I etap rekrutacji na studia 2023/2024 w ChAT potrwa do 12 lipca 2023 r.

I etap rekrutacji na studia 2023/2024 w ChAT potrwa do 12 lipca 2023 r.

Studia Warszawa - Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

05.07.2023

I etap rekrutacji na studia 2023/2024 w ChAT potrwa do 12 lipca 2023 r.

Rekrutacja na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie rozpoczęła się 4 maja 2023 roku i potrwa do 12 lipca 2023 roku. Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym, kandydaci muszą dokonać elektronicznej rejestracji przed upływem tego terminu. Wyniki pierwszej tury rekrutacji zostaną ogłoszone 21 lipca 2023 roku, dając tym samym abiturientom informację na temat postępu swojej kwalifikacji. Kandydaci mają do wyboru łącznie 15 kierunków studiów i specjalności, realizowanyvh w formie stacjonarnej.

 

Oferta edukacyjna ChAT na rok 2023/2024 

Na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oferowane są łącznie 15 kierunków i specjalności studiów I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich. Wybór kierunku studiów jest niezwykle istotną decyzją dla absolwenta szkoły średniej, ponieważ może wpłynąć na jego przyszłość zawodową. Pracodawcy często oceniają kandydatów na podstawie ukończonego kierunku studiów i zdobytych umiejętności. Dlatego warto dokładnie przeanalizować ofertę edukacyjną ChAT na rok akademicki 2023/2024.

Wśród kierunków i specjalności dostępnych na ChAT znajdują się między innymi: pedagogika opiekuńcza w środowisku wielokulturowym, pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa, pedagogika społeczno-kulturowa, pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną, wczesna edukacja i pedagogika opiekuńcza, wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III, a także różne kierunki teologii, takie jak teologia ewangelicka, teologia prawosławna, teologia starokatolicka i teologia protestancka. Warto zauważyć, że w nadchodzącym roku akademickim oferta dydaktyczna ChAT zostanie poszerzona o nowy kierunek studiów, a mianowicie administrację, realizowaną na Wydziale Nauk Społecznych.

 

Rekrutacja 2023/2024 na ChAT. Jak zapisać się na studia?

I etap rekrutacji rozpoczął się 4 maja 2023 roku i potrwa do 12 lipca 2023 roku. W tym czasie kandydaci są zobowiązani do wykonania elektronicznej rejestracji się na wybrany kierunek studiów poprzez portal Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Ostatni dzień na wniesienie opłat rekrutacyjnych to 13 lipca 2023 roku. Warto przypomnieć, że kandydaci mają do wyboru łącznie 15 kierunków i specjalności studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich.

Wyniki kwalifikacji I etapu rekrutacji 2023/2024 na ChAT zostaną opublikowane 14 lipca 2023 roku. Z kolei przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych odbędzie się w terminie 17-20 lipca 2023 roku. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 21 lipca 2023 roku.

 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (ChAT) jest ekumeniczną uczelnią publiczną, która działa samodzielnie. Jej misją jest kształtowanie życia społecznego w Polsce jako kraju demokratycznym, obywatelskim i pluralistycznym. ChAT stawia sobie za cel zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, które jest niezbędnym warunkiem utrzymania ważnej pozycji w polskim i europejskim systemie szkolnictwa wyższego. Uczelnia wyróżnia się wysokim poziomem nauczania, tolerancją i wielokulturowością.

Jeśli planujesz studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, niezwłocznie zapoznaj się z harmonogramem rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 i rozpocznij proces aplikacyjny. Pamiętaj, że wybór odpowiedniego kierunku studiów może mieć kluczowe znaczenie dla Twojej przyszłości zawodowej. ChAT oferuje różnorodne możliwości edukacyjne, które mogą dostarczyć Ci nie tylko wiedzy, ale także wartościowych umiejętności.

Komentarze (0)