Uniwersytet Muzyczny w Warszawie - rekrutacja na studia 2023/2024

Uniwersytet Muzyczny w Warszawie - rekrutacja na studia 2023/2024

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie (UMFC) - limit miejsc

Limity miejsc na poszczególnych kierunkach

Wybierz rok

kierunek I stopnia II stopnia jednolite
Dyrygentura Dyrygentura stacjonarne I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Białymstoku
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Białymstoku
stacjonarne I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Rytmiki
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Rytmiki
stacjonarne I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Instrumentalistyka
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Białymstoku
Instrumentalistyka
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Białymstoku
stacjonarne I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Instrumentalistyka
Wydział Instrumentalny
Instrumentalistyka
Wydział Instrumentalny
stacjonarne I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestacjonarne I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Jazz i muzyka estradowa Jazz i muzyka estradowa stacjonarne I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Kompozycja i teoria muzyki Kompozycja i teoria muzyki stacjonarne I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Muzyka kościelna Muzyka kościelna stacjonarne I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Reżyseria dźwięku Reżyseria dźwięku stacjonarne I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Taniec Taniec stacjonarne I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wokalistyka
Wydział Wokalno-Aktorski
Wokalistyka
Wydział Wokalno-Aktorski
stacjonarne I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestacjonarne I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wokalistyka
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Białymstoku
Wokalistyka
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Białymstoku
stacjonarne I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej