Pracownia Inwentaryzacji Digitalizacji Zabytków

Pracownia Inwentaryzacji Digitalizacji Zabytków

Pracownia Inwentaryzacji Digitalizacji Zabytków

Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków Uniwersytet Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Digitalizacja zabytków jest nie tylko efektem naszych czasów i postępu technologicznego, ale także obowiązkiem wobec przyszłych pokoleń, przed którymi należy odkrywać historię oraz przejawy kultury i sztuki. Taki cel stawia sobie Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków UPJPII rozpoczęła działalność w 2007 roku. Jej priorytetowym zadaniem jest prowadzenie prac inwentaryzacyjnych oraz opracowywanie naukowe zabytków sakralnych, kościelnych bibliotek i archiwów w poszczególnych dekanatach diecezji Kościoła polskiego, ze szczególną uwagą skierowaną na Archidiecezję Krakowską. Pracownia jest także istotnym elementem kształcenia studentów Historii sztuki i Ochrony dóbr kultury, którzy podczas wyjazdów inwentaryzacyjnych otrzymują możliwość zapoznania się z nowoczesnymi sposobami digitalizacji różnego rodzaju dzieł sztuki, doskonalenia metod badawczych, a także kontaktu z dotychczas nieznanymi dziełami.

Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II swój rozwój zawdzięcza wsparciu finansowemu ze strony uczelni, jak również Fundacji im. Świętej Królowej Jadwigi, dzięki której uzyskano dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pracownia angażuje się w wiele projektów, w tym w realizację prestiżowego grantu finansowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - „Rzemiosło artystyczne w kościołach Archidiecezji Krakowskiej”.

Innym projektem, na który warto zwrócić uwagę jest Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej, którego celem jest zwiększenie dostępności unikalnych zasobów nauki wchodzących w składa między innymi Archidiecezji Lwowskiej, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, czy Archiwum Diecezji Bielsko- Żywieckiej.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Komentarze (0)