Uczelnia

Uczelnia

O uczelni – Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie może pochwalić się tytułem najlepszej uczelni niepublicznej aglomeracji warszawskiej. Swój sukces zawdzięcza innowacyjnym programom kształcenia, infrastrukturze, jak również doświadczonej kadrze dydaktycznej i nieustannemu rozwojowi na wielu płaszczyznach. To, co wyróżnia Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia to elastyczne reagowanie na potrzeby zmieniającego się otoczenia, dając studentom gwarancję na to, iż pozyskaną wiedzę wykorzystają w dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Misją Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie jest nie tylko najwyższej jakości kształcenie studentów, lecz także profilowanie karier zawodowych poprzez realizację programów wychodzących naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom współczesnego rynku, jak również rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego. Potwierdzeniem trafności obranej drogi są liczne nagrody, którymi uczelnia może się pochwalić. W 2019 roku WSIiZ została laureatem konkursu „Orły Edukacji”, którego założeniem jest wyróżnianie liderów branży edukacyjnej, którzy wyznaczają nowe kierunki rozwoju, a także stawiają na innowacje w kształceniu studentów.

 

STUDIA

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Ponadto, realizuje warsztaty edukacyjne dla maturzystów oraz kursy języka polskiego, dedykowane cudzoziemcom rozpoczynającym naukę w uczelni. Głównym celem koncepcji kształcenia na wszystkich realizowanych kierunkach jest osiągniecie przez absolwenta zakładanych efektów w sposób umożliwiający dysponowanie odpowiednią wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Warto zaznaczyć, że rozwijaniu umiejętności służą nie tylko zajęcia, lecz także uczestnictwo w organizacjach i klubach studenckich. Przykładem jest Klub Praktycznego Przygotowania Zawodowego, który- jak sama nazwa podpowiada- ma na celu doskonalenie i pogłębianie wiedzy praktycznej. O czym jeszcze należy wspomnieć? O Dziale Praktyk i Biurze Karier, które pomagają stawiać pierwsze kroki na drodze zawodowej, a także organizują liczne szkolenia, kursy i warsztaty.

 

WYKŁADOWCY

Nad realizacją innowacyjnych programów kształcenia czuwa grono wykładowców, złożone z doświadczonych praktyków, autorów licznych publikacji, ekspertów w swoich dziedzinach. Chcąc poznać ich bliżej wystarczy wejść na stronę internetową uczelni, na której każdy wykładowca posiada swoją wizytówkę oraz dokładny opis działalności.

 

INFRASTRUKTURA

Siedziba Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie mieści się przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920. Każdy kandydat, jak również świeżo upieczony student może odbyć wirtualny spacer po budynku uczelni. Wystarczy wejść na stronę internetową i przy pomocy kilku kliknięć odwiedzić najważniejsze pracownie, bibliotekę, czy poszczególne strefy studenta.

 

 

Kampus nr 1 Siedziba główna WSIiZ w Warszawie [ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18]: wykłady, ćwiczenia audytoryjne i ćwiczenia specjalistyczne;
Kampus nr 2 [Al. Jerozolimskie 195a]: wykłady i ćwiczenia audytoryjne;

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Komentarze (0)