Analityka gospodarcza i analiza danych

Analityka gospodarcza i analiza danych

28.05.2024

Analityka gospodarcza i analiza danych – Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu to bardzo szeroki obszar, na który składają się liczne propozycje. Analityka gospodarcza i analiza danych to taka, którą powinny zainteresować się osoby chcące pozyskać wiedzę i umiejętności dotyczące sfery współczesnej gospodarki. To kierunek odpowiadający na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów od analizy danych w biznesie, którzy w swojej pracy wykorzystują nowoczesne narzędzia i technologie.

Studia na kierunku analityka gospodarcza i analiza danych w UNIWERSYTET WSB MERITO WROCŁAW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Analityka gospodarcza i analiza danych w Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu umożliwia pozyskanie praktycznej wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości. Studenci zaznajamiają się między innymi z: prawidłowościami funkcjonowania współczesnej gospodarki, przepisami prawa oraz innymi normami regulującymi funkcjonowanie podmiotów w gospodarce, specyfiką rynku usług analitycznych, sposobami pomiaru wielkości ekonomicznych, jak również sposobami i metodami pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania danych i informacji ekonomicznych. Ponadto poznają narzędzia informatyczne umożliwiające analizę danych oraz modelowanie procesów gospodarczych, a także zasady organizowania i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.

 

Program studiów i przedmioty

Studenci Analityki gospodarczej i analizy danych zdobywają szeroką wiedzę. Oprócz zagadnień powiązanych ze sferą gospodarki, poznają specjalistyczne oprogramowanie, powszechnie używane w branży. Za wszystko odpowiada bogaty program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • prawo w finansach,
 • matematyka,
 • podstawy rachunkowości,
 • rynki finansowe,
 • statystyka opisowa,
 • analiza finansowa,
 • ekonometria,
 • wizualizacja danych,
 • modelowanie i prognozowanie danych

Studenci otrzymują również dwie specjalności, dzięki którym mogą rozwijać indywidualne zainteresowania, jak również przygotowywać się do wykonywania określonych obowiązków zawodowych. Zestaw specjalności tworzą: Analityk danych finansowych oraz Analityk procesów biznesowych. Dzięki nim poszerzają wiedzę o wiadomości dotyczące między innymi: tworzenia prognoz oraz budowy modeli predykcyjnych, analizy efektywności i wydajności procesów biznesowych, zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie czy matematyki ubezpieczeniowej.

 

Nabywane umiejętności

Wiemy już, że studenci omawianego kierunku zdobywają specjalistyczną wiedzę. Warto podkreślić, że rozwijają także jasno określone umiejętności. O jakie umiejętności chodzi? Między innymi w zakresie: analizowania i interpretowania zjawisk i procesów ekonomicznych oraz zjawisk i procesów społeczno- gospodarczych, zbierania oraz przetwarzania i analizowania danych za pomocą nowoczesnych narzędzi i technologii, prognozowania i przeprowadzania symulacji, analizowania efektywności i wydajności procesów biznesowych, identyfikowania trendów czy przedstawiania wyników analiz za pomocą narzędzi do wizualizacji danych.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki i otrzymaniu dyplomu? Absolwenci studiów na kierunku Analityka gospodarcza i analiza danych w Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu wyróżniają się specjalistyczną wiedzą oraz jasno określonymi umiejętnościami. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach: podstaw programowania, wnioskowania statystycznego, rachunkowości finansowej, metod oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstw, prognoz finansowych w działalności gospodarczej czy organizacji rynku pieniężnego. Z pozyskanym wykształceniem mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w: bankach, zakładach ubezpieczeń, firmach windykacyjnych, korporacjach międzynarodowych, firmach doradztwa finansowego i podatkowego, firmach konsultingowych, instytucjach finansowych.

 

Opinie

Kierunki studiów we Wrocławiu tworzą długą listę ciekawych propozycji kształcenia. Jedną z nich jest na pewno Analityka gospodarcza i analiza danych, która dostarcza praktycznej wiedzy, którą można wykorzystać na wiele sposobów. Czy warto podjąć naukę na tym kierunku w omawianej uczelni? Jakie ma Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu opinie? Tomek, student Analityki gospodarczej i analizy danych mówi:

„Studia w Uniwersytecie WSB Merito mają praktyczny charakter i pozwalają zdobyć wykształcenie, które faktycznie poszukiwane jest na rynku. Każdy z nas ma gwarancję, że wiedza i umiejętności są wysokiej jakości i na pewno zostaną wykorzystane.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Analitykę gospodarczą i analizę danych:

Absolwent kierunku Analityka gospodarcza i analiza danych w Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • matematyki,
 • zarządzania finansami przedsiębiorstw,
 • narzędzi komputerowych w analizie danych,
 • narzędzi zarządzania finansami osobistymi,
 • rachunkowości finansowej,
 • analizy finansowej,
 • narzędzi i oprogramowania do wizualizacji danych,
 • modelowania i prognozowania danych,
 • automatyzacji procesów biznesowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Analityka gospodarcza i analiza danych:

Absolwent kierunku Analityka gospodarcza i analiza danych w Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • bankach,
 • zakładach ubezpieczeń,
 • firmach windykacyjnych,
 • korporacjach międzynarodowych,
 • firmach doradztwa finansowego i podatkowego,
 • firmach konsultingowych,
 • instytucjach finansowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Komentarze (0)