Inżynieria materiałowa

Inżynieria materiałowa

Inżynieria materiałowa

Inżynieria materiałowa – Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska oferuje kształcenie wykraczające poza tradycyjne dziedziny inżynierii, łącząc w sobie nauki techniczne z naukami matematycznymi, przyrodniczymi, ekonomicznymi i humanistycznymi. Jakie kierunki proponuje wrocławska uczelnia? Na przykład Inżynierię materiałową, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z obszaru fizyki, chemii i informatyki, a także nauk o materiałach inżynierskich metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych. Studenci poznają zasady doboru materiałów inżynierskich do różnych zastosowań, technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów, metod kształtowania i badania struktury i własności materiałów, a także formułowania wniosków dotyczących stosowania materiałów inżynierskich w różnych produktach. Inżynieria materiałowa na Politechnice Wrocławskiej to przygotowanie do pracy w nowoczesnych sektorach przemysłu i gospodarki.
Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: chemia materiałów, grafika inżynierska, przetwarzanie i wizualizacja danych, recykling materiałów, materiały ceramiczne i hybrydowe, tworzywa polimerowe, kompozyty, analiza matematyczna, metody badań materiałów, pomiary w aparaturze procesowej, technologia obróbki materiałów, modyfikacja polimerów, hydrometalurgia. A co po studiach? Absolwenci Inżynierii materiałowej na Politechnice Wrocławskiej znajdą zatrudnienie w przemyśle chemicznym, przemyśle spożywczym, przemyśle przetwórstwa polimerów, przemyśle rafineryjnym, przemyśle elektronicznym, jednostkach naukowo- badawczych, jednostkach innowacyjno- wdrożeniowych.
Na której uczelni studiować Inżynierię materiałową? Jeśli chcemy zdobywać wykształcenie w stolicy Dolnego Śląska, warto zapytać: Jakie ma Politechnika Wrocławska opinie? Aneta, studentka Inżynierii materiałowej mówi:
„Jeśli kolejny raz musiałabym stanąć przed wyborem uczelni, zdecydowanie wybrałabym Politechnikę Wrocławską. To jedna z najlepszych polskich uczelni, gwarantująca świetne wykształcenie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię materiałową na Politechnice Wrocławskiej:

Absolwent kierunku Inżynieria materiałowa na Politechnice Wrocławskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • formułowania problemów i posługiwania się metodami matematycznymi w analizie problematyki technicznej,
 • rozumienia przemian chemicznych i ich znaczenia w wytwarzaniu i kształtowaniu własności materiałów inżynierskich,
 • informatyki i komputerowego wspomagania prac inżynierskich,
 • doboru materiałów inżynierskich,
 • doboru procesów technologicznych do wytwarzania i przetwórstwa materiałów,
 • projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i własnościach użytkowych,
 • technik komputerowej nauki o materiałach w projektowaniu inżynierskim,
 • rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki,
 • elektrotechniki i elektroniki,
 • zintegrowanych systemów zarządzania. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria materiałowa:

Absolwent kierunku Inżynieria materiałowa na Politechnice Wrocławskiej może znaleźć zatrudnienie :
 • w przemyśle chemicznym,
 • w przemyśle spożywczym,
 • w przemyśle przetwórstwa polimerów,
 • w przemyśle rafineryjnym,
 • w przemyśle elektronicznym,
 • w jednostkach naukowo- badawczych,
 • w jednostkach innowacyjno- wdrożeniowych,
 • jako specjalista do spraw kontroli jakości,
 • jako menedżer sprzedaży,
 • jako kierownik linii produkcyjnych,
 • jako konsultant, projektant, doradca. 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

 

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku inżynieria materiałowa - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Chemii Politechniki Wrocławskiej

 

Komentarze (0)