie można zapominać o tym, że studenci oprócz wiedzy teoretycznej zdobywają również umiejętności praktyczne. O jakich umiejętnościach mowa? Między innymi w zakresie: analizowania i interpretowania zjawisk społecznych, diagnozowania problemów pedagogicznych, analizowania odmiennych koncepcji wychowania, analizowania rozwiązań dydaktycznych, prowadzenia doradztwa zawodowego i personalnego, organizowania działań z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Jakie perspektywy zawodowe stoją przed osobami kończącymi naukę? Absolwenci Pedagogiki w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego posiadają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach: aktywizacji osób z niepełnosprawnościami, podstaw terapii pedagogicznej, zarządzania zasobami ludzkimi, readaptacji społecznej czy wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka. Z pozyskanym wykształceniem mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w: poradniach psychologiczno- pedagogicznych, schroniskach dla nieletnich, ośrodkach kultury, centrach pomocy rodzinie, zakładach poprawczych, biurach pośrednictwa pracy, pogotowiach opiekuńczych, świetlicach środowiskowych, firmach szkoleniowych.

 

Opinie

Studia pedagogiczne od wielu lat cieszą się bardzo dużą popularnością. Zainteresowanie tym obszarem nauki spowodowane jest między innymi tym, że ulega on modyfikacji. Przestrzeń tematów i zagadnień poszerza się, zwraca uwagę na nowe zjawiska i problemy, aktualizuje treści, aby dostosować się do współczesności i jej problemów. Kandydaci na studia we Wrocławiu bez trudu odnajdą uczelnię, w których mogą zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności, ale nie wszystkie oferują kształcenie w formie online. Osoby zainteresowane tą formułą powinny przyjrzeć się bliżej ofercie omawianej przez nas szkoły wyższej. Jakie ma Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego opinie? Dominika, studentka Pedagogiki mówi:

„Pedagogika jest bardzo ciekawa, ponieważ w centrum zainteresowania stawia człowieka. Warto studiować ten kierunek, ponieważ absolwenci potrzebni są w różnych miejscach, a ich wiedza wykorzystywana jest w rozwiązywaniu różnych problemów. A dlaczego wybrałam studia w WSKZ? Przede wszystkim przez ciekawe specjalności. Tutaj można studiować nie jedną, a więcej specjalności, dzięki czemu można znacznie powiększyć bagaż swoich kompetencji.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego:

Absolwent kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania,
 • psychologii rozwoju człowieka,
 • głównych środowisk życia człowieka,
 • konstruowania programów edukacyjno- wychowawczych,
 • pedagogiki rodziny,
 • animacji społeczności lokalnej,
 • podstaw prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • profilaktyki niedostosowania społecznego,
 • mediacji rodzinnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • schroniskach dla nieletnich,
 • ośrodkach kultury,
 • centrach pomocy rodzinie,
 • zakładach poprawczych,
 • biurach pośrednictwa pracy,
 • pogotowiach opiekuńczych,
 • świetlicach środowiskowych,
 • firmach szkoleniowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

Komentarze (0)