Program asystencji naukowej

Program asystencji naukowej

Filia UJK bierze pod skrzydła, czyli program asystencji naukowej

Filia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim realizuje liczne projekty i programy, mające na celu usamodzielnianie studentów oraz pomoc w prowadzeniu pierwszych poważnych badań naukowych. Jednym z nich jest Asystencja naukowa, z której może skorzystać każdy student, niezależnie od tematu planowanych prac.

Na czym polega asystencja naukowa? Jest to opieka sprawowana przez asystenta naukowego nad studentem, który stawia pierwsze kroki w samodzielnej działalności naukowej. Opieka ta obejmuje między innymi pomoc przy wyborze, bądź doprecyzowaniu problemu naukowego, nakreśleniu drogi prowadzonych badań, wsparcie w opracowaniu etapów procesu badawczego, czy pomoc w doborze niezbędnej literatury. To także działania obejmujące wsparcie przy wyborze formuły prezentacji uzyskanych wyników, jak również różnego rodzaju porady dotyczące upublicznienia efektów pracy naukowej.

Program asystencji naukowej w piotrkowskiej filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego jest programem dobrowolnym, zatem każdy student otrzymuje dowolność zarówno w kwestii wyboru osoby asystenta, obszaru badań, jak również ciągłości współpracy. Z racji tego, iż program zakłada samodzielność studenta oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia badań, student sam określa zakres swoich prac, a asystent służyć ma wiedzą i doświadczeniem w drodze do osiągnięcia zamierzonych efektów. Co ważne, student posiada pełnię praw autorskich do efektów badań i powstałych w ich wyniku prezentacji.

Program asystencji naukowej posiada określone zasady, lecz także zawiera w sobie pewne niepisane wartości, które również wymagają wyszczególnienia. Dzięki programowi studenci nie tylko otrzymują pomoc i wsparcie w pierwszych działaniach badawczych, ale również uczą się współpracy, szkolą warsztat pisarski, czy rozwijają umiejętności w zakresie wystąpień publicznych i prezentacji własnych pomysłów. Ponadto, program asystencji naukowej przygotowuje do starania się o Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a należy zaznaczyć, że studenci piotrkowskiej filii UJK wiodą prym w otrzymywaniu tego prestiżowego wyróżnienia.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim

Komentarze (0)