Politechnika Łódzka (PŁ) - rekrutacja na studia 2024/2025

Politechnika Łódzka (PŁ) - rekrutacja na studia 2024/2025

Politechnika Łódzka (PŁ) - przeliczniki punktów na studia (kalkulator maturalny)

Matura - poziom podstawowy

język polski

matematyka

 

Matura - poziom rozszerzony

 

Osoby posiadające tytuł technika

Przelicz punkty i sprawdź, czy się dostanieszKalkulator maturalny spełnia jedynie rolę informacyjną, nie może być stosowany do wyliczeń w procesie rekrutacji na studia. Otouczelnie.pl nie gwarantuje poprawności wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora.

Politechnika Łódzka. Jak liczyć punkty na studia

Osoby zainteresowane podjęciem nauki rejestrują się w portalu kandydata PŁ, wprowadzają dane i…zadają pytania, które najczęściej dotyczą tego, jakie działania należy wykonać, aby być pewnym rekrutacyjnego sukcesu. Jak przebiega nabór na studia? Jak obliczyć swoje szanse na dostanie się na upragniony kierunek? Jakie przedmioty maturalne liczą się w procesie kwalifikacji?

To ważne pytania, które nurtują wielu kandydatów. Co równie istotne, nie trzeba wpisywać w internetowe wyszukiwarki hasła Politechnika Łódzka rekrutacja na studia, ponieważ wszystkie odpowiedzi można znaleźć w jednym miejscu. Właśnie tutaj.

Rekrutacja na studia, zwłaszcza kiedy dotyczy kandydatów na pierwszy stopień oraz osób stawiających pierwsze kroki w dorosłym, edukacyjnym życiu może wydawać się procesem skomplikowanym. Poszukując informacji na temat postępowania kwalifikacyjnego, można natknąć się na wyrażenia takie jak: Politechnika Łódzka kalkulator punktów czy Politechnika Łódzka przedmioty maturalne?

Co te hasła oznaczają? Jak prawidłowo je odczytać? Jak nie popełnić kosztownego błędu w naszych obliczeniach? Wszystkie kwestie związane z rekrutacją na studia w Politechnice Łódzkiej można w jasny sposób wytłumaczyć.

 

Jak liczyć punkty rekrutacyjne na studia?

Należy zacząć od tego, że fundamentem naboru na studia są przedmioty maturalne, czyli przedmioty brane pod uwagę w tym procesie. Pod tym kątem Politechnika Łódzka jest specyficzną uczelnią, choć z bardzo prostą zasadą.

Najważniejsza jest matematyka i język obcy. Niezależnie od tego, który kierunek wybraliśmy musimy sprostać tym podstawowym wymaganiom. Matematyka i język obcy to przedmioty wymagane w rekrutacji na każdy kierunek, ale co oczywiste istotną rolę odgrywają także przedmioty dodatkowe, jak również egzaminy wstępne. Pomimo tego, że zasada ta wydaje się bardzo klarowna, to sposób liczenia punktów nie wygląda tak samo na wszystkich kierunkach.

 

Jaki jest wzór liczenia punktów?

Nie istnieje jeden wzór, który stosuje się przy wszystkich kierunkach studiów. Dlaczego? Między innymi dlatego, że proces rekrutacyjny na kilka kierunków wymaga podejścia do egzaminów wstępnych, a tymi kierunkami są: Architektura, Wzornictwo oraz Inżynieria wzornictwa przemysłowego. Zajmijmy się jednak pozostałymi propozycjami kształcenia, których postępowanie kwalifikacyjne opiera się wyłącznie na przedmiotach maturalnych. Dla nich stosuje się następujący wzór:

 

LP = 6 * k * LP matematyka + 2 * k język obcy * LP język obcy + 4 * k * LP dodatkowy

gdzie:

LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym

LP matematyka – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki

LP język obcy – liczba punków (%) uzyskanych z języka obcego nowożytnego

LP dodatkowy – liczba punków (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego branego pod uwagę dla danego kierunku

k = 0,5 dla poziomu podstawowego

k =1 dla poziomu rozszerzonego

k język obcy = 0,5 dla poziomu podstawowego

k język obcy = 1 dla poziomu rozszerzonego

k język obcy = 1,5 dla poziomu dwujęzycznego

W przypadku gdy na świadectwie podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do kwalifikacji brany jest wynik korzystniejszy, czyli dający kandydatowi największą liczbę punktów. Brak oceny z egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

Wspomniane wyżej kierunki, czyli te, które wymagają uczestnictwa w egzaminach wstępnych stosują następujący wzór:

LP = 6 * k * LP matematyka + 2 * k język obcy * LP język obcy + 4 * k * LP dodatkowy  + LP uzdolnień plastycznych

gdzie:

