Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni to przykład uczelni, która gwarantuje studentom nie tylko solidne wykształcenie, ale także przygotowanie do funkcjonowania we współczesnym świecie, oraz umiejętności niezbędne do odnalezienia się na wymagającym rynku pracy.

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej to uczelnia niewielka i z tego faktu wynika jedna z cech charakterystycznych, wpływająca także na poziom kształcenia – indywidualne podejście do każdego studenta i pomoc w kreowaniu zawodowej przyszłości. Oznacza to, że w WSKS panuje atmosfera twórczego wysiłku, a edukacja realizowana jest w duchu swoistej służby, bez której nie można nauczyć młodego człowieka ofiarności i wrażliwości na dobro wspólne oraz odpowiedzialności za własne postępowanie i właściwe wypełnianie obowiązków życiowych.

Istotną cechą gdyńskiej uczelni jest podkreślanie tożsamości kulturowej i cywilizacyjnej miasta, czego najlepszym przykładem jest wydawanie „Zeszytów gdyńskim”, które każdy może przeczytać choćby za pośrednictwem strony internetowej.

 

STUDIA

Uczelnia prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Ponadto, realizuje studia podyplomowe skupiając się, przede wszystkim, na dziedzinach pedagogicznych. Zainteresowani kształceniem mogą studiować na dwóch kierunkach, o poszerzanych stopniowo specjalnościach. Najważniejszymi aspektami prowadzonych kierunków są innowacyjność i nowoczesność, czego efektem ma być poczucie, że zdobywana wiedza jest solidnym kapitałem, a zdobyte umiejętności mogą zaprowadzić do każdego, określonego celu.

 

WYKŁADOWCY

Nad realizacją programu nauczania w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej czuwa doświadczone grono wykładowców, złożone ze znakomitych przedstawicieli trójmiejskiej nauki. Każdy wykładowca to nie tylko nauczyciel, lecz także partner, dbający o rozwój studentów i najlepszą atmosferę do pogłębiania wiedzy.

 

INFRASTRUKTURA

Siedziba Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni mieści się przy ulicy Armii Krajowej 46, czyli w punkcie, do którego łatwo się dostać, choćby za pośrednictwem komunikacji miejskiej. Do zajęć dydaktycznych wykorzystywanych jest osiem sal wykładowych, choć nie zawsze wypełnione są one studentami. Dlaczego? Program nauczania oraz życie studenckie w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni składa się także z licznych wyjazdów, w tym wyjazdów zagranicznych.

 

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej kierunki>

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Komentarze (0)