Studia dualne- łączenie studentów z pracodawcami

Studia dualne- to studia o charakterze praktycznym, łączące jednocześnie zdobywanie wiedzy i doświadczenia. To naprzemienna (kształcenie teoretyczne na Uczelni i praktyczne u pracodawców), nowa forma kształcenia wdrażana przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie w roku 2019.

Współczesne przedsiębiorstwa i organizacje w większości oparte na wiedzy, wymagają wykształcenia kadr wyróżniających się zarówno wysokimi kwalifikacjami teoretycznymi, zawodowymi, jak również kompetencjami miękkimi, takimi jak przedsiębiorczość, umiejętność przystosowywania się do nowych warunków pracy, elastyczności czy pracy w zespole nad konkretnymi projektami. Bezpłatne studia dualne, które od roku akademickiego 2019/2020 wdraża Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie gwarantują studentowi wypracowanie wszystkich wspomnianych kompetencji.

W ofercie kształcenia WSEI na rok akademicki 2019\2020 znajduje się nowa BEZPŁATNA forma kształcenia stacjonarnego- studia dualne. Osoba ucząca się na studiach dualnych część zajęć będzie odbywać na Uczelni przyswajając niezbędną wiedzę akademicką, a równolegle będzie zdobywać wiedzę praktyczną bezpośrednio u pracodawcy. Jest to forma nauki, która z pewnością poprawi jakość kształcenia wpływając na szybszą adaptację studenta w przyszłej pracy zawodowej. Studenci spędzą na praktykach zawodowych u pracodawców w okresie 3 lat od 6 do 9 miesięcy. Program studiów obejmuje niezbędny zakres wiedzy teoretycznej zdobywanej w trakcie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów w WSEI przeplatających się z okresami pracy w przedsiębiorstwie. Studia dualne są bezpłatne. Za wszystkie godziny spędzone w trakcie studiów dualnych u pracodawcy student otrzyma wynagrodzenie. Najlepsi mają szansę na stałe zatrudnienie.

Nowa forma studiowania od 2019/2020- studia 100% finansowane z EFS

Studia dualne pierwszego stopnia będą prowadzone na kierunkach: Administracja (Specjalności: „Administracja publiczna” i „Administracja cyfrowa”), Finanse i Rachunkowość („Rachunkowość i zarządzanie podatkami”) i Informatyka- studia inżynierskie („Programowanie i technologie WEB”, „Sieci i bezpieczeństwo Informacji”).

Studia dualne drugiego stopnia będą prowadzone na kierunku Zarządzanie (E-biznes & zarządzanie firmą” i „Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym”) oraz Informatyce („Cyberbezpieczeństwo i administrowanie systemami informatycznymi”, „Programowanie i analiza danych”).

Studia dualne to obecnie jedna z najbardziej oczekiwanych przez pracodawców form studiowania. Proponowane przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie kierunki studiów zyskują nową, jeszcze lepszą jakość przez nadanie im charakteru większej użyteczności i praktyczności zawodowej, która będzie bardzo mocnym punktem w CV absolwenta, wyróżniającym go na rynku pracy.

Zasady naboru

Rekrutacja elektroniczna na rok akademicki 2019/2020 rozpocznie się od 4 maja i potrwa do 31 sierpnia 2019 r. Wystarczy wejść na stronę http://rekrutacja.wsei.lublin.pl/ , wydrukować i wypełnić formularz zgłoszeniowy na studia. Przygotowane dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą do końca sierpnia. Kryteria dodatkowe brane pod uwagę podczas rekrutacji: niepełnosprawność (+1pkt) i obszar wiejski (+1pkt).

Studia są w 100% bezpłatne, ponieważ Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji pozyskała 7,7 mln złotych dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 3.1 Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację tej formy kształcenia.

Druga nowość na WSEI to bezpłatny kierunek „Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna”.

„Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna” to kolejna nowość w ofercie edukacyjnej WSEI.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie kładzie nacisk zarówno na kształcenie osób zainteresowanych kierunkami ścisłymi jak i humanistów pasjonujących się administracją, psychologią czy pedagogiką. Przykładem w ofercie edukacyjnej WSEI są bezpłatne jednolite studia magisterskie na kierunku „Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna”, które będą przygotowywać studentów do pracy w charakterze nauczyciela, co wynika ze zmian wprowadzonych w 2018 r. w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.

Zdobyta wiedza daje uprawnienia do podjęcia pracy z dziećmi w przedszkolu, w szkole na poziomie klas I – III oraz w przedszkolach i szkołach integracyjnych, świetlicach, żłobkach, domach dziecka, poradniach pedagogiczno-psychologicznych itp. Zapisy na studia ruszają już od 4maja.

Poza tegorocznymi nowościami w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie można studiować: Administrację, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ekonomię, Zarządzanie, Logistykę, Finanse i Rachunkowość, Psychologię, Pedagogikę, Transport, Mechanikę i budowę maszyn, Informatykę, Pielęgniarstwo po których można uzyskać dyplom licencjata, inżyniera lub magistra. Ponadto, w ramach internacjonalizacji kształcenia, Uczelnia ma w swojej ofercie kilka kierunków prowadzonych w języku angielskim.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę https://www.wsei.lublin.pl/ i na stronę http://rekrutacja.wsei.lublin.pl

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Komentarze (0)