Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 6 maja 2024 r. do 10 lipca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na CHAT ogłoszone zostaną 19 lipca 2024 r.

Kandydaci na studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w roku akademickim 2024/2025 mają do wyboru 4 kierunki studiów w ramach studiów stacjonarnych.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółowe informacje znajdziesz na www.irk.chat.edu.pl

 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - kierunki studiów 2024/2025

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na 4 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (3 kierunki) i drugiego (2 kierunki) stopnia oraz jednolitych magisterskich (1 kierunek), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na ChAT mogą aplikować na 4 kierunki studiów stacjonarnych.

 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

  • Administracja
  • Pedagogika 
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Teologia 

Dowiedz się więcej: irk.chat.edu.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia, II stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 6 maja do 10 lipca 2024

Ogłoszenie wyników

19 lipca 2024

Składanie dokumentów

15 - 18 lipca 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

wrzesień 2024 

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na www.awf.edu.pl/kandydat

 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie to uczelnia o wieloletniej historii, w której kształcą się osoby związane z tradycją ewangelicką, prawosławną i starokatolicką. Jest jedyną ekumeniczną uczelnią akademicką w Polsce, w której studenci mają okazję spotkać teologów, uczonych i duchownych reprezentujących różne Kościoły, jak również poznać różne szkoły teologiczne i różne podejścia metodologiczne w prowadzonych badaniach.

Specyfiką uczelni jest jej kameralny charakter, osobowe relacje między studentami i wykładowcami oraz szacunek wobec odmienności. W murach Akademii studiują bowiem przedstawiciele różnych tradycji, kultur i wyznań.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, oferuje kształcenie w ramach szkoły doktorskiej. Cechą charakterystyczną uczelni jest prowadzenie zajęć, które odbywają się w niewielkich, najwyżej kilkunastoosobowych grupach, co sprzyja nawiązywaniu partnerskich relacji pomiędzy nauczycielem a studentami.

W przestrzeni edukacyjnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej funkcjonują dwa wydziały: Wydział Nauk Społecznych, prowadzący kształcenie w zakresie Pedagogiki oraz Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także Wydział Teologiczny, realizujący studia na kierunku Teologia w zakresie teologii ewangelickiej, prawosławnej, starokatolickiej i protestanckiej.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 06.05.2024 do 10.07.2024
Studia II stopnia od 06.05.2024 do 10.07.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 06.05.2024 do 10.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 06.05.2024 do 10.07.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - studia 2024

Studia podyplomowe - Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie: znaleziono 1

Grupa kierunku
Studia podyplomowe

Organizacja i zarządzanie oświatą
Wydział Nauk Społecznych

Opis kierunku

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Komentarze (0)