Psychologia

Psychologia

Psychologia

23.03.2022

Psychologia – Społeczna Akademia Nauk w Warszawie rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku psychologia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku psychologia w SAN WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Program kształcenia na kierunku Psychologia opracowany jest w taki sposób, aby pokazać, że psychologia wykorzystywana jest w wielu dziedzinach i przestrzeniach zawodowych, a także pozyskać dogłębną i specjalistyczną wiedzę z zakresu udzielania pomocy psychologicznej, poznać mechanizmy kierujące ludzką psychiką, a także – co równie istotne – rozwinąć empatię i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. W toku studiów studenci spotykają się z zagadnieniami psychologii zdrowia, psychologii klinicznej, psychologii społecznej, czy psychologii ekonomicznej, jak również zgłębiają problemy zaburzeń osobowości, psychologii uzależnień, czy zaburzeń okresu dzieciństwa i dorastania. Jako że psychologia wykorzystywana jest w różnych sferach, studenci poznają również psychologię przedsiębiorczości, czy psychologiczne aspekty budowania wizerunku.

Absolwenci studiów na kierunku Psychologia posiadają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne, które mogą wykorzystać nie tylko w gabinetach. Psychologia obecna jest we współczesnym biznesie, sporcie, marketingu, a zatem potencjalna przestrzeń zawodowa wydaje się dość szeroka i różnorodna.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • statystyka i psychometria
 • psychologia rozwoju człowieka i wychowawcza
 • psychologia osobowości i różnic indywidualnych
 • zachowania konsumenckie i marketing
 • psychologia społeczna

 

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie to 26 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Psychologia, prowadzona na jednolitych studiach magisterskich.

Kierunek Psychologia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie kierowany jest do osób zainteresowanych poznaniem oraz wytłumaczeniem różnych przejawów aktywności ludzkiej. Celem nauki jest wykształcenie specjalisty zaliczanego do kategorii zawodów zaufania publicznego. Psychologia w SAN w Warszawie to poznanie metod i narzędzi diagnozy oraz interwencji psychologicznej.

 

Sprawdź

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie kierunki studiów

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: statystyka i psychometria, psychologia rozwoju człowieka i wychowawcza, psychologia osobowości i różnic indywidualnych, zachowania konsumenckie i marketing, psychologia społeczna.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Psychologii w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie mogą wykorzystać w poradniach zdrowia psychicznego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, instytucjach rynku pracy, szkołach, organizacjach pozarządowych.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Społeczna Akademia Nauk w Warszawie opinie? Matylda,  studentka Psychologii mówi:

„Nigdy nie miałam wątpliwości, że Psychologia to jest to, w czym chcę się kształcić i realizować zawodowo. Aby faktycznie pomagać, prawidłowo diagnozować musiałam podjąć studia na odpowiedniej uczelni, która pokaże mi najlepsze metody i najnowocześniejsze techniki.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interwencji kryzysowej,
 • diagnozy i terapii zaburzeń odżywiania,
 • rozwiązywania konfliktów,
 • promocji zdrowia i zdrowego trybu życia,
 • doradztwa zawodowego,
 • technik i narzędzi wywierania wpływu,
 • treningów antystresowych,
 • technik motywowania personelu,
 • psychologicznych aspektów kreowania wizerunku,
 • psychologii uzależnień,
 • psychopatologii sądowej,
 • psychologii klinicznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • poradniach zdrowia psychicznego,
 • poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • szkołach,
 • ośrodkach wczesnej interwencji,
 • ośrodkach rehabilitacyjnych,
 • urzędach pracy,
 • placówkach resocjalizacyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Komentarze (0)