 

LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym

LP matematyka – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki

LP język obcy – liczba punków (%) uzyskanych z języka obcego nowożytnego

LP dodatkowy – liczba punków (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego branego pod uwagę dla danego kierunku

LP uzdolnień plastycznych – liczba punków uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych

k = 0,5 dla poziomu podstawowego

k =1 dla poziomu rozszerzonego

k język obcy = 0,5 dla poziomu podstawowego

k język obcy = 1 dla poziomu rozszerzonego

k język obcy = 1,5 dla poziomu dwujęzycznego

 

Progi punktowe

Progi punktowe w procesie rekrutacyjnym w Politechnice Łódzkiej nie są skomplikowanym zagadnieniem. To po prostu zestawienie wszystkich propozycji kształcenia, obok których widnieje minimalna liczba punktów. Zestawienie to należy czytać dokładnie, ponieważ punktacja może różnić się nie tylko w zależności od tego, który kierunek wybraliśmy, ale również na jaki tryb kształcenia jesteśmy zdecydowani.

Przykładowo: minimalna liczba punktów na kierunek Elektrotechnika w trybie stacjonarnym wynosi 193, natomiast w trybie niestacjonarnym 196, minimalna liczba punktów na kierunek Informatyka w trybie stacjonarnym wynosi 464, a w trybie niestacjonarnym 694.

Na szczęście możemy ułatwić sobie życie. Politechnika Łódzka kalkulator punktów to nie tylko często wyszukiwana fraza, ale również faktyczny mechanizm służący do obliczeń, znajdujący się na stronie internetowej uczelni. Warto z niego skorzystać.

sprawdź Politechnika Łódzka progi punktowe

 

Limity miejsc

Czym są limity miejsc? Otóż, określają one maksymalną liczbę kandydatów, którzy mogą zostać przyjęci na dany kierunek. Liczba ta może być większa w przypadku, kiedy kilku kandydatów posiada taką samą liczbę punktów, co ostatni kandydat – wówczas zakwalifikowani zostają wszyscy kandydaci spełniający to kryterium punktowe.

Każdy kierunek posiada inny limit. Na przykład: na Analitykę chemiczną przygotowano 120 miejsc, na Energetykę 75 miejsc, na Informatykę stosowaną 210 miejsc, a na Inżynierię środowiska w budownictwa 90 miejsc. Liczba przygotowanych miejsc może różnić się nie tylko w zależności od kierunku, ale również trybu kształcenia.

sprawdź Politechnika Łódzka limity miejsc

 

Olimpiady i konkursy

Mówiąc o olimpiadach i konkursach należy wspomnieć o tych, które organizowane są we współpracy z Politechniką Łódzką. Konkursy te otwierają przed uczestnikami możliwość wcześniejszego zapewnienia sobie miejsca na szczycie listy przyjętych i pominięcia procesu rekrutacyjnego.

Zestaw tych konkursów tworzą: „First Step to Nobel Prize”, „First Step to Fields Medal”, Konkurs Chemiczny Trzech Wydziałów. Laureaci bądź finaliści pozostałych konkursów mogą otrzymać najwyższą punktację z konkretnych przedmiotów, którym są poświęcone.

 

Czy zakwalifikowany do przyjęcia gwarantuje miejsce na liście przyjętych na studia?

Jeśli opracowalibyśmy zestawienie najczęściej wpisywanych fraz w wyszukiwarkach internetowych, to Politechnika Łódzka rekrutacja na studia znalazłaby się na wysokiej pozycji. To zrozumiałe, bowiem łódzka uczelnia należy do największych i najprężniej działających. Czy oznacza to, że proces rekrutacji jest trudny, skomplikowany i należy się go obawiać? Oczywiście, że nie.

Proces rekrutacji na Politechnikę Łódzką nie jest niczym problematycznym, jednak należy podejść do niego bardzo skrupulatnie i pamiętać o tym, że naszym zadaniem jest coś więcej, niż tylko wpisanie danych w internetowym formularzu. Niezwykle istotnym elementem jest dostarczenie dokumentów, wymaganych od osób, które otrzymały informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia.

W określonym terminie muszą dostarczyć wydrukowane z portalu kandydata podanie o przyjęcie na studia, dla kierunku, na który zostali zakwalifikowani oraz oryginał świadectwa dojrzałości z ewentualnymi aneksami. Co się stanie jeśli nie dostarczymy tych dokumentów bądź dostarczymy, ale zbyt późno?

Niestety, niedostarczenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów jest jednoznaczne z decyzją o rezygnacji z przyjęcia na kierunek, na który zostaliśmy zakwalifikowani.