Zarządzanie kryzysowe - studia online

Zarządzanie kryzysowe - studia online

Zarządzanie kryzysowe - studia online

10.10.2023

Zarządzanie kryzysowe – Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego

Zarządzanie kryzysowe jest zagadnieniem, na które zwracamy uwagę omawiając temat bezpieczeństwa. Najprościej możemy zdefiniować je jako działalność administracji publicznej, której celem jest zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowanie na wypadek wystąpienia takich sytuacji, odpowiednie reagowanie oraz usuwanie ich skutków. Co możemy nazwać sytuacją kryzysową? Sytuację, która negatywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia lub środowiska. Oznacza to, że mogą mieć one różny charakter i różne rozmiary. Zarządzanie kryzysowe to także specjalność realizowana w ramach kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, prowadzonego na studiach pierwszego stopnia. Celem tej specjalności jest pozyskanie dogłębnej wiedzy i konkretnych umiejętności w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych, w tym prewencji ich wystąpienia, działań ratowniczych oraz zwalczania kryzysów, jak również niwelowania ich skutków.

Studia na kierunku zarządzanie kryzysowe - studia online w WSKZ
Forma studiów online
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na specjalności Zarządzanie kryzysowe w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego umożliwia pozyskanie szerokiej wiedzy, złożonej z zagadnień odnoszących się do socjologii, psychologii, prawa, etyki oraz organizacji i zarządzania. Studenci zaznajamiają się między innymi z: psychologicznymi aspektami sytuacji kryzysowych, zasadami kierowania zespołem, zasadami funkcjonowania państwa w stanach nadzwyczajnych, komunikacją w sytuacjach kryzysowych. Uczą się jak organizować proces ewakuacji, zarządzać ryzykiem w sytuacjach kryzysowych, działać w porozumieniu ze służbami mundurowymi i organami administracji publicznej, podejmować racjonalne działania w zakresie rekonstrukcji infrastruktury krytycznej.

 

Program studiów i przedmioty

Z racji tego, że Zarządzanie kryzysowe jest specjalnością studenci zdobywają szczegółową wiedzę w tym obszarze, ale oprócz tego zaznajamiają się z innymi zagadnieniami, wynikającymi z programu nauczania na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. W toku kształcenia realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • psychologia bezpieczeństwa,
 • katastrofy i wypadki lotnicze,
 • zarządzanie procesami decyzyjnymi w bezpieczeństwie wewnętrznym,
 • psychologia sytuacji kryzysowych,
 • prognozowanie scenariuszy w sytuacjach kryzysowych,
 • współpraca cywilno- wojskowa w sytuacjach kryzysowych,
 • ocena stanu poszkodowanego

 

Praca po studiach

Absolwenci specjalności Zarządzanie kryzysowe wyróżniają się szczegółową wiedzą, stanowiącą podstawę do wykonywania jasno określonych obowiązków zawodowych. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach: kierowania zespołem w sytuacjach kryzysowych, organizacji procesu ewakuacji, funkcjonowania państwa w stanach nadzwyczajnych czy ochrony przed skażeniami. Wiedza ta wydaje się nie tylko specjalistyczna, ale przede wszystkim niezwykle cenna. A gdzie można ją wykorzystać? Osoby, które ukończyły studia mogą pracować między innymi w: administracji rządowej i samorządowej, służbach mundurowych, organach zarządzania kryzysowego, placówkach interwencji kryzysowej, firmach zajmujących się ochroną osób i mienia.

 

Opinie

Zarządzanie kryzysowe to bardzo interesująca propozycja kształcenia, jednak warto zdawać sobie sprawę z tego, że aby prawidłowo i efektywnie działać na polu zawodowym należy jeszcze wyróżniać się określonymi cechami osobowości. Co to oznacza? Że nie jest to specjalność dla wszystkich. Jak już wspomnieliśmy, Zarządzanie kryzysowe jest elementem większej całości, specjalnością realizowaną w obszarze Bezpieczeństwa wewnętrznego. Co oczywiste, ona również prowadzona jest metodą kształcenia przez Internet, która stanowi wyróżnik WSKZ. A jakie ma Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego opinie? Sebastian, student Zarządzania kryzysowego mówi:

„WSKZ oferuje mnóstwo specjalności, a na dodatek można studiować więcej niż jedną. Poza tym, studia online to dla mnie najwygodniejsza forma studiowania, dopasowana do innych obowiązków i rytmu całego dnia. Kto raz podejmie naukę w tej formie, nie będzie chciał niczego zmieniać.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie kryzysowe w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego:

Absolwent specjalności Zarządzanie kryzysowe w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • psychologicznych aspektów sytuacji kryzysowych,
 • kierowania zespołem w sytuacjach kryzysowych,
 • funkcjonowania państwa w stanach nadzwyczajnych,
 • prognozowania scenariuszy w sytuacjach kryzysowych,
 • organizacji procesu ewakuacji,
 • oceny stanu poszkodowanego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po specjalności Zarządzanie kryzysowe:

Absolwent specjalności Zarządzanie kryzysowe w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • służbach mundurowych,
 • organach zarządzania kryzysowego,
 • placówkach interwencji kryzysowej,
 • firmach zajmujących się ochroną osób i mienia.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

Komentarze (0)