Filologia ATH

Filologia - Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej to uczelnia, której historia sięga lat 60 XX wieku. W szerokiej ofercie dydaktycznej, kandydaci odnajdą, między innymi, kierunek Inżynieria materiałowa, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Filologia w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej realizowany jest na Wydziale Humanistyczno- Społecznym. Założeniem kształcenia jest pozyskanie gruntownej wiedzy o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka.

Studia na kierunku Filologia w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej dzielą się na następujące specjalności: Filologia słowiańska, Filologia angielska, Filologia hiszpańska. Jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania? Na przykład: wstęp do literaturoznawstwa, metodyka nauczania języka angielskiego, historia literatury, pisanie i analiza tekstu, gramatyka opisowa. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Filologii w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej mogą wykorzystać w roli wydawcy, tłumacza, nauczyciela, dziennikarza, rzecznika prasowego, specjalisty do spraw promocji.

Podejmowanie decyzji związanych z kształceniem nierzadko sprawia problemy. Kandydaci na studia porównują oferty dydaktyczne, listę przedmiotów do zaliczenia, a nawet nazwiska wśród grona absolwentów. Jakie ma Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej opinie? Aneta, studentka Filologii mówi:

„Studia filologiczne to okno na świat. Dzięki nauce w Akademii Techniczno- Humanistycznej każdy student może to okno otworzyć szeroko. To bardzo dobra uczelnia, pełna zdolnych ludzi.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filologię w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej:

Absolwent kierunku Filologia w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • poprawnego wykorzystania języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej,
 • tworzenia tekstów zróżnicowanych stylistycznie i funkcjonalnie,
 • wykorzystywania pojęć i metod współczesnego językoznawstwa do analizy tekstów i dyskursu,
 • interpretacji gramatycznej dowolnego tekstu,
 • stosowania zasad i reguł gramatycznych współczesnego języka,
 • ciągłości i przemian literatury wybranego obszaru językowego,
 • historycznego zakorzenienia i różnorodności kultury,
 • zasad nauczania języków obcych.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filologia:

Absolwent kierunku Filologia w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej znajdzie zatrudnienie w:

 • szkołach podstawowych,
 • szkołach językowych,
 • placówkach kulturalnych,
 • wydawnictwach,
 • biurach tłumaczeń,
 • administracji,
 • mediach.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W gronie przedmiotów, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Filologia w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej znajdują się: język polski, język obcy nowożytny.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Filologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Bielsku- Białej

ATH kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Bielsku- Białej

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Humanistyczno- Społecznym ATH

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Komentarze (0)