Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

25.05.2023

Kulturoznawstwo – Uniwersytet Wrocławski rekrutacja 2023/2024

Studia na kierunku kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku kulturoznawstwo w UWR
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku kulturoznawstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia myśli o kulturze
 • semiologia
 • historia kultury i cywilizacji
 • wiedza o sztuce
 • kultura literacka
 • sztuki wizualne
 • aksjologia
 • teoria kultury
 • kultura w działaniu
 • literatura współczesna
 • kultura muzyczna

 

Uniwersytet Wrocławski to uczelnia sięgająca początków 1702 roku. W bogatej ofercie dydaktycznej, pod literą „K” kandydaci odnajdą kierunek Kulturoznawstwo, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest dogłębne poznanie kultury we wszystkich jej przejawach. Studenci uczą się analizować zjawiska kultury we wszystkich jej obszarach w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także poznają zasady ekonomiczne i prawne organizacji i zarządzania współczesnymi instytucjami kultury.

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: historia myśli o kulturze, sztuki wizualne, aksjologia, teoria kultury, kultura w działaniu, literatura współczesna, kultura muzyczna, socjologia kultury, historia kultury i cywilizacji, antropologia kultury, metody badań kulturoznawczych. A co po studiach? Absolwenci Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim znajdą zatrudnienie w wydawnictwach, działach promocji książki, redakcjach pism, radiu i telewizji, teatrach, muzeach, kinach, mediach elektronicznych, ośrodkach kultury, galeriach, klubach, rządowych, samorządowych i pozarządowych instytucjach upowszechniających i promujących kulturę, agencjach promocyjnych i reklamowych, agencjach public relations.

 

Opinie

Wybraliśmy kierunek studiów- Kulturoznawstwo. Ale gdzie zdobywać wykształcenie? Jeśli planujemy studiować we Wrocławiu, to warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Martyna, studentka Kulturoznawstwa mówi:

„Studia na Uniwersytecie Wrocławskim to możliwość wyboru ciekawych specjalności, dzięki którym każdy może wybrać idealną dla siebie drogę rozwoju.”

 

Jednostka prowadząca

Studia na kierunku kulturoznawstwo prowadzone są przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego zlokalizowany przy ul. Szewskiej 48 we Wrocławiu.

Kontakt:

tel. 71 3432 855

https://wnhip.uni.wroc.pl/

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

KULTUROZNAWSTWO - ważne informacje

Kulturoznawstwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • komparatystyki kulturowej,
 • współczesnej kultury wizualnej i cyberkultury,
 • współczesnych społeczno-polityczno-kulturowe procesów przebiegających w powiązaniu z buddyzmem w krajach Azji oraz w świecie zachodnim,
 • zasad działania instytucji kulturalnych,
 • analizy tekstów literackich i nieliterackich.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Kulturoznawstwo:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • wydawnictwach,
 • działach promocji książki,
 • mediach,
 • muzeach,
 • galeriach sztuki,
 • ośrodkach kultury,
 • samorządowych i pozarządowych instytucjach upowszechniających i promujących kulturę,
 • agencjach promocyjnych i reklamowych,
 • agencjach public relations.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać posiadacze dyplomu ukończenia studiów licencjackich oraz dyplomu studiów magisterskich kierunków: prawo, psychologia, pedagogika oraz studiów inżynierskich: architektura, architektura krajobrazu, architektura wnętrz, grafika i wzornictwo przemysłowe). O przyjęciu w ramach ustalonego limitu przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej sporządzonej według oceny na dyplomie ukończenia studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

Komentarze (1)

Jan Palczyński odpowiedz

TO nie jest kierunek studiów, żadna nauka, to czysta inżynieria społeczna w marksistowskim wydaniu. Niekompetentni "uczeni" (i "uczenice" ;-)), pseudo przedmioty, strata czasu i pieniędzy. A całe studia można przejść z jedną książką, wystarczy zakuć marksa XD.