Afrykanistyka

Afrykanistyka

Afrykanistyka – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to uczelnia, której historia sięga 1816 roku. Na długiej liście oferowanych kierunków kształcenia, pod literą „A” kandydaci odnajdą Afrykanistykę, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy w zakresie kultur i języków Afryki. Studenci uczą się języków suahili, hausa i amharskiego oraz poznają zagadnienia filologiczno- kulturowe, związane z tym kontynentem. Afrykanistyka na Uniwersytecie Warszawskim to także zaznajomienie się z pojęciami z dziedziny filozofii i religii wybranego regionu Afryki, wiedza na temat historii, czy też umiejętności nawiązywania kontaktów i współdziałania z przedstawicielami odmiennych kultur.

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: antropologia kulturowa, historia Afryki, zagadnienia społeczno- kulturowe Afryki, sztuka Afryki, lektura tekstów afrykańskich, język afrykański, religie Afryki, historia filozofii, religie Afryki. A co po studiach? Absolwenci Afrykanistyki na Uniwersytecie Warszawskim znajdą zatrudnienie w muzeach, mediach, wydawnictwach, urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Tomek, student Afrykanistyki mówi:

„Afryka zawsze była moim największym hobby. Chciałem tam pojechać, zobaczyć życie ludzi, odkryć kulturę, obyczaje. Teraz, dzięki studiom na Uniwersytecie Warszawskim mam możliwość dokonać tego w pewnym procencie. To przygoda, nie tylko studia.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Afrykanistykę na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Afrykanistyka na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • literatury i piśmiennictwa wybranych regionów Afryki,
  • filozofii i religii wybranych regionów Afryki,
  • środowiska naturalnego, sytuacji etnicznej, demograficznej i politycznej Afryki,
  • analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata,
  • znaczenia kultury krajów Afryki w kulturze światowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Afrykanistyka:

Absolwent kierunku Afrykanistyka na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

  • muzeach,
  • mediach,
  • wydawnictwach,
  • urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W gronie przedmiotów, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Afrykanistyka na Uniwersytecie Warszawskim znajdują się: język polski, matematyka, język obcy nowożytny.

*Wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia filologiczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Orientalistycznym UW

Komentarze (0)