Politechnika Łódzka (PŁ) - rekrutacja na studia 2024/2025

Politechnika Łódzka (PŁ) - rekrutacja na studia 2024/2025

Politechnika Łódzka (PŁ) – rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Politechnice Łódzkiej odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 18 czerwca 2024 r. do 10 lipca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia na PŁ ogłoszone zostaną 20 lipca 2024 r.

W przypadku niewypełnienia limitów miejsc w terminie podstawowym lub przedłużenia naboru z uwagi na niewystarczającą liczbę zgłoszonych kandydatów przeprowadzona zostanie II tura rekrutacji w terminie od 3 do 11 września 2024 roku.

Dla niektórych kierunków studiów (architektura, architektura – j. angielski, wzornictwo, inżynieria wzornictwa przemysłowego) terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na p.lodz.pl

 

Nowe kierunki studiów 2024/2025 na Politechnice Łódzkiej

Oferta dydaktyczna Politechniki Łódzkiej powiększyła się o 2 nowe kierunki studiów. Na kandydatów czeka: tekstronika oraz materiały i technologie przyszłości.

 

Politechnika Łódzka najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku o przyjęcie na studia w PŁ ubiegało się 10382 kandydatów. W rekrutacji 2023/2024 Politechnika Łódzka przygotowała ponad 4,1 tys. miejsc na 63 kierunkach studiów. Najpopularniejszy okazał się Computer Science, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 10 osób. Do popularnych kierunków należały także: Business Studies (ponad 7 osób na jedno miejsce), Information Technology (ponad 7 osób na miejsce), zarządzanie (ponad 5 osób na miejsce) oraz Business, Society and Technology (ponad 5 osób na miejsce).   

 

Politechnika Łódzka kierunki studiów 2024/2025

Politechnika Łódzka w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 60 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (55 kierunków) i drugiego (43 kierunki) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych i szkoły doktorskiej. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na PŁ mogą aplikować na 70 kierunków studiów stacjonarnych i 14 kierunków studiów niestacjonarnych.

 

Politechnika Łódzka kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Advanced biobased and bioinspired materials - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Advanced biobased and bioinspired materials - Wydział Chemiczny PŁ
 • Aktuariat i analiza finansowa - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ
 • Analityka chemiczna - Wydział Chemiczny PŁ
 • Architektura - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ
 • Automatyka i robotyka - Wydział Mechaniczny PŁ
 • Automatyka i sterowanie robotów - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
 • Biogospodarka zrównoważona - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
 • Biomedical engineering and technologies - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Biomedical engineering and technologies - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
 • Biotechnologia - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
 • Budownictwo - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ
 • Business studies - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Business studies - Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ
 • Business, society and technology - Wydział Mechaniczny PŁ
 • Business, society and technology - ścieżka angielska - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Business, society and technology - ścieżka angielsko-francuska - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Chemia - Wydział Chemiczny PŁ
 • Chemia budowlana - Wydział Chemiczny PŁ
 • Chemia w kryminalistyce - Wydział Chemiczny PŁ
 • Computer science - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Computer science - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
 • Computer science and information technology - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Computer science and information technology - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ
 • Ekotechnologie i bioprocesy - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
 • Electronic and telecommunication engineering - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Electronic and telecommunication engineering - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
 • Elektronika i telekomunikacja - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
 • Elektrotechnika - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
 • Energetyka - Wydział Mechaniczny PŁ
 • Energy systems in the built environment - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ
 • Fizyka techniczna - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ
 • Future mobility - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Future mobility - Wydział Mechaniczny PŁ
 • Human-computer interaction - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Human-computer interaction - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
 • Industrial biotechnology - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Industrial biotechnology - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
 • Information technology - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Information technology - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ
 • Informatyka - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
 • Informatyka stosowana - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ
 • Informatyka w ochronie środowiska - Wydział Chemiczny PŁ
 • Inżynieria bezpieczeństwa pracy - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ
 • Inżynieria biomedyczna - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
 • Inżynieria ochrony środowiska - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ
 • Inżynieria procesów przemysłowych - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ
 • Inżynieria środowiska w budownictwie - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ
 • Inżynieria wzornictwa przemysłowego - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ
 • Logistyka - Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ
 • Marketing w przemyśle - Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ
 • Master in mechanical engineering - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Master in mechanical engineering - Wydział Mechaniczny PŁ
 • Master of business studies - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Master of business studies - Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ
 • Matematyka stosowana - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ
 • Materiały i technologie przyszłości - Wydział Mechaniczny PŁ
 • Mathematical methods in data analysis - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Mathematical methods in data analysis - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ
 • Mechanical engineering - Wydział Mechaniczny PŁ
 • Mechanical engineering - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Mechanika i budowa maszyn - Wydział Mechaniczny PŁ
 • Mechatronika - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
 • Menedżer żywności i żywienia - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
 • Modelling and data science - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Modelling and data science - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ
 • Nanotechnologia - Wydział Chemiczny PŁ
 • Papiernictwo i poligrafia - Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ
 • Planowanie przestrzenne - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ
 • Smart manufacturing - Wydział Mechaniczny PŁ
 • Smart manufacturing - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Systemy sterowania inteligentnymi budynkami - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
 • Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
 • Technologia chemiczna - Wydział Chemiczny PŁ
 • Technologia kosmetyków - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
 • Technologia żywności i żywienie człowieka - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
 • Technologie nowoczesnych materiałów funkcjonalnych - Wydział Chemiczny PŁ
 • Transport - Wydział Mechaniczny PŁ
 • Tekstronika - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ
 • Włókiennictwo - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ
 • Włókiennictwo i przemysł mody - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ
 • Wzornictwo - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ
 • Zarządzanie - Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ
 • Zarządzanie produkcją - Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ

