Transport

Transport

Transport

28.01.2022

Transport – Politechnika Poznańska 2022

Studia na kierunku transport na Politechnice Poznańskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku transport w PUT
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku transport znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • zarządzanie czasem
 • ekonomika transportu
 • mechanika
 • infrastruktura transportu
 • etyka w biznesie i dyplomacji
 • fizykochemia
 • techniki wytwarzania

 

Politechnika Poznańska to wyraźny punkt na edukacyjnej mapie kraju. W bogatej ofercie dydaktycznej, pod literą „T” kandydaci odnajdą kierunek Transport, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności: inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu, oraz analizy systemów transportowych. Studenci zapoznają się z zagadnieniami sterowania i zarządzania w systemach transportu, metod i narzędzi stosowanych w procesach sterowania ruchem, czy bezpieczeństwa systemów technicznych w transporcie.

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: zarządzanie czasem, ekonomika transportu, mechanika, infrastruktura transportu, etyka w biznesie i dyplomacji, fizykochemia, techniki wytwarzania, elektrotechnika w środkach transportu, automatyka, organizacja i zarządzanie w transporcie, podstawy konstrukcji maszyn, podstawy inżynierii ruchu, materiały eksploatacyjne. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Transportu na Politechnice Poznańskiej będą mogli wykorzystać w zakładach eksploatujących pojazdy różnego typu, bazach transportowych przedsiębiorstw realizujących zadania szeroko pojętej logistyki, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą i serwisem pojazdów oraz przewozem osób i towarów w różnych działach gospodarki, inspekcji transportu drogowego, przedsiębiorstwach przewozu materiałów niebezpiecznych.

 

Opinie

Jeśli kierunek studiów został wybrany, warto jeszcze dokładnie zastanowić się nad uczelnią, w której zdobywane będzie wykształcenie. Podstawowym pytaniem będzie: Jakie ma Politechnika Poznańska opinie? Tomek, student Transportu mówi:

„Zawsze się śmiałem, że wybrałem studia na kierunku Transport, bo zaczyna się literę rozpoczynającą moje imię i jest to dobry prognostyk. Oczywiście, wybrałem te studia ze względu na moje zainteresowania transportem, motoryzacją, logistyką. To był strzał w dziesiątkę.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

TRANSPORT - ważne informacje

Transport studia Poznań

Transport studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Transport na Politechnice Poznańskiej:

Absolwent Transportu na Politechnice Poznańskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki,
 • wykonywania analiz wytrzymałościowych elementów maszyn,
 • projektowania systemów logistycznych,
 • zasad inżynierii ruchu,
 • projektowania i analizy systemów transportowych,
 • wykorzystywania rachunku ekonomicznego w transporcie,
 • analizy infrastruktury transportowej,
 • projektowania i wykonywania obliczeń wytrzymałościowych układów mechanicznych z zastosowaniem komputerowego wspomagania,
 • projektowania i stosowania środków transportu,
 • stosowania metrologii warsztatowej,
 • stosowania układów automatyki i automatycznej regulacji w technice,
 • organizacji i zarządzania.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Transport:

Absolwent kierunku Transport na Politechnice Poznańskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • zakładach eksploatujących pojazdy różnego typu,
 • bazach transportowych przedsiębiorstw realizujących zadania szeroko pojętej logistyki,
 • centrach logistycznych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą i serwisem pojazdów oraz przewozem osób i towarów w różnych działach gospodarki,
 • inspekcji transportu drogowego,
 • przedsiębiorstwach przewozu materiałów niebezpiecznych,
 • przedsiębiorstwach wykorzystujących środki transportu.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Poznańska

Komentarze (0)