Projekty Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki w Łodzi

Projekty Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki w Łodzi

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi nie tylko realizuje programy kształcące studentów, lecz także prowadzi liczne projekty, angażujące mieszkańców całego regionu. Zarządzanie projektami, kompetencje językowe, pośrednictwo pracy – to tylko część zagadnień, w ramach których łódzka uczelnia podejmuje inicjatywy, mające na celu przede wszystkim wsparcie tych, których sytuacja zawodowa daleka jest od stabilności.

Kuźnia kompetencji językowych

„Kuźnia kompetencji językowych” to projekt współfinansowany ze środków unijnych, którego podstawowym celem jest rozwój kluczowych kompetencji, intensywnie poszukiwanych na współczesnym rynku pracy. Program skierowany jest do osób powyżej 24 roku życia, nie będących studentami i zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego. Projekt zakłada rozwijanie umiejętności w zakresie języka angielskiego, z podziałem na specjalistyczne obszary. W ramach kursu można nabyć umiejętności w sferze medycznej, prawnej, biznesowej i informatycznej.

Wyższa Szkoła Kompetencji Przyszłości

„Wyższa Szkoła Kompetencji Przyszłości” to projekt dla tych, którzy chcą pozyskać umiejętności niezbędne do prawidłowego i efektywnego funkcjonowania na dzisiejszym rynku pracy. Szeroki program kursów zakłada szkolenia z zakresu zaawansowanych metod arkusza Excel, rozwijania kompetencji społecznych, podstawowej obsługi komputera, księgowości, zarządzania projektami. Adresatami projektu są mieszkańcy województwa łódzkiego, powyżej 24 roku życia, niebędące standardowymi odbiorcami szkolnictwa wyższego.

Od zera do milionera

Celem projektu „Od zera do milionera” jest wzrost liczby przedsiębiorstw poprzez zwiększenie samozatrudnienia wśród osób w wieku 30 lat i powyżej, które pozostają bez pracy i zamieszkują obszar województwa łódzkiego. Projekt obejmuje 50 uczestników, z czego co najmniej 60% stanowić będą osoby zamieszkujące na terenie powiatów, w których wysokość opublikowanej przez GUS stopy bezrobocia przyjmuje wartość wyższą niż wysokość stopy bezrobocia dla całego województwa. Projekt obejmuje zajęcia indywidualne i grupowe, podczas których objaśniane są tajniki przedsiębiorczości oraz zasady tworzenia profesjonalnych biznes planów.  Organizatorzy programu zapewniają finansowanie kosztów dojazdu na zajęcia, materiałów szkoleniowych i cateringu.

Czas na zmiany!

„Czas na zmiany!” to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego głównym założeniem jest wsparcie aktywności zawodowej u osób powyżej 29 roku życia. Programem objęte są osoby pozostające bez pracy, które mieszkają w województwie łódzkim wyłącznie na obszarach słabo zaludnionych. Uczestnicy projektu otrzymują wsparcie w zakresie: indywidualnego planu działania, grupowego poradnictwa zawodowego, szkoleń zawodowych, staży zawodowych, pośrednictwa pracy. Projekt zakłada zwroty kosztów dojazdu dla 50% uczestników projektu, wypłaty stypendium szkoleniowego i stażowego, uzyskanie uznanych kwalifikacji, materiały oraz catering.

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi może pochwalić się realizacją licznych projektów wspierających społeczność lokalną. Do długiej listy aktualnie realizowanych projektów można dopisać również te zakończone, takie jak: „Hop do pracy!”, Srebrna gospodarka szansą dla Ciebie”, czy „Łódzka akademia wieku średniego”.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi

Komentarze (0)