Akademia Pożarnicza w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Pożarnicza w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Pożarnicza w Warszawie (APOŻ) - przedmioty maturalne

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na dany kierunek

kierunek przedmioty
Bezpieczeństwo i higiena pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie Dowiedz się więcej
Bezpieczeństwo wewnętrzne Bezpieczeństwo wewnętrzne geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie Dowiedz się więcej
Ratownictwo medyczne Ratownictwo medyczne biologia, chemia, fizyka, język obcy nowożytny, matematyka Dowiedz się więcej
Ratownictwo, ochrona ludności i pomoc humanitarna Ratownictwo, ochrona ludności i pomoc humanitarna geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie Dowiedz się więcej