Dowiedz się więcej: rekrutacja.p.lodz.pl 

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 na Politechnice Łódzkiej

Oferta dydaktyczna Politechniki Łódzkiej powiększyła się o pięć nowych, innowacyjnych kierunków. Na kandydatów na studia I stopnia czekają: Ekotechnologie i bioprocesy, Marketing w przemyśle i Business, Society and Technology, natomiast kandydaci na studia II stopnia mogą wybrać: Zarządzanie produkcją oraz Smart Manufacturing.

 

Politechnika Łódzka - Harmonogram rekrutacji 2024/2025

STUDIA STACJONARNE

studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja (wszystkie kierunki poza architektura, architektura – j. angielski, wzornictwo, inżynieria wzornictwa przemysłowego)

od 18 czerwca do 10 lipca 2024

Ogłoszenie wyników

20 lipiec 2024

Elektroniczna rejestracja (kierunki: architektura, architektura – j. angielski, wzornictwo, inżynieria wzornictwa przemysłowego)

od 18 czerwca do 10 lipca 2024

Egzamin wstępny (architektura, architektura – j. angielski)

lipiec 2024

Egzamin wstępny (wzornictwo, inżynieria wzornictwa przemysłowego) lipiec 2024

Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego

18 lipca 2024 

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

20 lipiec 2024 
Składanie dokumentów od 22 lipca do 23 lipca 2024 
Ogłoszenie list osób przyjętych na studia 29 lipiec 2024 
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych z list rezerwowych 30 lipiec 2024 
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia z list rezerwowych 31 lipiec 2024 

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

składanie oryginałów dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 23 wrzesień 2024

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych

24 wrzesień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

 

Politechnika Łódzka

Za przekazywanie wiedzy odpowiada dziewięć wydziałów. Są to: Wydział Mechaniczny, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Wydział Chemiczny, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji oraz Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.

 

Dzięki aktywnej współpracy międzynarodowej, studenci Politechniki Łódzkiej otrzymują możliwość kształcenia również poza murami, jak również poza granicami kraju. Taką możliwość zapewniają liczne programy mobilności, na czele z Erasmus+, czy Programem Podwójnego Dyplomu.

Oferta dydaktyczna Politechniki Łódzkiej to szeroka i różnorodna przestrzeń, zawierająca kierunki od A do Z; od analityki chemicznej po zarządzanie i inżynierię produkcji. Część oferowanych kierunków realizowana jest także w języku angielskim.

Politechnika Łódzka to uczelnia, która powstała z potrzeby rozwijającego się miasta oraz nabierania przez nie przemysłowego charakteru. Dzisiaj jest jedną z najważniejszych szkół wyższych, należącą do zdecydowanej czołówki kształcenia o charakterze technicznym.

Oprócz kształcenia studentów Politechnika Łódzka prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Ponadto, otwarta jest również dla lokalnej społeczności.

 

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 18.06.2024 do 10.07.2024 od 18.06.2024 do 10.07.2024
Studia II stopnia od 03.09.2024 do 16.09.2024 od 03.09.2024 do 16.09.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 18.06.2024 do 10.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 03.09.2024 do 16.09.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 18.06.2024 do 10.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 03.09.2024 do 16.09.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka - studia 2024

Studia podyplomowe - Politechnika Łódzka: znaleziono 23

Grupa kierunku
Studia podyplomowe

3d.med - technologie 3d w medycynie
Wydział Mechaniczny PŁ

Opis kierunku

Architektura wnętrz
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ

Opis kierunku

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ

Opis kierunku

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wydział Mechaniczny PŁ

Opis kierunku

Bezpieczeństwo procesów przemysłowych
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ

Opis kierunku

Bim - współczesne metody pracy w wielobranżowych zespołach projektowych
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ

Opis kierunku

E - commerce in textiles
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ

Opis kierunku

Energetyka jądrowa i bezpieczeństwo radiacyjne
Wydział Chemiczny PŁ

Opis kierunku

Grafika komputerowa i techniki multimedialne
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ

Opis kierunku

Konstrukcja ubioru
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ

Opis kierunku

Mikrobiologia, higiena i jakość w przemyśle spożywczym
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ

Opis kierunku

Modelowanie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych w praktyce inżynierskiej
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ

Opis kierunku

Nowoczesne aplikacje biznesowe java/jakarta ee
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ

Opis kierunku

Nowoczesne żywienie i zarządzanie w gastronomii
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ

Opis kierunku

Podejmowanie decyzji menedżerskich
Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ

Opis kierunku

Studium kosmetologii
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ

Opis kierunku

Technologiczne i jakościowe aspekty produkcji cukru
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ

Opis kierunku

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ

Opis kierunku

Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ

Opis kierunku

Zarządzanie i systemy zarządzania jakością
Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ

Opis kierunku

Zarządzanie logistyką
Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ

Opis kierunku

Zarządzanie projektami
Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ

Opis kierunku

Zarządzanie służbą zdrowia i elementy techniki medycznej
Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ

Opis kierunku

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Łódzka

Komentarze (0)