Farmacja

Farmacja

Farmacja – Warszawski Uniwersytet Medyczny 2021

Studia na kierunku farmacja na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5,5 roku (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra farmacji).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku farmacja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia
 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • biofizyka
 • statystyka
 • patofizjologia
 • medycyna katastrof

 

Farmacja jest zespołem nauk obejmujących wiedzę o lekach. Pierwsze wzmianki o stosowaniu leków pochodzą sprzed wielu tysięcy lat, a wzory recept można odnaleźć między innymi na egipskich papirusach. Człowiek od początku istnienia świata szukał sposobów na poprawę stanu swojego zdrowia, dlatego wiedza na temat leczenia rozwinęła się w dyscyplinę nauki, bez której trudno wyobrazić sobie życie. Jak wygląda współczesna farmacja? Warto ją poznać na studiach w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie Farmacja prowadzona jest na jednolitych studiach magisterskich.

Program studiów na kierunku Farmacja w WUM obejmuje zajęcia z zakresu przedmiotów podstawowych (biologii, anatomii, chemii i matematyki) oraz przedmiotów kierunkowych związanych z chemią leków, farmakologią, biochemią, technologią postaci leku czy farmakoekonomiką. Integralną częścią studiów jest półroczna praktyka zawodowa realizowana na szóstym roku studiów.

Farmacja, pomimo tego, że nie jest najłatwiejszym kierunkiem, należy do grona studiów chętnie i często wybieranych przez kandydatów. Warto zwrócić uwagę na poziom uczelni, w których prowadzony jest ten kierunek.

Agnieszka, studentka Farmacji w WUM o swoich studiach:

„Studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym to czas wytężonej nauki, wszechstronnego rozwoju, ale także przygoda np. w organizacjach studenckich . Warto podkreślić atmosferę, jaka tutaj panuje. Warunki do nauki są idealne i każdy student ma pewność, że zdobywa wykształcenie wysokiej jakości.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Farmację w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym:

Absolwent kierunku Farmacja na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym może posiadać zaawansowaną wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • produktów i substancji leczniczych wykorzystywanych do wytwarzania leków,
 • technologii farmaceutycznych,
 • skutków działania substancji i produktów leczniczych na organizm człowieka,
 • metod i technik badania substancji i produktów leczniczych pod względem fizykochemicznym, farmaceutycznym, farmakokinetycznym, farmakologicznym, toksykologicznym i klinicznym,
 • zasad praktycznej farmakoterapii specjalistycznej w zakresie medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, pediatrii i geriatrii,
 • zasad postępowania farmakoterapeutycznego i stosowania leków, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w procesie terapeutycznym,
 • zasad sprawowania opieki farmaceutycznej,
 • etycznych, prawnych i społecznych uwarunkowań wykonywania zawodu farmaceuty.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Farmacja:

Absolwent kierunku Farmacja na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych,
 • hurtowniach farmaceutycznych,
 • przemyśle farmaceutycznym,
 • wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej,
 • instytutach naukowo- badawczych,
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • placówkach i instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk farmaceutycznych,
 • w inspekcji farmaceutycznej,
 • w podmiotach odpowiedzialnych za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek,
 • w jednostkach uprawnionych do wytwarzania, importu i eksportu produktów leczniczych i materiałów medycznych,
 • w urzędach i instytucjach, których działalność dotyczy farmacji i ochrony zdrowia.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Komentarze (0)