Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

05.04.2024

Bezpieczeństwo – Collegium Humanum w Gdańsku

Niezależnie od tego jak wiele istnieje definicji bezpieczeństwa, to najprościej można je wytłumaczyć jako stan spokoju i braku zagrożenia. Jest to stan, bez którego trudno mówić o prawidłowym funkcjonowaniu czegokolwiek, bowiem poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Bezpieczeństwo to pojęcie bardzo pojemne. Możemy wyróżnić bezpieczeństwo: narodowe, międzynarodowe, wewnętrzne, zewnętrzne, społeczne, personalne czy militarne. Każdy element posiada własną specyfikę oraz sposoby zapobiegania ewentualnym zagrożeniom. Aby dokładnie zapoznać się z problematyką bezpieczeństwa należy wybrać odpowiednie studia. Studia w Collegium Humanum.

Studia na kierunku bezpieczeństwo w
Forma studiów
Poziom studiów
Czas trwania
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo w Collegium Humanum w Gdańsku umożliwia pozyskanie szczegółowej wiedzy w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa. Studia koncentrują się na każdym jego aspekcie, dzięki czemu można dokładnie zapoznać się z problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa narodowego, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa zdrowotnego czy bezpieczeństwa energetycznego. W toku kształcenia studenci zaznajamiają się między innymi z: procesami zachodzącymi w organizacji i funkcjonowaniu współczesnych państw, współczesnymi systemami politycznymi, kategoriami bezpieczeństwa, związkami i zależnościami między prawem krajowym a europejskim i międzynarodowym czy zasadami organizacji i zarządzania bezpieczeństwem.

 

Program studiów i przedmioty

Bezpieczeństwo główne przedmioty:

 • teoria bezpieczeństwa,
 • międzynarodowe stosunki polityczne,
 • polityka i strategia bezpieczeństwa,
 • administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych,
 • instytucjonalizacja systemu bezpieczeństwa,
 • filozofia bezpieczeństwa,
 • międzynarodowe prawo humanitarne i konfliktów zbrojnych,
 • działania informacyjne w obszarze bezpieczeństwa

Studenci Bezpieczeństwa w Collegium Humanum otrzymują do wyboru szeroki wachlarz specjalności, dzięki którym mogą rozwijać zainteresowania, jak również przygotowywać się do wykonywania określonych obowiązków zawodowych. Zestaw oferowanych modułów specjalnościowych tworzą między innymi: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Bezpieczeństwo narodowe, Zarządzanie kryzysowe, Zarządzanie bezpieczeństwem transportu i logistyki czy Obrona cywilna i terytorialna kraju. Na podstawie specjalności studenci poszerzają wiedzę o liczne wiadomości, w tym między innymi na temat: zarządzania ryzykiem w sytuacji kryzysowej, organizacji bezpieczeństwa lokalnego, pedagogiki i psychologii migracji czy patologii działalności gospodarczej i przestrzeni społecznej.

 

Nabywane umiejętności

Wiemy już, że studenci Bezpieczeństwa Collegium Humanum zdobywają obszerną wiedzę. Warto zaznaczyć, że rozwijają także konkretne umiejętności. Chodzi o umiejętności między innymi w zakresie: stosowania podstawowych metod i technik zarządzania organizacjami, zapobiegania sytuacjom kryzysowym, organizacji zabezpieczenia logistycznego w sytuacjach kryzowych, stosowania metod i technik wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa publicznego, wdrażania programów resocjalizacyjnych czy diagnozowania problemów społecznych.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki i otrzymaniu dyplomu? Absolwenci Bezpieczeństwa w Collegium Humanum wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach: prognozowania i planowania w zarządzaniu kryzysowym, mediacji i negocjacji, polityki migracyjnej czy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Z pozyskanym wykształceniem mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w: administracji publicznej, służbach mundurowych, centrach zarządzania kryzysowego, instytucjach wymiaru sprawiedliwości, aresztach śledczych, zakładach karnych, zakładach poprawczych, urzędach i instytucjach zdrowia publicznego, podmiotach sanitarno- epidemiologicznych.

 

Opinie

Kierunków kształcenia odnoszących się do problematyki bezpieczeństwa jest coraz więcej, ale propozycja Collegium Humanum zawiera wszystkie aspekty i gałęzie tego zagadnienia. Czy oznacza to, że warto podjąć studia w tej właśnie uczelni? Jakie ma Collegium Humanum w Gdańsku opinie? Tomek, student Bezpieczeństwa mówi:

„Studia w Collegium Humanum pozwalają zdobyć wiedzę kompleksową, interdyscyplinarną, a przede wszystkim praktyczną, dzięki której bez problemu można poruszać się po rynku.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Bezpieczeństwo w Collegium Humanum w Gdańsku:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo w Collegium Humanum w Gdańsku posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • współczesnych systemów politycznych,
 • praw człowieka,
 • polityki i strategii bezpieczeństwa,
 • pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • międzynarodowych stosunków politycznych,
 • systemów zarządzania kryzysowego NATO i Unii Europejskiej,
 • konfliktów społeczno- politycznych współczesnego świata,
 • przygotowania obronnego państwa,
 • prognozowania i planowania w zarządzaniu kryzysowym,
 • zagrożeń bezpieczeństwa w regionie transgranicznym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bezpieczeństwo:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo w Collegium Humanum w Gdańsku znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • administracji publicznej,
 • służbach mundurowych,
 • centrach zarządzania kryzysowego,
 • instytucjach wymiaru sprawiedliwości,
 • aresztach śledczych,
 • zakładach karnych,
 • zakładach poprawczych,
 • urzędach i instytucjach zdrowia publicznego,
 • podmiotach sanitarno- epidemiologicznych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Gdańsku)

Komentarze (0)