Egiptologia

Egiptologia

Egiptologia

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Egiptologia – Uniwersytet Warszawski

Studia na kierunku egiptologia na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku egiptologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • antropologia kulturowa
 • historia filozofii
 • historia Egiptu
 • zagadnienia społeczno- kulturowe Egiptu
 • epigrafika
 • filozofia Egiptu
 • sztuka i estetyka Egiptu
 • język koptyjski
 • język nowoegipski
 • hieratyka
 • klasyczny język egipski

 

Uniwersytet Warszawski to czołówka rodzimego kształcenia wyższego. Szeroka oferta edukacyjna przyciąga szeroki grono kandydatów, którzy mogą wybrać, między innymi, kierunek Egiptologia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem nauki jest pozyskanie wiedzy w zakresie języka nowoegipskiego oraz historii, literatury i kultury Egiptu. Studenci poznają zasady analizy tekstów literackich, a także najważniejszych zjawisk związanych z kulturą i sztuką.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: antropologia kulturowa, historia filozofii, historia Egiptu, zagadnienia społeczno- kulturowe Egiptu, epigrafika, filozofia Egiptu, sztuka i estetyka Egiptu, język koptyjski, język nowoegipski, hieratyka, klasyczny język egipski, wstęp do badań językoznawczych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Egiptologii na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w muzeach, wydawnictwach, mediach, urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej w zakresie spraw zagranicznych, problemów uchodźczych, edukacji międzykulturowej.

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Patryk, student Koreanistyki mówi:

„Jeśli chce się studiować ciekawy kierunek i zdobywanie wiedzy ma sprawiać dużą frajdę i przyjemność, to trzeba wybrać Uniwersytet Warszawski.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Egiptologię na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Egiptologia na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • historii Egiptu,
 • filozofii i religii Egiptu,
 • sztuki i estetyki Egiptu,
 • zagadnień społeczno- kulturowych Egiptu,
 • analizy i interpretacji różnych wytworów kultury,
 • zjawisk kulturowych starożytnego Egiptu,
 • złożonej natury języków klasycznego egipskiego, nowoegipskiego i koptyjskiego,
 • zasad przekładu z języków klasycznego egipskiego, nowoegipskiego, koptyjskiego na język polski,
 • zagadnień społeczno- kulturowych Korei w zakresie środowiska naturalnego, sytuacji etnicznej, demograficznej i politycznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Egiptologia:

Absolwent kierunku Egiptologia na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • muzeach,
 • wydawnictwach,
 • mediach,
 • urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej w zakresie spraw zagranicznych, problemów uchodźczych, edukacji międzykulturowej.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)