Kreatywność społeczna

Kreatywność społeczna

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunki studiów

Kreatywność społeczna - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku kreatywność społeczna na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku kreatywność społeczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • sfera publiczna
 • psychologia kreatywności
 • psychologia osobowości i motywacji
 • kreatywność w socjotechnikach
 • antropologia pragmatyczna
 • estetyka performatywna
 • współczesne filozofie polityki

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie to największa uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. W ofercie osiemdziesięciu kierunków kształcenia, kandydaci znajdą także Kreatywność społeczną, prowadzoną na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest nabycie wielu różnych umiejętności, stanowiących podstawę funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie demokratycznym. Studenci poznają mechanizmy rządzące funkcjonowaniem różnych obszarów kultury i sfery publicznej, uzyskują interdyscyplinarną wiedzę antropologiczną, a także rozwijają kompetencje praktyczne z zakresu organizacji i zarządzania, prakseologii oraz operowania informacją.

Na liście przedmiotów do zaliczenia w toku nauki znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: sfera publiczna, psychologia kreatywności, psychologia osobowości i motywacji, kreatywność w socjotechnikach, antropologia pragmatyczna, estetyka performatywna, współczesne filozofie polityki, pozyskiwanie i analiza informacji, przygotowanie do wystąpień publicznych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci kierunku Kreatywność społeczna na UMCS będą mogli wykorzystać w roli trenera kreatywności, agenta reklamy, specjalisty do spraw wizerunku, rzecznika instytucji publicznej, konsultanta w przemysłach kreatywnych, doradcy personalnego, animatora.

Okres rekrutacji na studia to czas, w którym kandydaci zadają sobie wiele pytań. Która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie oraz dobry start w przyszłość? Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Milena, studentka Kreatywności społecznej mówi:

„Kreatywność społeczna to kierunek dla tych, którzy chcą osiągać szczyty w swoich karierach. Wszystkie zajęcia, w których uczestniczymy to składniki przepisu na sukces.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Kreatywność społeczną:

Absolwent kierunku Kreatywność społeczna na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów rządzących funkcjonowaniem różnych obszarów kultury i sfery publicznej,
 • interdyscyplinarnej wiedzy antropologicznej,
 • zasad racjonalnego i skutecznego działania,
 • modelowania i ukierunkowywania potrzeb indywidualnych i społecznych,
 • organizacji i zarządzania,
 • racjonalnej argumentacji,
 • gromadzenia danych i ich krytycznej analizy.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Kreatywność społeczna:

Absolwent kierunku Kreatywność społeczna na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie jako:

 • trener kreatywności,
 • agent reklamy,
 • specjalista do spraw wizerunku,
 • innobroker,
 • kreator, organizator lub rzecznik instytucji publicznych,
 • animator i lider ruchów społecznych,
 • konsultant w przemysłach kreatywnych,
 • lider i konsultant ruchów politycznych,
 • doradca personalny.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia na kierunku Kreatywność społeczna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne i społeczne w Lublinie

UMCS kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne i społeczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS

Komentarze (0)