Kulturoznawstwo UWr

Kulturoznawstwo – Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski to uczelnia sięgająca początków 1702 roku. W bogatej ofercie dydaktycznej, pod literą „K” kandydaci odnajdą kierunek Kulturoznawstwo, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim realizowany jest na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Najważniejszym założeniem kształcenia jest dogłębne poznanie kultury we wszystkich jej przejawach. Studenci uczą się analizować zjawiska kultury we wszystkich jej obszarach w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także poznają zasady ekonomiczne i prawne organizacji i zarządzania współczesnymi instytucjami kultury.

Studia na kierunku Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim dzielą się na następujące specjalności: Rynek kultury- globalizacja, regionalność, lokalność, Performatyka kultury, Kultura filmowa (na pierwszym stopniu), Krytyka artystyczna, Kultura i media, Studia miejskie (na drugim stopnia). W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: historia myśli o kulturze, sztuki wizualne, aksjologia, teoria kultury, kultura w działaniu, literatura współczesna, kultura muzyczna, socjologia kultury, historia kultury i cywilizacji, antropologia kultury, metody badań kulturoznawczych. A co po studiach? Absolwenci Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim znajdą zatrudnienie w wydawnictwach, działach promocji książki, redakcjach pism, radiu i telewizji, teatrach, muzeach, kinach, mediach elektronicznych, ośrodkach kultury, galeriach, klubach, rządowych, samorządowych i pozarządowych instytucjach upowszechniających i promujących kulturę, agencjach promocyjnych i reklamowych, agencjach public relations.

Wybraliśmy kierunek studiów- Kulturoznawstwo. Ale gdzie zdobywać wykształcenie? Jeśli planujemy studiować we Wrocławiu, to warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Martyna, studentka Kulturoznawstwa mówi:

„Studia na Uniwersytecie Wrocławskim to możliwość wyboru ciekawych specjalności, dzięki którym każdy może wybrać idealną dla siebie drogę rozwoju.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • komparatystyki kulturowej,
 • współczesnej kultury wizualnej i cyberkultury,
 • współczesnych społeczno-polityczno-kulturowe procesów przebiegających w powiązaniu z buddyzmem w krajach Azji oraz w świecie zachodnim,
 • zasad działania instytucji kulturalnych,
 • analizy tekstów literackich i nieliterackich.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Kulturoznawstwo:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim znajdzie zatrudnienie w:

 • wydawnictwach,
 • działach promocji książki,
 • mediach,
 • muzeach,
 • galeriach sztuki,
 • ośrodkach kultury,
 • samorządowych i pozarządowych instytucjach upowszechniających i promujących kulturę,
 • agencjach promocyjnych i reklamowych,
 • agencjach public relations.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W gronie przedmiotów, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim znajdują się: język polski, język obcy nowożytny, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, geografia.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Studia na kierunku Kulturoznawstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia humanistyczne we Wrocławiu

UWr kierunki

Jakie są kierunki humanistyczne we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

Komentarze (0)