Zarządzanie danymi i analityka Big Data

Zarządzanie danymi i analityka Big Data

Zarządzanie danymi i analityka Big Data

Zarządzanie danymi i analityka Big Data

Zarządzanie danymi i analityka Big Data – Collegium Humanum / Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Rozwój technologii stawia przed organizacjami nowe wymagania. Pojawiają się nowe rodzaje danych oraz potrzeba wykorzystania wszystkich dostępnych źródeł danych do efektywnego podejmowania decyzji. Dane to cenne aktywa, o które trzeba dbać i efektywnie wykorzystywać do rozwoju. Aby posiąść taką umiejętność najlepiej wybrać ścieżkę kształcenia o nazwie Zarządzanie danymi i analityka Big Data, która dostępna jest w Collegium Humanum w Warszawie.

Zarządzanie danymi i analityka Big Data to jedna ze specjalności na kierunku Zarządzanie. Przygotowuje ona do nabycia kompetencji nie tylko w zakresie nauk społecznych, komunikacji i relacji międzyludzkich, ale również w obszarze IT, analizy danych oraz kodowania. Należy wyjaśnić, że definicja Big Data odnosi się do dużych, zmiennych danych, których przetwarzanie oraz analiza jest niezwykle wartościowa, gdyż dzięki tym procesom pozyskiwane są nowe, bardzo cenne informacje. W środowisku Big Data możemy wyróżnić pięć kategorii danych, które dziś wymagają skutecznej analizy. Pierwszą z nich są dane pochodzące ze stron internetowych i kanałów social media. Drugą kategorią są wszystkie dane pochodzące z sensorów zainstalowanych w maszynach i urządzeniach, czyli tzw. obszar Internetu Rzeczy. Kolejne dwie kategorie to „Big Transaction Data” związane głównie np. z telekomunikacją i ochroną zdrowia oraz dane biometryczne, a ostatnią kategorią są dane wytwarzane na co dzień przez człowieka takie jak: nagrania głosowe, pliki video, korespondencja papierowa, e-mail i inne.

Ścieżek kształcenia w Warszawie jest bardzo wiele, zatem czy warto zwrócić uwagę na specjalność w omawianej przez nas uczelni?

 

Jakie ma Collegium Humanum w Warszawie opinie?

Sebastian, student Zarządzania danymi i analityki Big Data mówi:

„Studia w Collegium Humanum to krok w stronę nowoczesności, która za chwilę stanie się pewnym standardem.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie danymi i analityka Big Data:

Absolwent specjalności Zarządzanie danymi i analityka Big Data w Collegium Humanum w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • analizy Big Data,
  • metod ilościowych i statystyki w biznesie,
  • zarządzania informacją w organizacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po specjalności Zarządzanie danymi i analityka Big Data:

Absolwent specjalności Zarządzanie danymi i analityka Big Data w Collegium Humanum w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

  • firmach informatycznych,
  • firmach doradczych,
  • firmach zajmujących się analizą danych,
  • organizacjach pozarządowych,
  • organach administracji publicznej.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Zarządzanie o specjalności Zarządzanie danymi i analityka Big Data publicznej w Collegium Humanum w Warszawie nie obowiązują przedmioty kwalifikacyjne.

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska

Komentarze (0)