Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie to uczelnia o wieloletniej historii, w której kształcą się osoby związane z tradycją ewangelicką, prawosławną i starokatolicką. Jest jedyną ekumeniczną uczelnią akademicką w Polsce, w której studenci mają okazję spotkać teologów, uczonych i duchownych reprezentujących różne Kościoły, jak również poznać różne szkoły teologiczne i różne podejścia metodologiczne w prowadzonych badaniach.

Specyfiką uczelni jest jej kameralny charakter, osobowe relacje między studentami i wykładowcami oraz szacunek wobec odmienności. W murach Akademii studiują bowiem przedstawiciele różnych tradycji, kultur i wyznań.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, oferuje kształcenie w ramach szkoły doktorskiej. Cechą charakterystyczną uczelni jest prowadzenie zajęć, które odbywają się w niewielkich, najwyżej kilkunastoosobowych grupach, co sprzyja nawiązywaniu partnerskich relacji pomiędzy nauczycielem a studentami.

 

W przestrzeni edukacyjnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej funkcjonują dwa wydziały: Wydział Nauk Społecznych, prowadzący kształcenie w zakresie Pedagogiki, Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz Pracy socjalnej, a także Wydział Teologiczny, realizujący studia na kierunku Teologia w zakresie teologii ewangelickiej, prawosławnej, starokatolickiej i protestanckiej.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 03.05.2021 do 10.09.2021
Studia II stopnia od 03.05.2021 do 10.09.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 03.05.2021 do 10.09.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 03.05.2021 do 10.09.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - studia 2021

Studia podyplomowe - Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie: znaleziono 2

Grupa kierunku
  • Organizacja i zarządzanie oświatą

    studia podyplomowe

  • Przygotowanie pedagogiczne - kwalifikacje nauczycielskie

    studia podyplomowe

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Komentarze (0)