Zapoznaj się z harmonogramem rekrutacji 2023/2023 na warszawskim ChAT

Zapoznaj się z harmonogramem rekrutacji 2023/2023 na warszawskim ChAT

Studia Warszawa - Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

06.06.2023

Zapoznaj się z harmonogramem rekrutacji 2023/2023 na warszawskim ChAT

Rekrutacja 2023/2024 na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie rozpoczęła się 4 maja 2023 roku. Kandydaci powinni dokonać elektronicznej rejestracji w terminie do 12 lipca 2023 r. Wyniki pierwszej tury rekrutacji zostaną ogłoszone 21 lipca 2023 r. Abiturienci mają do wyboru łącznie 15 kierunków i specjalności studiów I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich.

 

Kierunki studiów oferowane na ChAT

Wybór kierunku studiów jest jedną z najważniejszych decyzji, jaką absolwent szkoły średniej będzie musiał podjąć, bowiem obór ścieżki kształcenia może zaważyć na jego przyszłości. To właśnie na podstawie ukończonego kierunku studiów i umiejętności zdobytych podczas rozwoju naukowego pracodawcy będą oceniać swoich kandydatów. 
 • Pedagogika opiekuńcza w środowisku wielokulturowym,
 • Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa, 
 • Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna,
 • Pedagogika społeczno-kulturowa,
 • Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną, 
 • Wczesna edukacja i pedagogika opiekuńcza,
 • Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III,
 • Teologia ewangelicka,
 • Teologia prawosławna, 
 • Teologia starokatolicka i teologia protestancka, 
 • Teologia ewangelicka, 
 • Teologia prawosławna, 
 • Teologia starokatolicka, 
 • Teologia tradycji wyznaniowych. 
 
Oferta dydaktyczna 2023/2024 Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej powiększyła się o jeden nowy kierunek studiów. Na abiturientów czeka: administracja. Kierunek będzie realizowany na Wydziale Nauk Społecznych, w ramach stacjonarnych studiów I stopnia. Studia na administracji potrwają trzy lata, czyli sześć semestrów i zaowocują uzyskaniem przez absolwenta tytułu licencjata
 

Harmonogram rekrutacji na rok 2023/2024. Jak zgłosić się na studia?

I etap rekrutacji na Wydziale Nauk Społecznych oraz Wydziale Teologicznym ChAT rozpoczął się 4 maja 2023 r. i potrwa do 12 lipca 2023 r. W tym terminie kandydaci powinni zarejestrować się na wybrany kierunek studiów za pośrednictwem portalu Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Absolwenci szkół średnich mają do wyboru 15 kierunków studiów i specjalności, realizowanych w ramach studiów I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich. 
13 lipca 2023 r. będzie ostatnim dniem wnoszenia opłat rekrutacyjnych. Zatwierdzenie wyników kwalifikacji na studia nastąpi 14 lipca 2023 r. Przyjmowanie dokumentów od kandydatów odbędzie się w terminie 17-20 lipca 2023 r. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 21 lipca 2023 r.
 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów 

Warszawska Chrześcijańska Akademia Teologiczna jest ekumeniczną uczelnią publiczną. Akademia działa samodzielnie. ChAT w Warszawie jako uczelnia akademicka ma szczególną misję kulturalną, której celem jest kształtowanie życia społecznego w Polsce jako kraju demokratycznym, obywatelskim i pluralistycznym. Zasoby i doświadczenie ChAT umożliwiają zaawansowane szkolenie personelu zarówno w zakresie ekspertyz materiałowych, jak i etycznych.
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia jest głównym obowiązkiem ChAT i jednocześnie niezbędnym warunkiem utrzymania ważnej pozycji w polskim i europejskim systemie szkolnictwa wyższego. Uczelnię cechuje wysoki poziom nauczania, tolerancja i wielokulturowość. 

Komentarze (0)